Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Народна творчість та етнографія

Уснопоетичне художнє слово за походженням таке ж давнє, як наскельні малюнки первісної людини чи предмети побуту з різноманітними орнаментальними прикрасами. Регулярні записи творів усної народної творчості почались лише в XVIII столітті. Тому так багато втрачено цінностей усної народної поетичної творчості.Тема. Що належить до природи. Рослини. Тварини.

0
Мета: закріпити знання учнів про розмаїття рослин та різноманітність тварин; продовжувати розкривати цінність рослин та тварин для людини; виховувати бережливе ставлення до природи.Виховний захід

0
розробка виховного заходу з народознавства для вчителів початкової школи на тему:"Краса вишиванки"Засоби комічного в оповіданні Б. Грінченка "Сам собі пан"

0
Головний герой оповідання Бориса Грінченка "Сам собі пан" — селянин Данило, який спробував "панського права добути". Для цього Данило поїхав до міста залізницею у вагоні першого класу замість більш звичного для людей його достатку третього класу. А в місті пішов на концерт у "Дворянське собраніє", купивши "панський" квиток. Розповідь про події ведеться від імені головного героя Данила.УРОК 17 Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

0
Мета: прищепити почуття патріотизму та відповідальності за свою Батьківщину; виробити певні позитивні цінності; виховувати почуття поваги і любові до державних символів, до культури і традицій народів, що проживають на території України; виховувати почуття толерантності та патріотизму.УРОК 16 Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

0
Мета: визначити сутність понять «інтеграція», «інтеграційні процеси»; визначити місце України в інтеграційних процесах Європи. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.УРОК 15 Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

0
Мета: ознайомитись з тлумаченням понять «культура», «національна культура», «загальнолюдська культура», «полікультурність»; визначити основні шляхи вирішення міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію; розширювати міжпредметні зв’язки.УРОК 14 Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

0
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про історично сформовані спільноти людей; сформувати в учнів розуміння розмаїття спільнот людей, що живуть на Землі; ознайомити учнів з розвитком національного питання і форм міжнаціональної інтеграції в Україні; показати позитивні і негативні явища націоналізму; виховувати негативне ставлення до національних і міжнаціональних конфліктів, толерантне до людей іншої нації, релігії, поглядів.УРОК 13 Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

0
Мета: розкрити сутність понять «інформація», «ЗМІ», «інформаційна революція»; визначити основні види і функції ЗМІ; розкрити роль ЗМІ у сучасному суспільному житті; продовжити формування вмінь аналізувати навчальний матеріал, робити висновки на основі отриманих знань, збирати, накопичувати, зберігати, обробляти й передавати отриману інформацію.УРОК 12 Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством

0
Мета: розкрити структуру й діяльність органів місцевого самоврядування; навчити учнів розрізняти повноваження центральної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, оцінювати рівень відповідності діяльності органів влади основним завданням місцевого самоврядування й ознакам демократії. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...