Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Давньоруська народність: історична реальність чи ідеологічна вигадка?

Згідно з твердженням радянських істориків, яке ще недавно було непорушною аксіомою, за доби Київської Русі, а саме протягом IX-X ст. унаслідок зближення і злиття багатьох східнослов'янських племен сформувалася етнічна і мовна єдність — давньоруська народність. Вона, як і будь-яка народність за відомим сталінським визначенням, нібито мала спільну територію, мову, спільне економічне життя і спільний психологічний склад, що виявляється у спільності культури.Київська Русь — ранньоукраїнська держава

Протягом VII-VIII ст. у процесі дальшої економічної, культурної і мовної консолідації відбувалося переростання окремих етнічно-політичних спільнот (так званих «союзів племен») у феодальні князівства. Таких феодальних князівств було десь 12-14. Унаслідок їх поступового об'єднання на рубежі VIII-IX ст. виникла могутня держава Русь, яка в історіографії XIX ст. дістала назву Київська Русь.Найдавніші риси української мови

Коли йдеться про походження української мови, переважна більшість зацікавлених сприймає цю проблему як походження сучасної української літературної мови, тобто тієї, яку вони чують щодня по радіо й телебаченню і використовують у щоденному спілкуванні між собою, яку вивчали в школі, якою читають книжки, газети й часописи.Витоки українського етносу

Визначальним показником часу зародження конкретного етносу з усіма його характерними ознаками, включаючи й мову, вважається культурно-історична неперервність його розвитку. Підкреслимо — саме неперервність етнокультурного розвитку, а не певний постійний набір етномовних ознак є визначальним елементом для будь-якого етносу«І розійшлися словени по землі, і прозвалися іменами своїми...»

Слов'яни з'явилися на історичній арені не раніше кінця III тис. до н. е., найвірогідніше, спочатку між Середнім Дунаєм і Тисою, а потім поступово розселилися на північніших землях. Лише гіпотеза середньо-дунайської прабатьківщини слов'ян, відзначеної й автором «Повісті минулих літ», задовільно тлумачить незрозумілий потяг слов'янських племен до Дунаю в епоху Великого переселення народів у V-VI ст. і стійку пам'ять про нього серед усіх слов'янських та деяких прибалтійських народів, більшість із яких ніколи не були пов'язані з цією річкою ні географічно, ні історично.Сини Дажбожі, Сварога внуки...

Територія східного діалектного ареалу праслов'янської етномовної спільності (тобто східних слов'ян) у І-II ст. н. е. охоплювала Середню Наддніпрянщину, Волинь та Верхню Наддністрянщину і співвідноситься із зарубинецькою археологічною культурою (назва походить від с. Зарубинці на Переяславщині, де вперше знайшли її рештки)«Лежать віки, покриті пилом, позасихала кров на них...»

На території нинішньої України первісна людина сучасного типу з'явилася близько 300 тис. років тому в епоху раннього кам'яного віку — палеоліту, коли тут був теплий, помірно вологий клімат з періодичними похолоданнями — провісниками майбутнього зледенінняЛуснути від злості

0
У переносному значенні фразеологізм «луснути від злості» означає дуже розсердитися.Курс "Українознавство" 1-4 клас. Календарні плани 2016-2017 н.р.. Word

0
Курс "Українознавство" 1-4 клас. Календарні плани 2016-2017 н.р.. WordНАРОДНА ТВОРЧIСТЬ У ВИХОВАННI ШКОЛЯРIВ

0
Умовою вихования дитини є передача їй духовної спадщини народу, його моральних iдеалiв. Тому вчитель має постiйно звертатися до народної творчостi. До скарбiв yкpaїнського фольклору належать прислiв' я та приказки коpoткi влучнi вислови, в яких виражено повчальнийдocвiд народу. Вони тісно пов'язанi зi щоденним життям i nобутом людини.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...