Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Літературна гра як технологія навчання

0

Літературна гра - найбільш доступний для школярів вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень. У літературній грі яскраво виявляються особливості мислення й уяви учнів, його емоційність, активність, розвивається потреба в спілкуванні.
Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і вона може вирішити більш важку задачу, ніж на занятті. Але це не значить, що заняття повинні проводитися тільки у формі гри. Гра - це тільки один з засобів, і вона дає гарні результати тільки в сполученні з іншими: спостереженнями, бесідами, читанням, тощо.
Літературна гра - це творчість і праця. У грі в учнів виробляються звички зосереджуватися, думати самостійно, розвиваються увага, потяг до знань. Захопившись, учні не помічають, що вчаться, орієнтуються у незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть найпасивніші включаються у гру з великим бажанням, докладаючи зусиль, щоб не підвести товаришів по грі.
Ігрові уроки добре уживаються із «серйозним» навчанням. Включення їх у навчання робить процес цей цікавим, створює в учнів бадьорий робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Ігрові дії підтримують і посилюють інтерес учнів до предмета.
У літературних іграх виробляється автоматизм дії, серйозне ставлення до предмета, реалізуються ідеї співробітництва, змагання, самоврядування, виховання через колектив, прилучення учнів до творчості, виховання відповідальності кожного за навчання та дисципліну. У ході дидактичної гри учаснику необхідно максимально мобілізувати знання, досвід, уяву. Справа не зводиться лише до механічного використання програмового матеріалу. У процесі гри виробляється вміння думати системно, шукати нові ідеї. Гра на уроці вимагає, щоб її учасники віддавали їй свою енергію, розум, витримку, самостійність. Вона стає напруженою роботою і через добровільні зусилля веде до задоволення.
Літературні ігри класифікують за такими ознаками :
• Метою
• Характером пізнавальної діяльності
• Видом діяльності
• Засобами організації
• Особливостями мовленнєвої діяльності
• Кількістю учасників
• Підготовкою
• Тривалістю
• Засобами керівництва
• Формою проведення
Відповідно до мети, літературні ігри поділяються на :
1. актуалізуючі
2. формуючі
3. узагальнюючі
4. контрольно-корекційні
5. комбіновані
Такі ігри використовуються на тому чи іншому етапі уроку або на певному етапі вивчення художнього твору. Під час підготовки до сприйняття художнього твору доцільно проводити літературні ігри, які активізують читацький і життєвий досвід учнів, сприяють зацікавленню художнім твором чи особистістю письменника.
На етапах сприйняття та аналізу художнього твору переважають формуючі ігри, які сприяють розширенню й поглибленню знань з літератури, спонукають до вдумливого, уважного читання, вчать стисло характеризувати й порівнювати персонажів твору…
Узагальнюючі ігри застосовуються на підсумковому етапі вивчення художнього твору або під час підбиття підсумків уроку. Мета узагальнюючих ігор – перевірити розуміння учнями прочитаного твору, узагальнити й систематизувати вивчене, а також спонукати школярів самостійно працювати над художнім твором і додатковою літературою.
На підсумковому етапі вивчення художнього твору проводяться різноманітні ігри з метою контролю, корекції та оцінювання учнів. Специфіка предмета « світова література» та сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів передбачають використання активних засобів контролю, таких як, скажімо, тестування. Більшість тестів можуть бути представлені в ігровій формі, а саме : як літературні вікторини; завдання на встановлення відповідності, послідовності, усунення неточностей; розв’язання головоломок, ребусів, кросвордів…
Комбіновані ігри поєднують у собі кілька цілей. Наприклад, на заключному етапі роботи з художнім твором – виконані учнями творчих усних та письмових робіт – літературна гра сприятиме узагальненню здобутих на попередніх етапах знань й формуванню вмінь їх практичного застосування.
В основу типології літературних ігор за характером пізнавальної діяльності учнів покладено теорію поетапного формування розумових дій. Літературні ігри різняться між собою рівнем вимог до характеру пізнавальної діяльності учнів. Відповідно до цього було виділено такі літературні ігри :
• репродуктивні
• творчі
• пошукові
Репродуктивні ігри передбачають наявність зразка у вирішенні накресленого грою пізнавального завдання й наслідування цьому зразку.
Пошукові ігри передбачають елементи шукань на основі знань, набутих учнями. Характерною ознакою таких ігор є ускладнення завдань, залучення учнів до діяльності, яка передбачає елементи дослідження.
Творчі літературні ігри передбачають здійснення визначених логічних операцій, прояв творчої активності учнів.
Залежно від виду діяльності, що покладена в основу гри, виокремлюються ігри :
• читацькі
• виконавські
• інтелектуальні
Читацькі ігри моделюються на основі тексту виучуваного твору і спрямовані на розвиток навичок правильного, виразного, уважного читання й розуміння прочитаного.
Виконавські літературні ігри поділяють на рольові та ігри-драматизації. Рольовою літературною грою називається така педагогічна гра, яка відтворює певну ділянку художньої дійсності й передбачає рольову поведінку її учасників. Сюжет рольових літературних ігор визначається відповідно до змісту навчального матеріалу з літератури ( вивчення художнього твору, біографії письменника, теоретико-літературних понять…) Художніми рольовими іграми на уроках світової літератури можуть бути такі види робіт : читання за ролями, словесне малювання. Переказ від імені персонажа твору, художня розповідь ( розповідь учня-літературного героя про себе)
Темою гри-драматизації може бути драматичний твір або інсценізація епічного чи ліричного твору. Драматизація літературного твору може набувати імпровізаційного характеру, коли його зміст творчо інтерпретується учнями, а сюжет і ролі зберігаються повністю. Але найчастіше літературний твір інсценізується дослівно або близько до тексту.
Інтелектуальні ігри належать до ігор із готовими правилами. Головне в них - пізнавально-розумовий зміст. Мета інтелектуальних ігор – розумове самоутвердження, тому вони можуть бути як індивідуальними, так і колективними : літературні конкурси, вікторини, чемпіонати, турніри, імітації телевізійних передач…
За засобами організації ігри поділяються на :
• комунікативні ( в основі – спілкування вчителя і учня )
• предметні ( з використанням додаткових засобів – дошки, підручника, книг, роздавального матеріалу…)
• ігри з використанням технічних засобів навчання ( телевізійні, аудіо технічні, комп’ютерні )
• комбіновані ( поєднано кілька засобів організації)
За особливостями мовленнєвої діяльності учнів виділяють монологічні, діалогічні та комбіновані ігри.
За кількістю учасників ігри поділяються на :
• індивідуальні ( самостійне виконання навчального завдання )
• парні ( два учасники )
• групові ( навчальне завдання для групи школярів )
• фронтальні ( одночасна ігрова взаємодія усіх членів учнівського колективу 0
З боку учасників підготовка до проведення гри може бути різною : попередня підготовка, підготовка під час гри, ігри-імпровізації.
Літературна гра може бути складовою певного етапу уроку, самостійним етапом, окремим уроком, а також поставлена в систему уроків літератури.

Автор: 

Башуцька Зоряна Зіновіївна
вчитель світової літератури

Отримати сертифікат

Користувацький вхід