Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


РЗМ. Складання тез літературно-критичної статті (В.Г.Бєлінський про роман О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін»)

0

Тема уроку РЗМ. Складання тез літературно-критичної статті (В.Г.Бєлінський про
роман О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін»)
Мета уроку: удосконалювати літературну освіту учнів, їх духовний , художньо-
естетичний розвиток;
формувати поняття про літературну критику як один із видів літературної творчості;
розвивати в учнів уміння і навички виділяти головні думки в тексті,усвідомлювати основну проблему, ідею, що є наскрізною у прочитаному тексті;
сприяти виконанню завдань на складання тез-виписок відповідно до запропонованої тематики ;
виробляти навички здійснювати відповідну техніку записів;
розвивати зв’язне мовлення , логічне мислення , самостійність, вміння аналізувати, робити висновки.

Обладнання: тексти статей В.Г.Бєлінського ( статті 8,9) портрет Бєлінського, слайди -
презентація творчості В.Г.Бєлінського
тип уроку : урок розвитку зв’язного мовлення .
«Євгеній Онєгін» -енциклопедія російського життя»
В.Г.Бєлінський

Хід уроку
l. Повідомлення теми , мети і завдань уроку.
ll . Мотивація навчальної діяльності.

1. Вступне слово учителя.
Творчість О.С. Пушкіна має не тільки національне, але і всесвітньо – історичне значення. Найбільшою заслугою поета в російській літературі і світовій західні критики вважають створення реалістичної поезії і написання роману в віршах "Євгеній Онєгін ". Відомо, що "Євгеній Онєгін" є книжкою, на якій виховалось не одне покоління. Читаючи цей твір, багато людей вивчили російську народну мову. "Євгеній Онєгін" – енциклопедія російського життя і це твір народний.
2. Робота з епіграфом.
Бесіда .
_ Чому Бєлінський називав роман «Євгеній Онєгін» енциклопедією російського життя?
(Тому що у цьому романі О.Пушкін показав нам картину життя Росії XIX століття).

_ Для чого нам потрібно знати про російське життя?
(Наші народи мають спільні корені і історію. Коли ми читаємо роман, то дізнаємось про життя слов’янських народів в епоху XIX століття, про їх звичаї, духовність , мораль. Цим самим ми збагачуємо свій внутрішній світ.)

Ill. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

1.Слово вчителя про літературно-критичну діяльність В.Г.Бєлінського.
Рецензії на роман «Євгеній Онєгин», як і на інші твори Пушкіна, створювали багато сучасних поетові критиків, а також літературні діячі подальшого часу. Найглибше проаналізований роман у восьмій і дев'ятій статтях Бєлінського.
2.Мультимедійна презентація життя і творчості В.Г.Бєлінського (слайди 1-6)

Бєлінський Віссаріон Григорович (30.5.1811 - 26.5.1848) - великий російський публіцист і критик.
У журналістику прийшов в роки навчання в Московському університеті (1829-32), заробляючи на життя поденною журнальною роботою і перекладами в "Телескопі" і "Молві"Н.И. Надеждина.
З серпня 1834 р. Белінський став найближчим помічником редактора, зайнявши одночасно позицію провідного критика "Телескопа" і "Молви". У останній в 1834 р. був опублікований великий критичний цикл Белінського "Литературные мечтания"що висунув автора в перші ряди російської літератури і журналістики.
З 1837 по 1839 рр. Белінський виконує функції фактичного, хоч і неофіційного, редактора журналу "Московський спостерігач", в якому він, крім того, виступає і як автор критичних і публіцистичних статей, літературних і театральних рецензій.
У 1839 р. на запрошення редактора і видавця А. Краєвського він переходить в журнал "Вітчизняні записки" завідувати відділами критики і бібліографії. Опублікувавши в журналі ряд видатних статей і циклів про творчість Пушкіна, Гоголя, Лермонтова і ін., в результаті багатьох розбіжностей з А. Краєвським в 1846 р. Бєлінський залишає співпрацю в "Вітчизняних записках".
Продовжив журнальну роботу критик в "Сучаснику", придбаному в тому ж році Нєкрасовим і Панаєвим. Провідним співробітником цього журналу він залишався протягом двох останніх років життя.
Філософські, політичні і літературні погляди В.Г. Белінського значно змінювалися протягом його журналістської діяльності і, володіючи в той же час могутнім зарядом внутрішньої енергії, зробили вплив на формування самих різних "напрямів" в російській жирналістиці XIX сторіччя.
3. Словникова робота. (Опрацювання карток).
Літературно-критична стаття - стаття , у якій оглядово характеризується і оцінюється низка літературних явищ, обєднаних за певним принципом. Найчастіше л.-к. с. підсумовує розвиток літератури за певний період; аналізуються твори певного жанру за окремий проміжок часу або матеріали , вміщені у часописі.
( Слово учителя: у кожній літературно-критичній статті аналізуються не тільки проблеми, події, в художній формі відбиті в творі, але і явища самої дійсності тих років, суперечки, дискусії, що йшли в інтелектуальних кругах і мали великий вплив на розвиток російської літератури).
4. Групова робота. (Бесіда з учнями за змістом статей В.Г.Бєлінського).
( Учні отримують картки з запитаннями до статті)
1). Чому в статті, присвяченій в основному образу головного героя, зроблено обширне введення, що характеризує роман як цілий твір?
(Бєлінський, характеризуючи головного героя, тим самим робить характеристику роману вцілому . Спостерігаючи за Онєгіним, ми знайомимось з життям тогочасного суспільства.)

2)Чому Бєлінський детально міркує про суть народності і національного характеру твору? У чому ви бачите народність роману «Євгеній Онєгін»? Чи згодні ви з Бєлінським в цій оцінці роману?
(Говорячи про роман у цілому Бєлінський відзначає його історизм в відтворювальної картині російського суспільства. «Євгеній Онєгін», вважає критик, є поема історична, хоча серед її героїв немає жодного історичного обличчя).

(Далі Бєлінський називає народність роману. У романі «Євгеній Онєгін» народності більше, ніж в якому завгодно іншому народному російською творі. Якщо не всі визнають її національною то це тому, що у нас здавна вкоренилося дуже дивна думка, нібито російський дух дає себе відчувати тільки там, де є сіряк, постоли, сивуха і кисла капуста. «Таємниця національності кожного народу полягає не в його одязі та кухні, а в його, так би мовити, манері розуміти речі.»)

3)У чому ви бачите особливості манери Бєлінського як критика, що виявилися в розборі особистості і поведінки Онєгіна? Чим пояснюються часті відступи від основної теми?
( На думку Бєлінського, відступи від оповідання, які робить поет, звернення його до самого себе насичені незвичайною грацією, задушевністю, почуттями, розумом, гостротою; особистість поета в них є такою люблячою і гуманною).

4)Що Белінський розуміє під словом «світськість» і чому він радий, що Пушкін вибрав своїм героєм світську людину?
(Бєлінський позитивно оцінює те , що Пушкін вибрав своїм героєм світську людину. До особливостей людей світського суспільства належить відсутність лицемірства).
5)Чи погодитеся ви з Бєлінським, що озлоблений розум «є ознака вищої натури»? Що означає «вища натура» в розумінні критика? Які аргументи він приводить, щоб довести причетність Онєгіна до «вищої натури»?
(Онєгін не любив розпливатися в мріях, більше відчував, ніж говорив, і не всякому відкривався. Озлоблений розум є теж ознакою вищої натури, бо людина з озлобленим розумом буває невдоволена не тільки людьми ,а й самим собою.)

6)Чи переконливий Бєлінський, доводячи, що Онєгін чутливіший, ніж сухий і розсудливий?
(Так характеризуючи Онєгіна, він зауважує: «Велика частина публіки цілком заперечувала в Онєгіні душу і серце, бачила в ньому людину холодну, суху і егоїста по натурі. В його душі жила поезія . Деяка схильність до мрій ,чутливість при спогляданні природи і при спогадах про романи і кохання колишніх років – все це говорить більше про почуття і поезію, ніж про холодність і сухість).

7)Чи не протирічить міркування Белінського про вищу натуру з твердженням, що герой роману —«добрый малый, но при этом недюжинный человек»? Прокоментуйте цю характеристику Онєгіна, співвіднесіть її з поняттям «страдающего эгоиста».
(«Дюжинные люди всегда довольны собою,а если им везет, то и всеми.» Онєгін не є генієм ,не є великою людиною, але бездіяльність і вульгарність життя душать його. Він розчаровується в житті. Але він неє егоїстом, який любить тільки себе. Він егоїст поневолі).

8)Як оцінює Бєлінський Лєнського, чи має рацію він в своїх оцінках?
(У Ленському, на думку Бєлінського, Пушкін зобразив характер, абсолютно протилежний характеру Онєгіна, характер абсолютно абстрактний, абсолютно чужий дійсності. Це було, на думку критика, зовсім нове явище.
Ленський був романтик і за вдачею і за духом часу. Але в той же час «він серцем був невіглас милий», вічно тлумачучи про життя, ніколи не знавйого. «Дійсність на нього не мала впливу: його печалі були створенням його фантазії», - пише Бєлінський. )

7. Словник ( робота із незрозумілими словами в статтях Бэлынського)
Светский- СВЕ?ТСКИЙ, светская, светское.
1. прил. к свет2 в 3 знач., свойственный, принадлежащий высшему обществу (дорев., устар.). Светская жизнь. Светский этикет. «От избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых.» Пушкин.
|| Хорошо воспитанный, отвечающий требованиям изысканного этикета, требованиям света (см. свет2 в 3 знач.; дорев., устар.). Светский человек. Светские манеры. «Сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень не светски (нареч.)., неловко, неуместно.» Гончаров.
2. Не церковный, гражданский; ант. церковный и духовный в 3, 4 и 6 знач. Светская власть. Светское образование. Светская школа. Светская литература. Светские лица.
Недюжинный- НЕДЮЖИННЫЙ, недюжинная, недюжинное. Не обычный, выдающийся, выделяющийся (значением, способностями, силой и т.п.). Недюжинный ум. Недюжинная сила. Недюжинный человек. Толковый словарь Ушакова.
Эгоист- себялюбец, человек, думающий только о себе, своих удобствах и выгодах.
Антиподы- (от анти... и греч. p?s, род. п. pod?s нога), обитатели диаметрально противоположных пунктов на поверхности земного шара. В переносном люди с противоположными взглядами, вкусами или чертами характера.

8.Складання тез.
1) словникова робота.
Теза- це 1.- коротко сформульоване положення, основне твердження статті(доповіді, лекції та ін.); 2. – як термін логіки є складовою частиною доведення або положення , істинність якого треба довести.

2)Робота з памяткою «Як складати тези статті»:
1. Попередньо переглянути статтю, продумати мету, яку ви ставите перед собою, приступаючи до її опрацювання.

2. Уважно прочитати статтю, визначити її основну думку.

3. Поділити статтю на смислові частини, визначити всі мікротеми.

4. Сформулювати пункти плану, логічно пов’язавши їх між собою.

5. Сприймаючи текстову інформацію, намагатися чітко уявити, що є важливим для автора, а що для вас – як читача.

6. Вибирати для тез основні ідеї та положення, відділивши вадливі деталі від подробиць, записати їх словами автора або власними словами, розмістивши в певній послідовності.

7. Керуватися найголовнішим принципом нотування чужого тексту – не допускати перекручень змісту.

3)Робота з орієнтовним планом до статтей Бєлінського
1. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина».
2. «Евгений Онегин» — историческое произведение, отразившее картину русского общества в один из «интереснейших моментов его развития».
3. «Евгений Онегин» — произведение народное и национальное.
4. Онегин — светский человек. «Светская жизнь не убила в нем чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям».
6. Нравственное превосходство Онегина.
7. Онегин — страдающий эгоист.
8. Онегин и Татьяна. Перемены в героине. Письмо Онегина.
9. Белинский о характере Ленского и возможных поворотах его судьбы.

4)Складання тез до перших трьох пунктів плану (колективна робота)
План Тези
1. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина».

2. «Евгений Онегин» — историческое произведение, отразившее картину русского общества в один из «интереснейших моментов его развития».

3. «Евгений Онегин» — произведение народное и национальное.

«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно… Здесь вся жизнь, вся душа , вся любовь его; здесь все его чувства, понятия, идеалы.»

«Евгений Онегин» есть поэма историческая
В полном смысле этого слова, хотя в числе её героев нет ни одного исторического лица Историческое достоинство этой поэмы тем выше,что она была на Руси и первымопытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!»

«Первая истинно национально-русская поэма в стихах была и естьи – «Евгений Онегин» Пушкина и что вней народности больше , нежели в каком угодно другом народном русском сочинении…
Великий национальный поэт равно может заставить говорить и барина и мужика их языком…
…Писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, - такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта».

lV.Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота з проблемним питанням:
Якщо ви згодні з Бєлінським , що «Євгеній Онєгін» есть самое задушевное произведение Пушкина», то в чому проявляється задушевність поета в зображенні самого героя роману? (в своїх доказах опиратися на статті Бєлінського і на текст романуО.С.Пушкіна)
(Приблизна відповідь:
Великий подвиг Пушкіна, що він перший у своєму романі поетично відтворив російське суспільство того часу. Пушкін не просто сучасник героїв, а й мудрий філософ, що осмислює загальний стан людини, суспільства, епохи.
«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно… Здесь вся жизнь, вся душа , вся любовь его; здесь все его чувства, понятия, идеалы.»
«Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведённую картину русского общества,взятого в один из интереснейших моментов его развития»)

2.Бесіда з учнями.
_Що є характерним для статей Бєлінського? (Те, що критик аналізує героїв згідно з їхніми вчинками, мотивуючи їх, проникаючи у глибини психіки персонажів.)
_Як на вашу думку, чи є роман О.Пушкіна цікавим для сучасного читача? (Так. Адже за допомогою цього роману можна скласти собі картину життя Росії XlX століття, а у численних відступах порушуються філософські проблеми, що є важливими для людини будь-якої доби.)
V.Домашнє завдання.
Продовжити роботу над складанням тез до літературно-критичної статті
( скласти тези до інших пунктів плану)

Автор: 

Циктор Олена Іванівна, учитель світової літератури, школа

Отримати сертифікат

Користувацький вхід