Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Ідейно-художній аналіз оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

1

ТЕМА. Ідейно-художній аналіз оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

МЕТА: досліджуючи сюжет, тематику, проблематику та художні особливості оповідання, донести до свідомості учнів ідейний зміст твору; навчати молодих людей проникати в духовний світ персонажів; розвивати усне мовлення учнів та навички аналізу літературного твору; виховувати несприйняття війни як антигуманного явища.

ОБЛАДНАННЯ: текст оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…», слайди, пам’ятки для учнів «Ідейно-художній аналіз прозового твору».

ТИП УРОКУ: урок розвитку мовлення.

--------------------------------------------------- ХІД УРОКУ -------------------------------------------

I. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Однією з найбільших катастроф ХХ століття була Друга світова війна. Вона знайшла своє відображення в музиці, живописі, літературі.
Ставши очевидцями та учасниками війни, переживши та переосмисливши бачене, письменники ХХ століття створили надзвичайно сильні за своїм емоційним впливом твори, які викривали злочинну та антигуманну суть війни.
Демонстрація слайда № 1.
Саме над оповіданням Г.Белля, яке ви прочитали вдома, ми будемо сьогодні працювати.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

III. СЛОВНИКОВА РОБОТА
Демонстрація слайда № 2.

IV. АНАЛІТИЧНА РОБОТА НАД ОПОВІДАННЯМ (з використанням схеми ідейно-художнього аналізу прозового твору)

1. Бесіда
1) Доведіть, що цей твір за жанровими ознаками є оповіданням.
2) Особливість жанру оповідання полягає в тому, що його суть можна пізнати не стільки, аналізуючи образи, скільки, розшифровуючи кожну наголошену автором деталь. І почнемо ми з вами з назви твору. Як ви її розумієте?

Демонстрація слайда № 3.

3) Чому Г.Белль у своєму оповіданні використовує саме фразу античного автора?
4) Спробуймо визначити тему оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».
5) Які проблеми підіймає автор у своєму творі?
6) У чому полягає ідея оповідання Г.Белля?

2. Робота в групах

1 група. Знайти цитати, що стосуються пейзажу. Як пейзаж характеризує війну?
2 група. Звернути увагу на інтер’єр. Яка основна роль інтер’єру в цьому оповіданні? Чому юнак не впізнає рідну гімназію?
3 група. Знайти цитати, що стосуються портрета героя, його фізичного стану.
4 група. Знайти деталі, які свідчать про психологічний стан героя.

3. Звіти про роботу в групах

V. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ УСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ УЧНІВ

VI. УСНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ УЧНІВ

VII. ОБГОВОРЕННЯ, ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК, КОМЕНТАР

(За посібником Мещерякової М.І., Теміз Я.В., Халімон Є.В.
Зарубіжна література в схемах і таблицях. 5 – 11 класи: -
Х.: Видавнича група «Академія», 2000)

1. ТЕМА – те, про що йдеться в творі; об’єкт художнього зображення; коло явищ, які привертають увагу автора в творі, те, що він намагається описати, до чого автор прагне викликати інтерес читачів; це ті типові явища та події реального життя, які відображені у творі.

2. ПРОБЛЕМА – бік життя, який є фактором неблагополуччя, протиріччя, невідповідності між існуючим і належним, бажаним і реальним; та «точка напруги», яка особливо цікавить письменника.

3. ІДЕЯ – основна думка твору про предмет чи явище в ньому описане; те головне, що хотів сказати автор з приводу проблеми; цілеспрямована авторська оцінка та інтерпретація описуваних життєвих явищ, «життєвий урок», який виникає як результат знайомства з твором та усвідомлення його. Виражається всією структурою твору.

4. ХУДОЖНЯ ФОРМА ТВОРУ – пейзажі, портрети, діалоги і монологи персонажів, інтер’єр; мова твору (авторський опис, розповідь, відступи, міркування).

Автор: 

Ромса Лілія Анатоліївна, учитель світової літератури

Отримати сертифікат

Користувацький вхід