Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок правознавства на тему: «ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА РОЗДІЛОМ «ПРАВИЛА І ЗАКОНИ У СУСПІЛЬСТВІ»

1

Рекомендації з проведення уроку
Перевірку й оцінювання навчальних досягнень проводжу в декілька етапів з урахуванням критеріїв оцінювання знань учнів.
У першій частині уроку проводжу усне фронтальне опитування учнів,одночасно організовую роботу за індивідуальним завданням (на картах) з подальшим залученням класу до перевірки та корекції виконаного завдання.
Після спільної з учнями перевірки завдань, що виконувалися на дошці і корегування схеми, переходжу до другої частини уроку .
Цей етап у вигляді письмової роботи: колективної (ІІ рівень ) та індивідуальної (ІІІ і ІV рівні ).
Завдання другого рівня згруповані у “Правовий диктант” із десяти запитань, кожен з яких оцінюється в один бал.
Після колективної роботи учням пропоную на вибір завдання третього і четвертого рівнів. Завдання третього рівня вимагають від учня переважно відповідей на рівні знань даної теми, максимальна оцінка – 9 балів.
Завдання четвертого рівня вимагають від учнів використання отриманих знань для аналізу певних юридичних ситуацій, аналізу документів або витягів з них. Це робота творчого характеру. Оцінюється 10- 12 балів.

Автор: 

Вчитель історії та правознавства
Джуринської ЗОШ І-ІІІст. Горин Надія Іванівна

Джерело: 

Список використаної літератури
1. Конституція України.- Харків: СПД ФО Співак Т.К., 2006.
2. Маляр І.В. Основи правознавства: Навч. посіб.- Вид. 2-е, доп. і перероб.- Харків: Країна мрій, 2004.
3. Наровлянський О.Д .Основи правознавства 9 клас: Методичний посібник.- Харків: Ранок, 2003.
4. Наровлянський О.Д. Основи правознавства 9 клас: Методичний посібник: Майстер-клас. - Харків: Ранок, 2006.
5. Нетрадиційні уроки. Історія / Укладачі: Нечволод Л. І. Томашевська Н.В. – Харків:Торсінг Плюс, 2008
6. Пометун О. І.. Ремех Т.О. Правознавство. Практичний курс: Підручник для 9 кл. - К.: Літера ЛТД , 2009.
7. Раденко Т.В. Раденко В. Б. Основи правознавства: Практичний довідник. 2-е вид.: доп. та перероб. - Харків: ФОП Співак В.Л.,2009.
8. Шашура Л. Я. Нестандартні уроки з правознавства у школі : Навчально – методичний посібник .- Тернопіль : Підручники і посібники, 2007.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід