Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Характеристика основ виховання у сучасній вищій школі

1

В умовах глобалізаційних тенденцій і неоднозначності їх наслідків для окремих товариств, аномії сучасного стану суспільства і пошуку інтегрального вектора його розвитку.

Загальновизнане визначення освіти як процесу формування морально-етичних, особистісних якостей, манер поведінки в системі загальновизнаних зв'язків і вироблення активних позицій з основних проблем суспільного життя декларується вербально. На поведінковому рівні воно конкретизується і трансформується, іноді без рефлексії, несвідомо, іноді свідомо, концептуально - послідовно в повсякденних стосунках. Ця трансформація виховання стосується як змісту, концепцій, місця виховання, ступеня його значущості в освітньому процесі, так і методів, способів досягнення цілей.

Трансформація ідеології може проявлятися в непослідовності позицій і щодо різних аспектів виховної роботи. Прикладом служить відмова від того ж «колгоспу» є спробою переходу від горизонтального типу культури ( освіта - місія, університет - дім) до вертикального, де всі відносини регулюються законодавчо (освіта - сфера послуг, університет - її надає організація).
Громадське пристрій накладається на ментальні структури і суперечачи їм, намагається їх змінити. « Колгосп » для вузу в цілому - це не тільки метод формування колективу, визначення лідерів у різних сферах, це сукупність методів виховання громадянськості, патріотизму, відповідальності за свої справи, взаємовиручки, командній роботі в рамках вирішення єдиного завдання.

Ці якості можна формувати і іншими методами з різною часткою успішності, але альтернативи трудовому семестру немає в плані системності, глибина впливу на рівні інтеріорізованих цінностей та ефективності отримання результатів. Неможливо підпорядкувати поведінку людини регуляції тільки зовнішніх формальних факторів. Основою діяльності духовно - інтелектуальної еліти, не змінює своїх переконань від зміни зовнішніх обставин, може бути тільки внутрішня мотивація. Орієнтація на більш високий рівень освіти не повинна розглядатися як оптимізація методів передачі інформації для вирішення конкретних завдань, інструментів досягнення цілей.

Тому виховання - не тільки рівноправна складова освіти, а необхідна умови для вирішення навчальних завдань. Якщо вихована установка отримувати знання, реалізовувати їх (і не тільки для себе), то освіта виконає свою традиційну, класичну місію транслятора культури, та зберігача нації.

Інтерпретація « виховання » залежить від ряду факторів: способу філософствування ( класичний і некласичний ), актуальної культури (процентного співвідношення ступеня представленості різних верств актуальної культури, формує певний тип культури, проектується в соціокультурній реальності: загальнолюдські, національна класика, твори напрямків і шкіл, явища культури, що випередили час, і масове культурне творчість) [1].

Циклічність визначає зміну епох в суспільстві і зміну епох філософствування та відповідного їй домінуючого типу культури. Якісною характеристикою культури, її тимчасової константою є актуальна культура, специфічною особливістю якої типовість, масовість, це панівна культура, система загальновизнаних і якоюсь мірою стійких цінностей.

Динаміка культурного процесу призводить до зміни ієрархії цінностей, зміщення в центральну область і висуненням одних і витісненням і стиранням інших. У результаті такого руху в історичному плані відбувається заміна центральних компонентів ядра, що в кінцевому підсумку призводить до зміни соціокультурного простору.

Процентне співвідношення ступеня представленості різних типів викладачів обумовлено станом суспільства і ступенем значущості та репрезентативності різних верств актуальної культури. Це співвідношення є основоположним чинником для формування корпоративної культури, іміджу викладача у суспільстві та вузі.

Отже, виховання як процес цілеспрямованого впливу на розвиток особистості в цілях засвоєння нею цінності культури і знань, стандартів поведінки, як необхідна умова відтворення суспільства за змістом, цілям і завданням, методам інтерпретується в умовах аномії, некласичного філософствування, полістилізм надзвичайно широко.

Використана література:

1) Рубрика сучасна психологія та педагогіка. Спосіб доступу: http://ptcevolution.me/category/sovety-psihologam/. - Заголовок з екрану.

Автор: 

Характеристика основ виховання у сучасній вищій школі

Отримати сертифікат

Користувацький вхід