Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок з предмета "Тенхнічне креслення" на тему: "Поняття про розрізи. Відмінність розрізу від перерізу. Види розрізів"

1

План
уроку з предмета «Технічне креслення»
на тему: «Поняття про розрізи. Відмінність розрізу. Види розрізів»

Тема уроку: поняття про розрізи. Відмінність розрізу від перерізу. Види розрізів.
Методична мета уроку: ознайомити з методичними прийомами використання наочних посібників, макетів деталей, підручників.
Мета уроку: ознайомитись з призначенням, класифікацією та утворенням розрізу; навчитись як найповніше уявляти форму предмета на кресленнях.
Тип уроку: комбінований.
Метод проведення: урок-бесіда з демонстрацією плакатів, макетів, самостійна робота учнів з підручником з наступним виконанням самостійної графічної роботи по карткам-завданням.
Обладнання: картки-завдання, наочні посібники: плакати, макети, підручники.
Структура уроку:
І. Організаційна частина (2хв).
Перевірка присутності учнів і готовності їх до уроку.
ІІ. Перевірка і актуалізація знань учнів (5хв).
1) для чого застосовують перерізи на кресленнях?
2) яке зображення називають перерізом?
3) які бувають перерізи з їх розміщенням на кресленні?
4) чим відрізняються між собою винесені і накладені перерізи?
5) яким перерізам слід віддавати перевагу – винесеним чи накладеним?
6) виконання тестових завдань.
ІІІ. Повідомлення теми, мети, задач уроку.
Мотивація навчання: обґрунтувати необхідність знання виконання розрізів як основного інструменту для кращого розуміння внутрішньої будови деталі.
Тема нашого уроку: Поняття про розрізи. Відмінність розрізу від перерізу. Види розрізів є важливою частиною загальної теми «Перерізи і розрізи», яку ви зараз вивчаєте.
Мета нашого уроку: Ознайомитись з призначенням, та утворенням розрізу, навчитись як найповніше уявляти форму предмета та креслення.
Завдання нашого уроку: Розглянути види розрізів та усвідомити їх доцільність при виконанні креслень.
ІV. Викладання нового матеріалу (20хв).
Новий матеріал будемо вивчати з таким планом:
1. Призначення розрізів.
2. Утворення розрізу.
3. Відмінність між перерізом і розрізом.
4. Види розрізів.
I. Багато предметів має внутрішні порожнини, обриси яких на кресленнях можна показувати штриховими лініями проте кількість таких ліній залежно від складності форми предмета може бути значною, деякі з них можуть суміщатися між собою або з контурними лініями. Внаслідок цього креслення стане малозрозумілим, воно не даватиме повного уявлення про форму зображеного на ньому предмета. Щоб найчіткіше показати на кресленнях обриси внутрішніх контурів предметів, застосовують зображення, які називають розрізами.
II. Розріз – це зображення предмета, уявно розрізаного січною площиною. На розрізі зображають те, що утворюється в січній площині і поза нею. Якщо січна площина проходить уздовж тонкої стінки (ребро жорсткості) то на кресленні її показують розрізаною, але не штрихують.
III. Утворення перерізів і розрізів відбувається однаково. Проте між ними є відмінність. Вона полягає у тому, що переріз являє собою тільки ту фігуру, яка безпосередньо розміщена в січній площині. На розрізі, крім фігури перерізу, показують ще й те, що перебуває за січною площиною. Ось чому слід пам’ятати, що розріз вміщує переріз.
IV. Простим називають розріз, утворений внаслідок перетину предмета однією січною площиною. Залежно від положення січної площини прості розрізи поділяють на вертикальні, горизонтальні та похилі. Щоб показати на кресленнях внутрішню будову предметів в окремих обмежених місцях застосовують розрізи які називають місцевими. Місцеві розрізи застосовують на кресленнях що суцільних деталей, які містять невеликі заглиблення чи отвори. Виконувати повні розрізи таких деталей недоцільно. Деякі предмети мають таку внутрішню будову, яку неможливо показати на розрізі за допомогою однієї січної площини. У таких випадках застосовують розрізи, утворені за допомогою кількох січних площин. Розрізи утворені двома і більше січними площинами, називають складними. Залежно від положення січних площин розрізи поділяють на ступінчасті й ламані.
V. Закріплення та перевірка нового матеріалу (8 хв).
Виконується опитування учнів по питанням:
1. Яке положення може займати січна площина відносно горизонтальної площини проекції?
2. Визначте чому цей розріз називають простим а не складним?
3. Чим відрізняється між собою фронтальний, профільний і горизонтальний розріз?
4. Коли застосовують місцевий розріз?
5. Для чого на кресленні використовують складні розрізи?
VІ. Підведення підсумків уроку (3 хв): повідомити про активність учнів і групи, виставити оцінки, обґрунтувати їх.
VI. Домашнє завдання:
1. Повторити конспект з даної теми.
2. Підручник «Технічне креслення» В.К. Сидоренко ст.147-154
Який з перерізів відповідає формі предмета і правилам виконання перерізів?
(див. додаток)

Автор: 

Лузін Олег Олександрович, Житомирський професійний політехнічний ліцей

Джерело: 

Підручник «Технічне креслення» В.К. Сидоренко ст.147-154

Отримати сертифікат

Користувацький вхід