Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Мультимедійний підручник "Англійська мова. 8 кл."

2

bannermet.gifМета мультимедійного підручника «Іноземна (англійська) мова, 8 клас» – сформувати в учнів уміння й навички здійснювати іншомовне спілкування в усній та писемній формах відповідно до вимог Програми для 8 класу. Це означає, що учні мають оволодіти відповідним рівнем комунікативної компетенції у межах сфер, тем і ситуацій спілкування, а також мовним (лексичним і граматичним) матеріалом, визначеним Програмою для використання у процесі мовленнєвої взаємодії.

Мультимедійний підручник активізує та інтенсифікує навчальну діяльність учнів, дозволяє їм здійснювати мовленнєву взаємодію в різних формах і різними способами, стимулює інтерактивну діяльність. Зміст мультимедійного підручника сконструйовано за тематично-модульним принципом. Кожний урок тематичного модуля ЕНМК містить мовні вправи, спрямовані на засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, поданого в навчальних текстах і діалогах. Такі вправи потрібно виконувати до того часу, поки в учнів не будуть сформовані відповідні навички. Основними показниками їх сформованості є швидкість і безпомилковість виконання операцій з мовленнєвими одиницями.

Поряд із мовними вправами в уроках пропонуються і комунікативні завдання. Їх мета – сформувати в учнів уміння використовувати засвоєний мовний матеріал у різних видах мовленнєвої діяльності: адекватно розпізнавати і розуміти в аудіативних та писемних текстах, а також адекватно застосовувати на продуктивному рівні в усному та писемному мовленні. Окрім зазначених вправ і завдань, кожний урок містить вправи, що передбачають здійснення контролю розуміння навчальних текстів, представлених на письмі та сприйнятих на слух. Запропоновані в Мультимедійному підручнику типи та види вправ і завдань, а також операції та дії, що має здійснювати користувач, певною мірою відрізняються від аналогів, уміщених у друкованих засобах навчання. Це зумовлено можливостями комп’ютера та особливостями взаємодії користувача з ним. Всі вправи та завдання доцільно виконувати у повному обсязі та в запропонованій послідовності. Мультимедійний підручник не лише забезпечує користувача певним рівнем умінь і навичок іншомовного спілкування, але й сприяє його вихованню, розвитку психофізіологічних можливостей, інтересів, навчального та життєвого досвіду.

Автор: 

ТМ "Розумники"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід