Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Концепція екомереж - системний підхід до охорони природи. Презентація

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть. Урок 2. Концепція екомереж - системний підхід до охорони природи
За підручником з Екології Царик Л.П :
Підруч. Для 11кл. Загальноосвіт. Навч. Закл. Рівень стандарту, академічний рівень/Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко. – К.: Генеза, 2011.- 96 с.: іл.
Зміст презентації:
Поняття екомережі
Структурні елементи екомережі
Екомережа в Україні
Рівні елементів екомережі
Реалізації загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 рік
Значення розбудови екомережібінарний урок з екології на тему: "Вплив людини на довкілля"

0
Мета
наукова:
? проаналізувати сучасний стан планетарних систем на порозі XXI століття;
? розкрити негативний вплив антропогенного фактору на навколишнє середовище;
пояснити сутність глобальних екологічних проблем (парникового ефекту, кислотних дощів, деформації озонового шару, деградації грунтів, хімічного забруднення та їх наслідки;
проаналізувати сучасний стан довкілля України;
показати негативний вплив антропогенного фактора на здоров’я людини;
розробити заходи, спрямовані на покращення екологічного стану планети.

розвиваюча:захід "Все на Землі від нас залежить"

0
Сьогодні найголовнішою проблемою людства є проблема виживання, і ніякі блага цивілізації не замінить чистого повітря, вільних від шкідливих домішок продуктів харчування і води. І саме тому ми в першу чергу піднімаємо питання про проблеми екології.
«Все на Землі від нас залежить»
Так ми назвали наш захід.КОНСПЕКТ заняття у 8 класі на тему: «ВІДХОДИ» з курсу «ЗЕЛЕНИЙ ПАКЕТ»

0
Використання інтерактивної вправи "Ажурна пилка" на занятті у 8 класі на тему:
«ВІДХОДИ» з курсу «ЗЕЛЕНИЙ ПАКЕТ»Стаття "Техноекологія"

0
Стаття розкриває нагальні питання екологічного стану довкілля в межах регіону проживання автора та регіону безпосередньо постраждалого від техногенної катастрофи внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС.Глобальні екологічні проблеми людства

0
“У людства повинне бути майбутнє.
І воно може бути світлим.” М.Ф. Реймер.
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................... 2
1. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ........................................ 5
1.1. Парниковий ефект.......................................................................... 5
1.2. Озонова дірка в атмосфері............................................................. 8
1.3. Смог………………………………………………………………. 11
1.4. Кислотні дощі……………………………………………………. 12
1.5. Тютюновий дим…………………………………………………. 14Ковила

0
Луганщина - місцевість, в якій розташований український степ, сформований під впливом льодовика. Це була велика прикордонна зона між багатометровою масою криги на півночі та тропічними лісами на півдні північної півкулі нашої планети. Вчені називають цю місцевість в той період тундровим степом. Як і в тундрі, тут була низькоросла флора, віяли холодні вітри і, не дивлячись на безпосередню близькість величезних мас води, клімат був сухим і одночасно холодним.Екологія як наука про довкілля.

0
Презентація для проведення уроку в 11 класі на тему: Екологія як наука про довкілля.Дослідження стану якості води у місті

0
Проблема: проблемним залишається питання щодо забезпечення населення України питною водою гарантованої якості як у якісному, так і в кількісному відношенні, раціональне використання природного ресурсу, а також приведення в належний санітарно-технічний стан водопровідних мереж та споруд. Питна вода забезпечує існування людини на планеті, тому досить актуальним є проведення досліджень, які дозволять зіставити ступінь ризику забруднення води побутовими хімічними речовинами з рівнем впливу на стан здоров’я населення, та винайдення способів заощадження природного ресурсу.Методична розробка до регіональної конференції зі стандартизації

1
ekologiya.jpg
Добірка містить методичні матеріали до регіональної конференції ДВНЗ І-ІІ рівній акредитації на тему: "Нормативно-правове законодавство в галузі охорони навколишньго середовища та актуальні проблеми екологізації промислового сектору України". Наробка містить доповідь, презентацію, програму та звіт про підсумки проведення. Матеріали стануть у нагоді викладачам спеціальних дисциплін.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво