Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Державна виконавча служба

Виконання рішень судів та інших державних органів згідно із Законом України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р. покладається на державну виконавчу службу. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом. Органами державної виконавчої служби є: Департамент державної виконавчої служби, відділ державної виконавчої служби Автономній Республіці Крим, відділи державної виконавчої служби областях, районах і містахМісцеві органи виконавчої влади

0
Конституція України (ст. 118} визначає, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.Цивільно-процесуальне право

Цивільно-процесуальне право — це галузь права, яка регулює порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ. Основним джерелом цивільно-процесуального права є Цивільно-процесуальний кодекс. Новий Цивільно-процесуальний кодекс України 18 березня 2004 року завданням цивільного судочинства визначає справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизначених або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, а також інтересів юридичних осіб та держави.Місцеве самоврядування та органи самоорганізації населення

0
Місцеве самоврядування — цс право територіальної громади (мешканців села чи добровільного об'єднання у сільську громаду мешканців кількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ст. 140 Конституції України). Головне у самоврядуванні — це надати колективам сіл, селищ, міст можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення. Адже ніхто краще, ніж мешканці цих населених пунктів, не знає їхніх потреб, бажань, інтересів.Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

0
До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.Статус суддів України

Правовий статус суддів регулюється Конституцією України (розд. VIII), Законом України "Про статус суддів", іншими законами. Судді є посадовими особами державної влади, які в конституційному порядку наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати на професійній основі в судах свої обов'язки. Як носії судової влади вони здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої владиКабінет Міністрів України

0
Конституція України (ст. 6) проголонгуе, що "державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову". Органи виконавчої влади в Україні здійснюють дві основні функції: виконавчу та розпорядчу. Виконавча функція полягає у тому, що ці органи безпосередньо виконують нормативні приписи та Інші акти законодавчої влади. Розпорядча функція характеризується тим, що для виконання актів законодавчої влади органи виконавчої влади від свого імені видають управлінські акти, дають відповідні розпорядження.Повноваження Президента України

0
Повноваження Президента України, закріплені у Конституції України, можна поділити на декілька груп, серед яких насамперед треба виділити такі:

1.
представницькі повноваження, які дістають вияв тоді, коли
Президент представляє нашу державу в міжнародних відносинах,
приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників
інших держав тощо;
2.
повноваження, що стосуються діяльності Верховної Ради
України (наприклад, припинення її повноважень, якщо протягом ЗО
днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися);Конституційний Суд України

Встановлення Конституцією України і Законом України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. єдиного органу конституційної юрисдикції — Конституційного Суду України має сприяти стабілізації і зміцненню конституційного ладу в Україні, утвердженню принципу верховенства права та найвищої юридичної сили Конституції, прямої дії її норм, забезпеченню конституційних прав і свобод людини і громадянина.Правовий статус Президента України

0
У кожній державі існує інститут глави держави. Глава держави - це особа, яка формально посідає вище місце у структурі державних інститутів і одночасно здійснює функцію представництва самої держави загалом.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...