Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Державна податкова адміністрація

0
Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади.Органи Державної прикордонної служби України

0
Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення, на який покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону на суші, морі, річках та озерах, а також охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоніОргани юстиції

0
Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який організує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток.Прокуратура України

0
Прокуратура України становить єдину централізовану систему державних органів, на яку покладаються функції підтримання дер¬жавного обвинувачення в суді, представництво Інтересів громадян або Держави в суді, а також нагляд за дотриманням законів.Поняття правоохоронних органів

0
Серед численних напрямів державної діяльності важливе місце посідає правоохоронна діяльність, спрямована на забезпечення законності та правопорядку в суспільстві, боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями, охорону тазахист суверенітету, політичної системи, територіальної цілісності України, прав і законних Інтересів громадян, державних і громадських організацій.Державна судова адміністрація України

0
З метою здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та інших органів і установ судової системи України створена Державна судова адміністрація України (далі ДСА України). ДСА України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.Державний департамент України з питань виконання покарань

0
Державний департамент України з питань виконання покарань здійснює керівництво органами і установами виконання покарань та забезпечує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Департамент має у своєму підпорядкуванні воєнізовані формування.Кримінально-процесуальне право

0
Кримінально-процесуальне право - це галузь права, норми якої визначають порядок провадження у кримінальних справах.Система судів загальної юрисдикції. Загальні суди. Господарські суди. Третейські суди. Адміністративні суди

0
Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. У системі судів загальної юрисдикції законодавство передбачає загальні суди і спеціалізовані суди (господарські суди, третейські суди, адміністративні суди).Спеціальний статус міста Києва як столиці України

0
Спеціальний статус міста Києва визначається Законом України "Про столицю України — місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. Згідно з цим Законом місто Київ як столиця України є:

1.
політичним та адміністративним центром держави;
2.
місцем розташування резиденції глави держави — Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Консти¬
туційного Суду України, Верховного Суду України, центральних
органів державної влади;
3.
духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром
України;

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво