Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок правознавства на тему : «Що таке громадянство»

0
Тема: Що таке громадянство.
Мета: ознайомити учнів із поняттями «громадянин», «громадянство»; визначити статус громадянина, іноземця, особи без громадянства; з’ясувати підстави набуття й припинення громадянства України; розвивати вміння використовувати набуті знання під час розв’язування правових ситуацій; виховувати гордість за належність до української нації.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиці, Конституція України.Урок правознавства на тему: «ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА РОЗДІЛОМ «Основи теорії держави»

0
Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Основи теорії держиви »
Мета уроку: систематизувати, поглибити, закріпити та перевірити знання учнів;
оцінити рівень їхніх навчальних досягнень.
Тип уроку: контроль знань.Урок правознавсва на тему: «Цивільно – правові правочини. Спадкове право»

0
Тема. Цивільно – правові правочини.Спадкове право.
Мета: ознайомити учнів цивільно-правовими правочинами та умовами їх дійсності, а також з основами спадкового права, порядком оформлення заповіту; розвивати вміння учнів дискутувати, висловлювати та відстоювати власну думку; виховувати повагу до вимог закону.
Обладнання: витяг з Цивільного кодексу України, роздавальний матеріал.
Основні поняття: правочин,спадщина, спадкування, спадкоємці, заповіт.
Тип уроку: комбінованийВідносини, які регулюються адміністративним правом. Кодекс України про адміністративні правопорушення

Адміністративне право визначає основні принципи державного управління, виконавчо-розпорядчу діяльність, способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні, урегульовує порядок управління окремими галузями народного господарства (промисловістю, аграрним сектором, транспортом, зв'язком тощо), культурою, освітою, медициною, наукою, адміністративно-політичною діяльністю, соціальним розвитком та ін.Загальна характеристика Земельного кодексу України

Земельний кодекс України прийнято 25 жовтня 2002 року. Завданням цього Кодексу є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, а також створення умов для раціонального використання й охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища.Червона книга України

Червона книга в Україні ведеться з 1976 р. До неї було занесено понад 150 видів вищих рослин і близько 90 видів і підвидів тварин. Положення "Про Червону книгу України" затверджене постановою Верховної Ради України 29 жовтня 1992 р. Відповідно до цього Положення Червона книга України є основним державним документом, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього середовища. Екологічні права та обов'язки природо-користувачів

Слово "екологія" грецького походження: це наука про зв'язок організмів із середовищем. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини — невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку УкраїниПравове регулювання підприємницької діяльності в Україні. Підприємства, їх види та порядок утворення

Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні здійснюється на основі законів та інших нормативних актів, серед яких визначальними є Закон України "Про господарські товариства" від 10 вересня 1991 р. (усі-зі змінами і доповненнями), Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р., Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.Відносини, які регулюються фінансовим законодавством

Фінансове законодавство включає норми Конституції України (ст. 95-101 та ін.), Закони України: "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про банки і банківську діяльність", Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.; відповідні укази Президента України, інструкції Національного банку України та ін.Колективні договори і угоди

Колективний договір - правовий акт, який регулює трудові та соціально-економічні відносини найманих працівників і роботодавців на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності. Колективний договір укладається також з фізичною особою, яка використовує найману працю.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво