Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Поняття, ознаки, види адміністративних послуг

0
Дослідження цієї проблематики в науці адміністративного права знаходяться на початковій стадії. Ознаки та види адміністративних послуг досліджує, зокрема, І. Б. Коліушко. Він зазначає, що послуги, що надаються органами держави та місцевого самоврядування, складають сферу публічних послуг.Державні службовці у відносинах із громадянами

0
Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.Права громадян та гарантії їх реалізації виконавчою владою

0
Весь обсяг прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, за наявності зв´язку з основними правами та свободами, закріпленими в нормах Конституції України, окремими науковцями розподіляється на:
а) права і свободи громадян, закріплені в нормах адміністративного права, що розкривають та конкретизують права, свободи й обов´язки, закріплені в Конституції. Це — право на участь у державному управлінні, право на медичну допомогу, право на освіту і багато інших;Основні засади демократичних взаємовідносин громадян і виконавчої влади

0
"Служіння" держави інтересам людини.
У стосунках між державою і людиною права людини мають стати найголовнішою метою. Місце домінуючої в минулому ідеології "панування" держави над людиною має посісти протилежна ідеологія — "служіння" держави інтересам людини. Поки що стосунки людини і держави обмежуються переважно захистом порушених прав. А треба спрямовувати увагу держави на утвердження пріоритету прав і свобод людини у повсякденному житті.Акти Кабінету Міністрів України

0
Акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у формі постанов. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань:
а) затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики та в інших випадках, коли суспільні відносини потребують нормативно-правового врегулювання;
б) затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до нього.Вимоги до актів управління. Прийняття актів управління

0
До актів управління висуваються такі вимоги:
1) загальні вимоги, яким повинні відповідати всі акти управління, незалежно від того, ким і коли вони видаються, з якого питання, та які юридичні властивості вони мають. До них відносять вимоги оперативності актів, їх об´єктивної необхідності й виправданості на даний момент, наукової обґрунтованості, стабільності, відкритості, точності й повноти інформаційності.Класифікація правових актів управління

0
Правові акти управління можна класифікувати за різними критеріями. Н. В. Александрова зазначає такі критерії класифікації правових актів управління.Поняття та ознаки правового акта управління

0
Серед різноманітних форм реалізації повноважень виконавчої влади провідне місце займають правові акти управління, в яких виражаються основні юридичні форми виконавчої та розпорядчої діяльності — правотворчість і правозастосування. Як у правовій науковій літературі, так і на законодавчому рівні відсутній єдиний підхід до визначення "правового акта управління".Компетенція органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування: окремі проблемні питання

0
Компетенція є правовою категорією для визначення певного обсягу прав і обов´язків (повноважень) органу.Поняття та система місцевого самоврядування

0
Вивчення цієї теми необхідно почати із з´ясування питання системи місцевого самоврядування. Як визначено Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", місцеве самоврядування — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об´єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Покупайте оптом ивановское постельное бельё от производителя и экономьте.

Цікаво


загрузка...