Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Захист прав споживачів

мета: закріпити знання про те, хто такі споживачі, продавці,
виробники, виконавці, нормативні акти, що закріплюють права
споживачів та їх права, порядок дій споживача щодо захисту
порушених прав; розвивати вміння працювати з нормативними
актами; наводити приклади порушення прав споживача; моде-
лювати ситуації з придбання товару, замовлення послуг чи робіт;
описувати порядок дій споживача щодо захисту порушених прав,
складати за зразком скаргу (претензію) щодо порушених прав
споживача; формувати активну позицію щодо дотримання і за-
хисту прав споживачів.Тема. Споживачі та їхні права

Мета: дати учням уявлення про те, хто такі споживачі, продав-
ці, виробники, виконавці, нормативні акти, що захищають права
споживачів; моделювати ситуації придбання товару, замовляння
послуг чи робіт; складати за зразком скаргу (претензію) щодо пору-
шених прав споживача; розв’язувати правові задачі.Розробка уроку з використанням ІКТ "Право власності"

0
Розробка уроку і презентація до уроку правознавства для 9 класу. (Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини)Тема. Як успадкувати майно

Мета: дати уявлення про поняття «спадкодавець» та «спадкоємець», «заповіт»; описувати порядок спадкування за законом, розповідати про порядок отримання спадщини; аналізувати правові
ситуації, що регулюються нормами спадкового права; виховувати повагу до дотримання спадкового права.
Тип уроку: комбінований урок.Тема. Захист особистих немайнових та майнових прав

Мета: сформувати уявлення про особисті немайнові та майнові права, підстави цивільно-правової відповідальності; розвивати вміння розрізняти особисті немайнові і майнові права та наводити
приклади; називати підстави цивільно-правової відповідальності; аналізувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб; формувати свідому оцінку вчинків
і поведінки неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю.Тема. Цивільно-правові договори

Мета: дати уявлення про договори, види цивільно-правових договорів; розвивати вміння пояснювати, що таке договір, називати види цивільно-правових договорів; аналізувати зразок типового договору щодо його предмета, сторін та змісту; формувати свідоме ставлення щодо необхідності дотримання умов цивільно-правових договорів.Тема. Що таке право власності

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права власності, характеризувати форми власності, права володіння, користування, розпорядження майном, аналізувати правові ситуації на підставі
окремих положень цивільного законодавства.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.Тема. Тематичне оцінювання з теми «ти — людина, значить, маєш права»

Мета: перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати
та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.Тема. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

Мета: сформувати уявлення про демократію, самоврядування та форми участі громадян у житті держави, про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні; познайомити з формами участі
громадян у житті демократичної держави, дитячих і громадських організаціях, навчити цінувати важливість участі громадян у розв’язанні загальнодержавних питань та питань місцевого значенняТема. Право на освіту в Україні

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права на освіту в Україні, навчальні заклади, в яких можна здобути середню освіту і про їх відмінності, розповісти про учасників навчально-виховного
процесу та їхні права та обов’язки; формувати вміння: пояснювати юридичний зміст права на освіту в Україні