Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок з практичного права

Мета: ознайомити учнів із поняттями «право», «правові норми», «галузь права», «правовідносини», розвивати вміння роботи з понятійним апаратом та залучати учнів до роботи у парах, формувати уміння використовувати знання у розв’язанні практичних завдань, визначати галузь права, порівнювати моральні та правові норми, робити висновки, виховувати повагу до правових норм, формувати ціннісні орієнтації.Правочини та їх представництва

Мета:
• закріпити та поглибити знання учнів з цивільного права;
• вивчити поняття «правочин», «цивільно-правовий договір»;
• розвивати вміння працювати з нормативно-правовими актами;
• виховувати розуміння доцільності та необхідності правомірної поведінки.Правовиховна робота

0
Матеріали містять розробки уроків з правознавства, виховні години, буклетну продукцію.Розробки уроків з основ правових знань

1
Розробки уроків містять матеріали для вчителя предметника, для швидшої підготовки до уроку.Правоохоронні органи в Україні

Мета: ознайомити учнів з поняттям «правоохоронні органи», їх статусом, функціями, особливостями діяльності; формувати навички працювати з нормативно-правовими актами та підручником, працювати за схемою, вміння аналізувати складні життєві ситуації з метою обрання правомірного варіанта їх розв’язання; виховувати в учнів непримиренність до правопорушень, повагу до діяльності правоохоронних органів, правомірну громадянську позиціюМатеріальна і дисциплінарна відповідальнсть

Мета: формувати знання про особ­ливості матеріальної й дисциплі­нарної відповідальності; ознайоми­ти учнів з основними поняттями теми, засобами забезпечення трудової дисципліни; удосконалювати навички роботи із правовими пер­шоджерелами, текстом підручника; розвивати уміння мислити логічно, здобувати нові та застосовувати на практиці набуті знання та навички: складання опорних схем, роз­в’язання юридичних задач; вихову­вати негативне ставлення до право­вих порушень і розуміння необхід­ності сумлінного ставлення до своїх обов’язків; підвищувати рівень пра­восвідомості учнів у галузі трудово­гоПраво як навчальний предмет. Мета, завдання, особливості курсу

Мета:
• сформувати в учнів розуміння цінностей і принципів, на яких ґрунтується правова система; ознайомити з ме¬тою та завданнями курсу;
• виховувати в учнів високу пра¬вову культуру; переконувати в необхідності дотримання законів.Життя за правилами

Мета:
• познайомити учнів з правилами суспільного життя, з ознаками правової норми, сформувати розуміння необхідності дотримання законів і правил, виховувати в учнів активну громадянську позицію.
Обладнання й матеріали: малюнки і фотографії, що ілюструють певні правила життя людей у суспільстві (правила етикету, дорожнього руху, сімейні, шкільні тощо).Політико-філософські погляди античних мислителів. Вчення Платона, Арістотеля, Ціцерона

0
Політична думка рабовласницької демократії вперше одержала обґрунтування в здобутках софістів. Виникнення школи софістів як суспільного руху було викликано зміцненням демократичного ладу Афін у другій половині V в. до н.е. Софістами (слово походить від грецького "софос" - мудрий) називали тоді філософів, які навчали мистецтву сперечатися, доводити, виступати в суді й народних зборах. Щодо цього софісти реалізовували практично одну із програмних ідей демократії - ідею навчання мудрості, поширення знань.Політична філософія доби середньовіччя. Теорії Т.Мора, Т.Кампанели, Н.Макіавеллі

0
Демократичний ідеал середньовіччя базувався на християнській моралі. Християнство проголосило рівність прихильників нової релігії. У дискусіях християнських громад була переборена ідея богообраності тільки окремих народів. Громади були організовані на демократичних началах. Не було духівництва, предметів культу, обрядів. Віруючі віддавали громаді своє майно, за загальний рахунок влаштовувалися суспільні трапези. Зв?язок між громадами підтримували мандрівні проповідники (апостоли), що не мали привілеїв.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...