Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ І МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

0
ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ — це офіційне обговорення представниками держав політичних, економічних та інших питань двосторонніх і багатосторонніх відносин з метою погодження зовнішньополітичної стратегії, тактики і відповідних дипломатичних акцій, обміну думками, взаємного обміну інформацією, підготовки до підписання договорів, врегулювання спірних питань і т. д.Місцеві органи виконавчої влади

0
До них відносяться структури, які виконують завдання, функції держави на визначеній території, яка в більшості, але не у всіх випадках збігається з адміністративно-територіальним поділом держави.Центральні органи виконавчої влади

0
Як вказує A. M. Школик, центральними адміністративними структурами із спеціальною компетенцією є органи, сфера діяльності яких поширюється на територію усієї держави. Їх можна поділити на дві основні групи: міністерства та інші центральні адміністративні структури з різними назвами. Цим дослідником відзначається, що незважаючи на ієрархічність системи центральних органів публічної адміністрації, доволі важко провести їх всеохоплюючу та уніфіковану класифікацію.Відповідальність урядів

0
1. Політична відповідальність уряду перед парламентом.
Ця відповідальність часто має назву парламентської відповідальності, що пов´язується з тим, що всі відповідні процедури відбуваються у представницькому органі. Можливість такої відповідальності конституційно визнана у країнах із парламентарною та змішаною формами правління. У президентських республіках кабінет несе політичну відповідальність перед самим президентом, який може відправити у відставку його членів у разі, якщо їхні дії не схвалено.Моделі визначення складу уряду. Склад урядів

0
В. М. Шаповал звертає увагу на континентальну і англо-американську моделі визначення складу уряду.
1. Континентальна модель.
До складу уряду входять керівники міністерств і відомств із загальнодержавною компетенцією. У сукупності всі вони і становлять урядову колегію як єдиний орган. Це зумовлює досить велику чисельність уряду, що іноді може призвести до зниження ефективності його роботи.
Тому в ряді країн, де запроваджено таку модель, у структурі уряду утворюється більш вузька колегія. До неї входять глава уряду, його заступники та деякі найбільш авторитетні за посадою міністри.Процедури формування уряду

0
Як зазначає В. М. Шаповал, у країнах із парламентарною (парламентарно-республіканською та парламентарно-монархічною) і змішаною республіканською формами державного правління уряд є одним із вищих органів держави. Зокрема, у відповідних країнах уряд конституційно визначається вищим органом виконавчої влади.Основні напрями розвитку державної служби в Україні

0
Як визначено Програмою розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2006 року № 746, державна служба є складовою державного управління, спрямованою на задоволення потреб суспільства, забезпечення захисту основних прав і свобод людини і громадянина, послідовного і сталого розвитку країни та поступового входження її до європейської спільноти.Проходження та припинення державної служби

0
Посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. Посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Права та обов´язки державних службовців були розглянуті в попередній темі.Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Кадровий резерв

0
Прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.Адміністративна процедура. Адміністративне провадження

0
Проектом Адміністративно-процедурного кодексу України (станом на червень 2007року ) передбачено, що він регулює відносини, що виникають у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та виконання ними визначених законом обов´язків, регламентує процедури розгляду адміністративних справ.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...