Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

0
Законодавство нашої держави поділяє непов нолітніх на такі категорії: малолітні — діти до 14
ро ків та неповнолітні — особи до 18 років.
Вважається, що особа досягає відповідного віку не
в день свого народження, а з нуля годин на ступ ної
доби.ПРАВОПОРУШЕННЯ

0
Якщо поведінка людини слідує
букві закону, то така поведінка є
правомірною. У випадку по рушення людиною визначених законом
правил, її поведінка визнаватиметься правопорушенням.СУДИ В УКРАЇНІ ЯКІ СУДИ Є В НАШІЙ ДЕРЖАВІ?

0
Різні. Це — Конституційний Суд України та
суди, що чинять правосуддя в усіх сферах, де
діють норми права. Останні називаються судами загальної юрисдикції.
Конституційний Суд України слідкує за тим,
щоб закони, прийняті парламентом, рішення
ін ших органів влади не порушували положень
Конс титуції нашої держави. Він має право роз’ясню вати зміст тих чи інших конституційних ста тей
та скасовувати закони чи окремі їх поло жен ня,
що суперечать Конституції України.
невідомийВЛАДА І ЗАКОН

0
Немає у світі жодної дитини, яка б не полюбляла грати у різні ігри: спортивні (футбол, баскетбол), розважальні (КВК), інтелектуальні (брейн- ринг) тощо.Урок правознавства на тему : «Що таке громадянство»

0
Тема: Що таке громадянство.
Мета: ознайомити учнів із поняттями «громадянин», «громадянство»; визначити статус громадянина, іноземця, особи без громадянства; з’ясувати підстави набуття й припинення громадянства України; розвивати вміння використовувати набуті знання під час розв’язування правових ситуацій; виховувати гордість за належність до української нації.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиці, Конституція України.Урок правознавства на тему: «ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА РОЗДІЛОМ «Основи теорії держави»

0
Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Основи теорії держиви »
Мета уроку: систематизувати, поглибити, закріпити та перевірити знання учнів;
оцінити рівень їхніх навчальних досягнень.
Тип уроку: контроль знань.Урок правознавсва на тему: «Цивільно – правові правочини. Спадкове право»

0
Тема. Цивільно – правові правочини.Спадкове право.
Мета: ознайомити учнів цивільно-правовими правочинами та умовами їх дійсності, а також з основами спадкового права, порядком оформлення заповіту; розвивати вміння учнів дискутувати, висловлювати та відстоювати власну думку; виховувати повагу до вимог закону.
Обладнання: витяг з Цивільного кодексу України, роздавальний матеріал.
Основні поняття: правочин,спадщина, спадкування, спадкоємці, заповіт.
Тип уроку: комбінованийВідносини, які регулюються адміністративним правом. Кодекс України про адміністративні правопорушення

Адміністративне право визначає основні принципи державного управління, виконавчо-розпорядчу діяльність, способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні, урегульовує порядок управління окремими галузями народного господарства (промисловістю, аграрним сектором, транспортом, зв'язком тощо), культурою, освітою, медициною, наукою, адміністративно-політичною діяльністю, соціальним розвитком та ін.Загальна характеристика Земельного кодексу України

Земельний кодекс України прийнято 25 жовтня 2002 року. Завданням цього Кодексу є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, а також створення умов для раціонального використання й охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища.Червона книга України

Червона книга в Україні ведеться з 1976 р. До неї було занесено понад 150 видів вищих рослин і близько 90 видів і підвидів тварин. Положення "Про Червону книгу України" затверджене постановою Верховної Ради України 29 жовтня 1992 р. Відповідно до цього Положення Червона книга України є основним державним документом, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...