Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Підсумкова контрольна робота з геометрії за рік у 7 класі

0
Варіант 1
У завданнях 1–4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1. Укажіть, у якому випадку точки A, B і C лежать на одній прямій.
2. На якому з рисунків прямі a і b паралельні?
3. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, а периметр — 18 см. Яка довжина його бічної сторони?
4. У трикутнику ABC відомо, що ? A > ? B > ? C. Укажіть правильну нерівність.
Завдання 5, 6 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь.
5. Один із суміжних кутів на 14° більший за другий. Яка градусна міра меншого з цих кутів?
6. Яка градусна міра кута C, зображеного на рисунку?Підсумкова контрольна робота за I семестр з геометрії 7 клас

0
Варіант 1
Початковий рівень (3 бали)
Накресліть пряму AB. Позначте:
А) точку С, що лежить на промені AB;
Б) точку D, що не лежить на прямій BA;
В) точку О, що лежить на відрізку AB.
2. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під _______________ кутом. Через кожну прямої можна провести перпендикулярну до неї ___________________ і до того ж тільки _________________. Якщо сума внутрішніх ___________________ кутів дорівнює _____, то прямі паралельні.
3. Точка С належить відрізку AB. Чому дорівнює відстань АС, якщо АВ=48 см, ВС=19 см.
Середній рівень (3 бали)Підсумкова контрольна робота з алгебри 7 клас за I семестр

0
Варіант 1
І—II рівні (6 балів)
Завдання 1—6 містять по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна правильна. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
1. Запишіть у вигляді степеня з основою x: x^6?x^2
А) x^4; Б) x^6; В) x^8; Г) x^12.
2. Обчисліть 2^3?3+1
А) 11; Б) 17; В) 19; Г) 25.
3. Винесіть спільний множник за дужки 6(m+n)-b(m+n):
А) (m+n)(6+b); Б) (m+n)(6-b);
В) (m+n)(b-6); Г) (m-n)(6+b).
4. Розкладіть многочлен на множники a(y-x)+b(x-y)
А)(y-x)(a+b); Б) (y-x)(a-b);
В) (x-y)(a+b); Г) (x-y)(a-b).Підсумкова контрольна робота за I семестр з математики 6 клас

0
Варіант І
Початковий та середній рівні (6 балів)
1. Яке з поданих чисел є спільним кратним чисел 20 і 50?
2. Автобус проїхав 120 км за 3 год, а 360 км — за 9 год. Тоді...,
3. Щоб знайти 26% від числа 84, потрібно...
4. Якщо радіус кола дорівнює а см, то діаметр цього кола дорівнює...
5. У формулі довжини кола C = ?d, d є його...
6. Якщо дріб скоротити на 6, то одержимо дріб...
Достатній рівень (3 балів)
7. Обчисліть: ... ;Підсумкова контрольна робота з геометрії за I семестр у 9 класі

0
Підсумкова контрольна робота з геометрії за I семестр у 9 класі ...Підсумкова контрольна робота з алгебри 9 клас за рік

0
Мета уроку: перевірити рівень засвоєних знань учнями протягом навчального року.Підсумкова контрольна робота з алгебри 9 клас (за I семестр)

0
Мета уроку: перевірити засвоєння знання учнів за перший семестр .....Підсумкова контрольна робота з геометрії

0
Варіант 1
Початковий і середні рівні (6 балів)
У завданнях 1-6 запишіть одну правильну відповідь
1. Обчисліть площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 10 см і 36 см.
А) 180 см2 Б) 360 см2 В) 480 см2 Г) 240 см2

2. У трикутнику MNK ?N=600, ?K= 450. Знайдіть довжину сторони MN, якщо MK=8?6 см.
А) 8?2 см Б) 16 см В) 10 см Г) 5?3 см

3. Обчисліть модуль вектора a ?, якщо a ?(-1;4).
А) 5 Б) 3 В) ?13 Г) ?17

4. Висота циліндра дорівнює 6 см. Знайдіть площу основи циліндра, якщо об’єм дорівнює 18 см3.
А) 15 см2 Б) 5 см2 В) 3 см2 Г) 9 см2Итоговые контрольные задания по русскому языку 5 – 9 класс (оценивание знаний и умений учащихся, обучающихся экстерном)

0
Итоговые контрольные
задания по русскому языку
5 – 9 класс
(оценивание знаний и умений учащихся, обучающихся экстерном)Урок № 61 Тема. Розв'язування задач

Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про вивчені співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику та їх властивості. Відпрацювати навички застосовувати набуті знання для розв'язування прямокутних трикутників та задач на знаходження елементів інших фігур.
Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

?

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Шкатулка с секретом магазин декупаж hobbyhappy.ru.

Цікаво


загрузка...