Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Підсумкова контрольна робота з алгебри у 8 класі за рік

0
Варіант 1
І—II рівні (6 балів)
Завдання 1—6 містять по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна правильна. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
1. При якому значенні змінної не має змісту вираз (x-3)/(x+7)
А) 3; Б) -3; В) 7; Г) -7.
2. Скоротіть дріб (21x^8 y^12)/(14 x^4 y^24 )
А) (3x^2)/(2y^2 ); Б) (3x^4)/(2y^12 ); В) (3x^2)/(2y^12 ); Г) (3x^2)/(4y^12 ).
3. Якому з виразів дорівнює вираз a^(-6).
А) ?-a?^(-6); Б) 1/a^(-6) ; В) 1/a^6 ; Г) -1/a^6 .
4. Обчисліть 3x/4y?10/(9x^3 )
А) (27x^3)/40y; Б) 5/(6x^2 y); В) 3y/(4x^2 ); Г) 432/(x^6 y)Підсумкова контрольна робота з геометрії за рік у 7 класі

0
Варіант 1
У завданнях 1–4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1. Укажіть, у якому випадку точки A, B і C лежать на одній прямій.
2. На якому з рисунків прямі a і b паралельні?
3. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, а периметр — 18 см. Яка довжина його бічної сторони?
4. У трикутнику ABC відомо, що ? A > ? B > ? C. Укажіть правильну нерівність.
Завдання 5, 6 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь.
5. Один із суміжних кутів на 14° більший за другий. Яка градусна міра меншого з цих кутів?
6. Яка градусна міра кута C, зображеного на рисунку?Підсумкова контрольна робота за I семестр з геометрії 7 клас

0
Варіант 1
Початковий рівень (3 бали)
Накресліть пряму AB. Позначте:
А) точку С, що лежить на промені AB;
Б) точку D, що не лежить на прямій BA;
В) точку О, що лежить на відрізку AB.
2. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під _______________ кутом. Через кожну прямої можна провести перпендикулярну до неї ___________________ і до того ж тільки _________________. Якщо сума внутрішніх ___________________ кутів дорівнює _____, то прямі паралельні.
3. Точка С належить відрізку AB. Чому дорівнює відстань АС, якщо АВ=48 см, ВС=19 см.
Середній рівень (3 бали)Підсумкова контрольна робота з алгебри 7 клас за I семестр

0
Варіант 1
І—II рівні (6 балів)
Завдання 1—6 містять по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна правильна. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
1. Запишіть у вигляді степеня з основою x: x^6?x^2
А) x^4; Б) x^6; В) x^8; Г) x^12.
2. Обчисліть 2^3?3+1
А) 11; Б) 17; В) 19; Г) 25.
3. Винесіть спільний множник за дужки 6(m+n)-b(m+n):
А) (m+n)(6+b); Б) (m+n)(6-b);
В) (m+n)(b-6); Г) (m-n)(6+b).
4. Розкладіть многочлен на множники a(y-x)+b(x-y)
А)(y-x)(a+b); Б) (y-x)(a-b);
В) (x-y)(a+b); Г) (x-y)(a-b).Підсумкова контрольна робота за I семестр з математики 6 клас

0
Варіант І
Початковий та середній рівні (6 балів)
1. Яке з поданих чисел є спільним кратним чисел 20 і 50?
2. Автобус проїхав 120 км за 3 год, а 360 км — за 9 год. Тоді...,
3. Щоб знайти 26% від числа 84, потрібно...
4. Якщо радіус кола дорівнює а см, то діаметр цього кола дорівнює...
5. У формулі довжини кола C = ?d, d є його...
6. Якщо дріб скоротити на 6, то одержимо дріб...
Достатній рівень (3 балів)
7. Обчисліть: ... ;Підсумкова контрольна робота з геометрії за I семестр у 9 класі

0
Підсумкова контрольна робота з геометрії за I семестр у 9 класі ...Підсумкова контрольна робота з алгебри 9 клас за рік

0
Мета уроку: перевірити рівень засвоєних знань учнями протягом навчального року.Підсумкова контрольна робота з алгебри 9 клас (за I семестр)

0
Мета уроку: перевірити засвоєння знання учнів за перший семестр .....Підсумкова контрольна робота з геометрії

0
Варіант 1
Початковий і середні рівні (6 балів)
У завданнях 1-6 запишіть одну правильну відповідь
1. Обчисліть площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 10 см і 36 см.
А) 180 см2 Б) 360 см2 В) 480 см2 Г) 240 см2

2. У трикутнику MNK ?N=600, ?K= 450. Знайдіть довжину сторони MN, якщо MK=8?6 см.
А) 8?2 см Б) 16 см В) 10 см Г) 5?3 см

3. Обчисліть модуль вектора a ?, якщо a ?(-1;4).
А) 5 Б) 3 В) ?13 Г) ?17

4. Висота циліндра дорівнює 6 см. Знайдіть площу основи циліндра, якщо об’єм дорівнює 18 см3.
А) 15 см2 Б) 5 см2 В) 3 см2 Г) 9 см2Итоговые контрольные задания по русскому языку 5 – 9 класс (оценивание знаний и умений учащихся, обучающихся экстерном)

0
Итоговые контрольные
задания по русскому языку
5 – 9 класс
(оценивание знаний и умений учащихся, обучающихся экстерном)

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво