Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класі. Рівень стандарту (1 година на тиждень)

1
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класі. Рівень стандарту (1 година на тиждень)Інтеграція деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках зарубіжної літератури

0
Даний досвід спрямований на розв’язання актуальних завдань сучасної шкільної освіти: формування інтелектуального потенціалу особистості, розкриття та підтримку здібностей кожної дитини, стимулювання допитливості.
Значна увага приділяється організаційно-методичним підходам у використанні ігрових та неігрових імітаційних методів, скерованих на закріплення та нагромадження знань та відпрацювання стійких навичок і вмінь у об’єктів навчального процесу.Марк Твен "Пригоди Тома Сойєра". Ставлення автора до своїх героїв. Провідні ідеї твору

0
Тема. Марк Твен "Пригоди Тома Сойєра". Ставлення автора до своїх героїв. Провідні ідеї твору.
Мета: допомогти учням усвідомити істини, що утверджує автор через образи своїх героїв; визначити рівень художньої майстерності автора; розвивати навички виразного читання, переказування великого епічного твору, його аналізу, характеристики героїв; виховувати в учнів оптимістичне ставлення до життя, сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей.
Цілі уроку.
Учні знатимуть: зміст твору, морально-етичні проблеми, порушені в ньому.Урок-суд за твором Е. Портер «Поліанна»

0
Цікава форма проведення уроку має на меті формувати в учнів ключові й предметні компетенції: навчити давати оцінку зображуваному з позицій загальнолюдських моральних цінностей;
розвивати навички переказу, визначення основних епізодів та оцінювання дій і вчинків героїв, уміння висловлювати та відстоювати власні думки;
виховувати найкращі моральні якості: неприйняття зла, вміння співпереживати, милосердя.Фізика у віршах

0
Мультимедійна презентація до бінарного уроку з фізики та зарубіжної літератури."Портрет Доріана Грея" О.Уайльда

0
Мультимедійна презентація бінарного уроку з англійської мови та зарубіжної літературиВнеклассное мероприятие по творчеству Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»

0
• воспитание уважения к историческому прошлому Родины, чувства патриотиз¬ма, национальной гордости;
• воспитание уважения к литературному наследию Н. В. Гоголя ;
• вовлечение учащихся в процесс актив¬ной творческой деятельности;
• создание условий для проявления инди¬видуальных способностей в художест¬венном чтении, инсценизации, живо¬писи, музыке, танце;
• повышение уровня читательских спо¬собностей и общей культуры.Конспект урока А.С. Пушкин 7 класс

0
формирование предметных компетентностей: познакомить учащихся с историей создания сборника А.С. Пушкина «Повести Белкина»; раскрыть суть трагедии главного героя повести «Станционный смотритель» ; показать, как решаются в повести вопросы любви и долга; вопросы гражданственности.
формирование ключевых компетентностей: умение учиться: активизировать познавательную деятельность и критическое мышление учащихся; формировать навыки общения в коллективе; пробудить у учащихся чувство сострадания к Самсону Вырину;"Магия слова" (времена года в японской поэзии)

0
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая японской поэзии, предназначена для учащихся 8-9 классов.Литературная игра по творчеству Р. Акутагавы

0
Литературная игра позволяет проверить, насколько внимательно учащиеся прочитали тексты рассказов.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво