Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Принципи аналізу історії моралі

0
Проблема історичного розвитку моралі нерозривно поєднана з історією розвитку людства і відображає його якісні етапи у ви¬гляді розширення та поглиблення образу людяності.Моральні якості людини ранніх культур

0
Вагомим досягненням культури первіснородового ладу є ста¬новлення людини, що є носієм суспільного досвіду як безумов¬ного.Міфологічна свідомість і мораль

0
Цінністю міфології для антропогенезу зумовлена її роль ужитті спільнот: засобу (і джерела) творення моральнісних взаємодій людини з навколишнім світом (в уяві).Антропогенез і регулювання стосунків

0
Як свідчить сказане, в науці переважаючою є тенденція ак¬центу на відмінному між людиною і твариною у способі життя, зумовленому її суспільною сутністю.Історія ідей походження моралі

0
Питання походження моралі — одне з основних не лише в етич¬ній теорії, але й у філософії, культурології, антропології тощо.Тема. Что значит уважать других.

Цель: дать определение понятий «уважение», «толерантность», «нетерпимость»; выяснить, как связаны между собой уважение и достоинство; как нужно проявлять толерантность и уважение.
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь; ученическую тетрадь.Тема. Проверьте, чему вы научились, изучая тему «Беречь мир - вокруг и в себе».

0
Цель: обобщить знания учащихся по теме, определить понятие «досуг», «хобби»; сделать выводы по теме.
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, ученическую тетрадь ; заготовленные звездочки; плакаты с выводами; аудиозапись произведения Е. Грига «Утро».Тема. Как стать развитым человеком.

0
Цель: выяснить, какого человека считают развитой, какие занятия развивают человека, обсудить, как можно сделать свой досуг содержательным и интересным.Етика "всеєдності"

0
Аналіз найбільш вагомих напрямків розвитку етичної теорії у Західній філософії другої половини XIX—XX ст. дає підстави для висновку, що усі вони виростали на ґрунті відчуження, усві¬домлюючи його як реальність стосунків.Метаетика

0
Одним із напрямків розвитку етичної теорії у XX ст. є метаетика, яку заснував Джордж Мур (1873—1958).

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво