Від партнерів

Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 53. Робота і потужність електричного струму

0
Дослід: вимірювання роботи електричного струму, який проходить через електричну лампу за певний час.
Демонстрація: електролічильникУрок 52. Контрольна робота № З

0
Мета: оцінити знання й уміння учнів із теми «Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм. Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм», виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Тип уроку: контроль та корекція навчальних досягнень учнів.Урок 51. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»)

0
Мета: узагальнити знання про електричний заряд, електричне поле, електричний струм, електричне коло; систематизувати одиничні знання.Урок 49. Паралельне з'єднання провідників. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

0
Мета: розкрити взаємозв'язок між силою струму, напругою й опором кола в разі паралельного з'єднання провідників; закріпити та удосконалювати засвоєні учнями знання шляхом проведення експерименту.Урок 48. Розв'язування задач

0
Мета: закріпити знання з теми «Послідовне з'єднання провідників», продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.Урок 47. Послідовне з'єднання провідників. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників

0
Мета: розкрити взаємозв'язок між силою струму, напругою й опором кола в разі послідовного з'єднання провідників; закріпити та удосконалити засвоєні знання шляхом проведення експерименту.Урок 46. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

0
Мета: закріпити знання про вимірювання опору провідника методом непрямих вимірювань, удосконалити засвоєні раніше знання шляхом проведення експерименту.Урок 45. Розв'язування задач

0
Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування закону Ома, формулу залежності опору провідника від його характеристик, комбіновані задачі.Урок 44. Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

0
Досліди: демонстрація залежності сили струму в провіднику від поданої на провідник напруги; доведення того, що опір провідника прямо пропорційний його довжиніУрок 43. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

0
Тип уроку: комбінований.
Наочність і обладнання: підручник, демонстраційний вольтметр.
Демонстрація: вольтметр.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво