Від партнерів

Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Теплові явища

0
Мета. Узагальнити та систематизувати знання та навички учнів з теми. Показати багатогранність теплових явищ у природі, пізнаванність їх людиною та застосування у техніці та житті на прикладі дидактичної гри.
Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знаньАтмосферний тиск. Барометри. Насос

0
Мета: Сформувати знання учнів про атмосферний тиск, способи вимірювання атмосферного тиску, залежність атмосферного тиску від висоти. Познайомити з будовою й принципом роботи ртутного барометру та барометра-анероїда, поршневого насосу. Продовжити формувати навички та вміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі. Розвивати політехнічний кругозір. Виховувати старанність та наполегливість.Атмосферний тиск. Барометри. Насос

0
Мета: Сформувати знання учнів про атмосферний тиск, способи вимірювання атмосферного тиску, залежність атмосферного тиску від висоти. Познайомити з будовою й принципом роботи ртутного барометру та барометра-анероїда, поршневого насосу. Продовжити формувати навички та вміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі. Розвивати політехнічний кругозір. Виховувати старанність та наполегливість.Основи кінематики. Розв’язування задач

0
Мета: систематизувати знання учнів про кінематичні величини та зв’язки між ними; формувати навички розв’язування задач на механічний рух.
Тип уроку: урок закріплення знаньПлавання суден

0
Мета :розглянути практичне застосування умов плавання тіл на прикладі судноплавства; формувати навички розв’язування задач на умови плавання суден , навички самостійного планування, організації та виконання групових завданьСвітлові явища. Оптичні прилади

0
Мета: вдосконалити знання учнів з теми «Світлові явища», повторити основні поняття, закони та типи задач з теми; розвивати вміння аналізувати, знаходити розв’язок нестандартних завдань, працювати в малих групах; виховувати колективізм, позитивне ставлення до навчання, зацікавленість до процесу пізнанняБудова речовини

0
Мета: вдосконалити знання учнів з теми «Будова речовини», повторити основні поняття, закони та типи задач з теми; розвивати вміння аналізувати, знаходити розв’язок нестандартних завдань, працювати в малих групах; виховувати колективізм, позитивне ставлення до навчання, зацікавленість до процесу пізнанняБудова речовини

0
Мета: вдосконалити знання учнів з теми «Будова речовини», повторити основні поняття, закони та типи задач з теми; розвивати вміння аналізувати, знаходити розв’язок нестандартних завдань, працювати в малих групах; виховувати колективізм, позитивне ставлення до навчання, зацікавленість до процесу пізнанняКристалічні тіла. Презентація. Фізика 10.

0
Походження поняття. Моно та полікристали. Властивості кристалічних тіл. Цікаві кристали та вироби з них.Властивості рідин. Поверхневий натяг. Презентація. Фізика 10.

0
Вказано основні фізичні властивості рідин.Вказано причини поверхневого натягу. Означення. Схеми. Формули.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво