Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Брейнг-ринг "Хімічна зустріч" захід для учнів 8 класу

0
Брейн-ринг – захоплююча інтелектуально-пізнавальна гра, сприяє розумовому розвитку учнів, вдосконалює і тренує їх пам'ять, мислення та уяву.
Основні цілі:
освітня мета: закріплення та розширення набутих знань з хімії;
практична мета: застосування набутих знань, умінь і навичок на практиці; закріпити вміння користуватися Періодичною системою Д.І. Менделєєва;
виховна мета: згуртування дитячого колективу, розвиток навичок роботи в команді;ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ

0
В найважливіших міжнародних і державних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства, велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.УРОК 60. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

0
Навчально-освітня мета: визначити рівень навчальних досягнень з вивченої теми, виявити проблеми в засвоєнні навчального матеріалу.
Tип уроку: контролю та перевірки знань.Розвиток життєвого проектування та соціалізації особистості засобами ігрових форм навчання на уроках хімії

0
"Можна бездумно тужити за втраченими ідеалами, скаржитись на падіння духовності та вихованості, втрату людяності й моральності, загалом на життя і зовсім незвичну школу, але хід подій вже не повернути. Погрожувати поїздові, що стрімко віддаляється від перону, дозволено лише дітям"
І. Підласий

Українська освітня система має інструменти, які дають дітям успішно розвинути свої таланти, але їх недостатньо, щоб дійти до кожної дитини. Про це під час свого виступу на Світовому освітньому форумі, що відбувався у Лондоні, сказала Лілія Гриневич.УРОК 67 КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ»

0
Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: КОР.
Форми роботи: робота в групах, індивідуальна робота.УРОК 66 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 5 З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ»

0
Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: КОН.
Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.УРОК 65 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

0
Тип уроку: УП.
Форми роботи: робота в групах, прийоми «Гронування», «Лови помилку», «Міні-практикум», «Самоперевірка».УРОК 64 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

0
Обладнання: інструктивні картки, набір реактивів для роботи та штатив із пробірками або мультимедійний проектор і комп'ютери.
Тип уроку: УП.
Форми роботи: бесіда, практична робота.УРОК 63 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ

0
Тип уроку: З (РДН).
Форми роботи: бесіда, прийоми «Мікрофон», «Коло ідей», «Взаємоперевірка», робота в парах, самостійна робота.УРОК 62 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

0
Обладнання: інструктивні картки, набір реактивів для роботи та штатив із пробірками або мультимедійний проектор і комп'ютер.
Тип уроку: УП.
Форми роботи: бесіда, практична робота, групова робота.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво