Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


ПЕДАГОГІЧНА РАДА

0
Сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу та контролю за його результативністю вимагають від керівників закладів освіти не тільки підвищеної відповідальності, але й удосконалення знань та вмінь управління педагогічним колективом. Важливою колегіальною формою управління є педагогічна рада.Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов

0
Традиційна українська школа розглядає кожну дитину не стільки як об'єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб учень займав активну позицію в процесі цієї навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації навчання. Теорія мотивації витікає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалась на якомога глибше проникнення у внутрішній світ дитини, мала на меті пробуджувати і розвивати в ній здібності і нахили.Портфоліо

0
Що ж означає слово портфоліо, вжите стосовно методики шкільного навчання?
Як методичний термін це слово вперше прозвучало в США у 80-х роках минулого століття. Пізніше технологія з такою назвою здобула популярність у Канаді, згодом її почали застосовувати в школах Японії та Європи. Відтак шкільне портфоліо охрестили одним з основних трендів (curricularen «Toptrends») сучасної шкільної освіти.

Американське портфоліо

Європейське мовне портфоліо

Етимологія терміна «портфоліо»

Мета створення портфоліо

Приватні цілі створення портфоліоПринципи навчання

0
Принцип - це основоположення, керівна ідея, основне правило поведінки, діяльності. Принципи навчання - це положення, на основі яких здійснюється процес навчання. Вони відображають загальні вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.Пам'ятка вчителю з підготовки та реалізації дидактичного аспекту уроку

0
При визначенні теми, цілей та завдань уроку, мотивації навчальної діяльності учнів потрібно:
• з'ясувати логіко-структурні, дидактичні та методичні особливості теми;
• поставити освітню, виховну та розвивальну цілі уроку відповідно до змісту теми та її особливостей;
• визначити мету - домінанту уроку та шляхи її досягнення;
• визначити проміжні цілі на кожний етап уроку та види навчальної діяльності учнів;
• розкрити мотиви вивчення теми уроку та навчально-пізнавальної діяльності учнів;
• підібрати форми, методи та засоби стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів;Вислови відомих людей про вчителів

0
Презентація з 21 слайду: вислови відомих людей, афоризми, прислівя про вчителів і науку.Школа молодого викладача

0
Презентація з порадами молодим викладачам з 13 слайдів. Можна використовувати на заняттях "Школи молодого викладача"Психолого-педагогічні основи морально-духовного виховання.

0
Мораль – форма суспільної свідомості, що включає сукупність принципів, вимог, норм і правил, які регулюють поведінку людини у всіх сферах її суспільного життя.
В моралі відображаються цінності, що склалися в суспільстві і закріпилися в поняттях „добра”, честі, совісті, справедливості, благочестя.
Засновник наукової педагогіки Я.А. Коменський у педагогічній праці „Правила поведінки” у розділі І „Про мораль взагалі” пише:
„ 1. Основою моральності є такий настрій людського духу, в силу якого людині приємно вести себе так, щоб подобатись Богу і добрим людям.Суть процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання.

0
У перекладі з латинської термін “processus” означає рух уперед. Сутність поняття процесу навчання розглядається як єдність діяльності учителя і учнів, спрямована на досягнення завдань освіти.
Існує певна відмінність між поняттями “процес навчання” та “навчальний процес”.
Процес навчання – це динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) учителя та учнів, у ході якої здійснюється стимулювання і організація активної навчально-пізнавальної діяльності школярів з метою засвоєння системи наукових знань, умінь, навичок, розвитку і всебічної вихованості особистості.Форма навчання як категорія дидактики.

0
Навчання як процес цілеспрямованої передачі і засвоєння знань можна здійснювати в різних формах. Категорія “форма навчання” належить до основних у дидактиці.
Під формою розуміють спосіб існування і зовнішнього виразу змісту певного явища, а також внутрішню організацію цього змісту.
Форми навчання відображають зовнішню сторону організації навчального процесу, а методи навчання – його внутрішню змістовно-процесуальну сторону.
Методи і форми навчання взаємопов’язані: методи реалізуються в формах навчання; форми забезпечують організацію та функції існування методів.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво