Від партнерів


Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя

0
Життя постійно змінюється, підштовхуючи школу так само до змін. Її розвиток вимагає нових форм організації навчального процесу, нових ритмів, нових методів узгодження системи освіти з вимогами сучасного життя та з потребами особистості. А оскільки учительська праця і педагогічна творчість є синонімами, то необхідно розглянути способи подолання інертності й консерватизму нашої діяльності та способи розвитку творчості кожного вчителя. Бо добре відомо, що вчитель покликаний "творити, видумувати, пробувати".Методи навчання

0
При викладанні органічно поєднуються та взаємоузгоджуються традиційні методи реалізації навчального процесу з новими методами його інтенсифікації й активізації, що забезпечують формування необхідних якостей майбутнього фахівця.
Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними методами (пояснювально-ілюстративним, репродуктивним, проблемного викладу, частково-пошуковим, дослідницьким), доповнюють та урізноманітнюють їх.АКТИВІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

0
Сучасні психологія та дидактика навчання розглядають такі аспекти активізації навчання:
• психолого-педагогічні основи активності учнів у навчальному процесі;
• методи та форми активізації навчання;
• особливості проблемного навчання економічним знанням;
• засоби активізації пізнавальної діяльності тощо.
Навчання як процес мислення передбачає розумову діяльність викладача з передачі знань і видів діяльності та пізнавальну діяльність студентів. Мотивація навчання викладачем та активність студентів у навчанні є каталізаторами процесу навчання, стимулами та умовою його ефективності.Внутрішкільний контроль

0
Внутрішкільний контроль – це одна з основних функцій управління, спрямована на отримання інформації про навчально-виховну діяльність учителів і на її оцінювання з метою прийняття конструктивних рішень.
Внутрішкільний контроль забезпечує здійснення методичної допомоги вчителю з метою удосконалення і розвитку педагогічної майстерності, взаємодії адміністрації і педагогічного колективу, зорієнтовану на підвищення ефективності педагогічного процесу.Поняття «портфоліо» та його значення у професійній педагогічній діяльності

0
Створення та використання портфоліо у ВНЗ є об’єктивною необхідністю сьогодення, яке характеризується наступними тенденціями розвитку суспільства й освіти:
- постійне підвищення вимог до вищої освіти взагалі та до діяльності викладача вищої школи зокрема;
- перехід до постіндустріального інформаційного суспільства, що вимагає розвиток компетенцій та вміння вчитися;
- використання нових форм та методів навчання та викладання, зокрема індивідуально-орієнтованого навчання;
- пошук нових способів розвитку особистості.Метод кейсів

0
Кейс-метод навчання почав використовуватись у ВНЗ США ще на початку ХХ сторіччя в галузі права та медицини. Провідна роль у розповсюдженні цього методу належить Гарвардській Школі Бізнесу. В період з 1909 до 1919 рр. навчання проводилося за схемою, коли практиків просили викласти конкретну проблему-ситуацію, а потім надати аналіз проблеми і відповідні рекомендації.Поради молодим викладачам

0
Викладач повинен ретельно готуватись до заняття
Він зобов'язаний добре вивчити не тільки матеріал з підручника, а й додаткову навчальну та методичну літературу, скласти конспект та план заняття.
На занятті викладач повинен керуватись планом заняття і дотримуватись всіх елементів плану...
Презентація з 12 слайдів.Атестація педагогічних працівників

0
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ,
але тільки тоді, коли вона найвищої якості.
Інакше вона абсолютно не потрібна.
Р. Кіплінг
Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетентності вчителів, діяльність яких пов’язана з фаховою функціональністю, багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-комунікативної сфери взаємодії з учнями тощо.Семінарське заняття і методика його проведення

0
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………2
Розділ 1. Теорія семінарського заняття………………………………………5
1.1 Сутність семінару …………………………………………………………….5
1.2 Функції семінару ……………………………………………………………..8
1.3 Типи семінарів ………………………………………………………………..9
1.4 Форми семінарського заняття………………………………………………13
Розділ 2. Методичні особливості організації та проведення семінарського заняття …………………………………………………………………………..18
2.1 Методичні особливості організації семінарського заняття ………………18
2.1.1 Підготовка викладача до семінарського заняття ……………………….21

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво