Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Математичний турнір

0
Пропонуємо математичний турнір для 6-го класу з теми "Раціональні числа". Даний матеріал дає змогу вчителю підвищити інтерес учнів до предмету, закріпити знання у нестандартних умовах та розвивати творчі здібності учнів.Рухливі ігри в режимі навчального дня учнів початкової школи

0
Світ ігор дуже різноманітний: рухливі,сюжетні,народні,рольові,спортивні,командні, групові,ігри естафети,ігри конкурси, ігри змагання тощо. Найкращими ліками для дітей від рухливого голоду є рухливі ігри. Ігри на уроках фізкультури та в режимі навчального дня використовуються для гармонійного поєднання розумових, фізичних та емоційних навантажень. Велика частина запропонованих ігор спрямована на розвиток основних фізичних якостей дитини: сили, швидкості, спритності, витривалості, гнучкості.Розробка позакласного заходу "This Great Great Britain"

0
Запропонований сценарій позакласного заходу “This Great Great Britain” - це турнір для кращих знавців англійської мови, традицій та звичаїв британців. Матеріал розрахований на учнів середньої ланки. Цікава добірка відео фрагментів, мультфільм та презентація є важливим супроводом заходу, що має на меті підвищити зацікавленість учнів у вивченні англійської мови, мотивуючи їх до використання набутих знань у різних життєвих ситуаціях.Юридичний марафон «Що? Де? Коли?»

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
?? називати основні права і свободи людини і громадянина;
?? пояснювати юридичний зміст конституційних прав і свобод людини і громадянина;
?? аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав і свобод людини і громадянина;
?? називати й застосовувати поняття і терміни: «права і свободи», «конституційні права і свободи», «обов’язки», «людина», «особа», «громадянин».Правовий брейн-ринг

Учит е л ь. Нині Україна просувається шляхом розбудови правової держави. У цей період важливим є формування у народу нового правового мислення, набуття знань про життєво необхідні закони і про вміння використовувати їх у повсякденному житті.УРОК 1. Вступний урок. Загальна характеристика Середньовіччя

Після уроку учні зможуть:
• визначати хронологічні межі середніх віків та Великого переселення народів;
• називати закони історичного розвитку, характеризувати види історичних джерел;
• удосконалити навички роботи з історичними текстами, схемами і таблицями.
Основні поняття: «Середньовіччя», «історичні джерела».
Основні дати:
• V-XI ст. - раннє Середньовіччя;
• XI-XIV ст. - зріле Середньовіччя;
• XIV- кінець XV ст. - пізнє Середньовіччя;
• 476 р. - падіння Західної Римської імперіїТурнір правознавців «У світі права»

Мета: сприяти закріпленню знань та умінь, набутих учнями на уроках правознавства, активізувати пізнавальну діяльність, викликатиінтерес до вивчення права, розвивати логічне мислення, прищеплювати навички правомірної поведінки.
Учасники: команди «Консенсус» і «Оріон» (учні 9–10-х класів)
Журі: «прокурор», «суддя», «адвокат».
Правила гри:
-Граємо дружно й активно.
-Відповідає будь-який учасник команди.
-Відповідь чітка, конкретна, лаконічна.
-За кожну правильну відповідь — певна сума балів.
-Наша гра —це наш шанс!Литературный ринг. Конкурсная программа для 2–3-х классов с использованием мультимедийных технологий

Цель: активизировать интерес детей к чтению путем включения их в коллективную творческую деятельность; расширять кругозор; развивать внимание, фантазию, смекалку, творческие способности, речь; воспитывать культуру поведения и общения при работе в группе.

Оборудование: компьютер, проектор, мультимедийная доска, электронная презентация.Що? Де? Коли?

0
Що? Де? Коли? 9 – 11 класи
Мета: систематизувати знання із світової літератури, розвивати пізнавальний інтерес, виховувати любов до читання.Літературний КВК для учнів 8-11 класів

Обладнання: учнівські малюнки до літературних творів; на великих аркушах цитати — вислови видатних людей. Музичне оформлення —за вибором організаторів.
Ведучий. Математика — це гімнастика для розуму, біологія — наука про єство людини та усього живого. А література? Це скарбниця духовних надбань людства. Тому й посідає вона серед навчальних дисциплін особливе місце.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво