Від партнерів


Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Проектна робота

0
Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. Однак включення педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності. До того ж педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов'язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій.Інноваційні форми проведення педагогічних рад

0
У збірнику розкрито функції педагогічної ради, особливості планування та наведені основні вимоги щодо підготовки, організації та проведення педагогічних рад. Наведені приклади проведення педагогічних рад у нетрадиційній формі.
Методичні рекомендації адресовані керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступникам, методистам, педагогам та організаторам методичної роботи шкіл. Вони можуть також бути корисними студентам педагогічних навчальних закладів.Моніторинг рівня професійної майстерності вчителя

0
У посібнику розкритий досвід роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №112 з питання проведення моніторингу професійної діяльності педагогічних працівників. Запропонований моніторинг упровадження освітніх інновацій та рівня професійної майстерності педагогів та надані методичні рекомендації щодо підвищення рівня професійної компетенції вчителів на основі моніторингових досліджень.
Для керівників навчальних закладів.Контент-аналіз елективних курсів (спецкурів, факультативів) за вибором з громадянської освіти та виховання

0
Контент-аналіз елективних курсів (спецкурів, факультативів)за вибором з громадянської освіти та вихованняОснови формування безупинної екологічної та соціальної компетентності у контексті реалізації ідей сталого розвитку

0
Основи формування безупинної екологічної та соціальної компетентності
у контексті реалізації ідей сталого розвиткуПрофесійна готовність вчителя до апробації шкільної навчальної літератури – гарант якості сучасного українського підручникотворення

0
Професійна готовність вчителя до апробації шкільної навчальної літератури – гарант якості сучасного українського підручникотворенняФормування дослідницьких компетентностей школярів через організацію науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу

0
Матеріали щодо розвитку творчих здібностей учнів, участь у науково-дослідній роботі, робота наукової ради школи.Управлінські технології в роботі з педагогічними кадрами

0
Процесом розвитку педагога можна ефективно управляти, використовуючи наявні можливості особистості, упроваджуючи сучасні підходи до організації методичної роботи, розвиваючи творчий потенціал колективу школи.Інноваційна методична робота в навчальному закладі

0
Інноваційна методична робота - це система управлінських заходів, орієнтована на створення або освоєння нових (інноваційних) способів професійно - педагогічної діяльності.Автобіографія - опис свого життя - порядок написання

0
Автобіографія - опис свого життя - порядок написання
Автобіографія — це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються:

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво