Від партнерів


Реклама

Останні публікації

2018-01-18 21:54
Обмежити пошук фільтруванням:


Контент-аналіз елективних курсів (спецкурів, факультативів) за вибором з громадянської освіти та виховання

0
Контент-аналіз елективних курсів (спецкурів, факультативів)за вибором з громадянської освіти та вихованняОснови формування безупинної екологічної та соціальної компетентності у контексті реалізації ідей сталого розвитку

0
Основи формування безупинної екологічної та соціальної компетентності
у контексті реалізації ідей сталого розвиткуПрофесійна готовність вчителя до апробації шкільної навчальної літератури – гарант якості сучасного українського підручникотворення

0
Професійна готовність вчителя до апробації шкільної навчальної літератури – гарант якості сучасного українського підручникотворенняФормування дослідницьких компетентностей школярів через організацію науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу

0
Матеріали щодо розвитку творчих здібностей учнів, участь у науково-дослідній роботі, робота наукової ради школи.Управлінські технології в роботі з педагогічними кадрами

0
Процесом розвитку педагога можна ефективно управляти, використовуючи наявні можливості особистості, упроваджуючи сучасні підходи до організації методичної роботи, розвиваючи творчий потенціал колективу школи.Інноваційна методична робота в навчальному закладі

0
Інноваційна методична робота - це система управлінських заходів, орієнтована на створення або освоєння нових (інноваційних) способів професійно - педагогічної діяльності.Автобіографія - опис свого життя - порядок написання

0
Автобіографія - опис свого життя - порядок написання
Автобіографія — це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються:Резюме - порядок написання - зразок резюме

0
Резюме — це документів якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає.

Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розташування реквізитів резюме, але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме.
3. Мета складання резюме.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Знання мов.
7. Контактний телефон.Характеристика - її реквізити та оформлення - зразок характеристики

0
Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.Заява - її реквізити та оформлення - зразки заяв

0
Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.
Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:
1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.
2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву.(якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво