Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Обдарований вчитель – обдарований учень

0
Захопленість своїм предметом Допитливість
Здатність до експериментальної, наукової і творчої діяльності Наполегливість у пошуку відповідейОсобистісно-орієнтовані технології

0
Частина дітей, які сьогодні приходять до школи, мають певні труднощі у навчанні, потребують індивідуального навчання та проведення вчителем корекційно - розвивальної роботи. У цьому сенсі є актуальним особистісно-орієнтований підхід до навчання.Перелік наукових педагогічних ідей, покладених в основу інноваційних освітніх технологій

0
Інтеграція змісту природничої освіти Технологія В.Ільченко «Довкілля»
Інтеграція змісту шкільної освіти Технологія Т.ШайнераПродуктивна (творча) діяльність учнів

0
Сьогодні в умовах глобальних перетворень у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентноздібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.Развитие личности и культура поведения.

0
От достигнутого уровня воспитания зависит и процесс обучения. Среди отрицательных качеств первоклассника педагоги называют неаккуратность и несобранность. Порядок в портфеле, на столе, рабочем листе, экономит время на учёбу.Розвиток інтелектуальних здібностей та обдарувань дошкільників та молодших школярів

0
Однією з актуальних проблем сучасного українського суспільства є збереження інтелектуальної еліти країни. З огляду на це, державою приділяється особлива увага роботі з обдарованими, в тому числі з інтелектуально здібними дітьми.Роль сверстников в нравственном развитии младшего школьника.

0
Ключ к нравственному развитию младшего школьника - его взаимоотношения со сверстниками. Школьники учатся решать задачи, писать, читать, ставить опыты. Они бегают, прыгают, озеленяют улицы и дворы, собирают макулатуру, играют в разные игры.Система роботи з творчо обдарованими учнями початкової школи

0
Плануванню відповідної роботи передує аналіз моніторингових досліджень показників навчальної діяльності учнів з кожного предмета, державної підсумкової атестації та результатів участі школярів в інтелектуальних конкурсах.Структурна модель інноваційного процесу

0
Рівень Міжнародний, державний, регіональний, шкільний
Зміст За об’єктом впливу, за рівнем поширення, за інноваційним потенціаломСутність інноваційної освітньої діяльності

0
Суспільна потреба у школах нового покоління потребує особливої уваги до інноваційних процесів, до того, що заважає і сприяє створенню та поширенню педагогічних новацій.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво