Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Индивидуальный подход при формировании школьного коллектива и его влияние на изолированность детей.

0
Индивидуальный облик ребёнка зависит то того, складываются ли его отношения с детьми на основе уважения, добра, умения входить в положение другого, товарищеской помощи, или на основе зависти, тщеславия, желания добиться цели любой ценой.Ігрові технології

0
Ігрові технології – ефективні форми керування навчальним процесом через педагогічні ігри, за допомогою яких усі учні можуть бути залучені до активного навчання.Інноваційна діяльність і розвиток творчих обдарувань учнів у системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками

0
Стратегією сучасної педагогічної освіти в Україні визначають розвиток та саморозвиток особистості вчителя, здатного не тільки обслуговувати наявні педагогічні та соціальні технології, алей виходити за межі нормативної діяльностіІнтегроване навчання

0
Одним із напрямків методичного оновлення уроків у початкових класах є проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з декількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми.Інтерактивні технології

0
Слово «інтерактив» запозичене з англійської, де «inter» - взаємний і «ak» - діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.Інформаційні технології

0
Процес інформатизації суспільства стимулює впровадження інформаційних технологій в освіті. Для того, щоб випускник школи знайшов своє місце в інформаційному суспільстві, він має досконало володіти новими інформаційними технологіями,Педагогам и родителям на заметку

0
Если:
– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
– ребенка высмеивают, он становится замкнутым;Критерії творчої активності

0
Критерії творчої активності

1. Пізнавальний інтерес.
2. Емоційність.
3. Розвиток уяви.
4. Розвиток творчих здібностей.
5. Розвиток пам’яті.
6. Розвиток уваги.Критерії творчої пасивності

0
Критерії творчої пасивності

1. Нестійка увага.
2. Відсутність потреби у самовираженні і самоствердженні.Критерії творчої педагогічної діяльності вчителя

0
1. Розроблення принципово нових підходів до навчання, виховання і розвитку учнів.
2. Раціоналізація та модернізація змісту, форм, методів та засобів

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво