Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Що робити, якщо дитина завдає собі шкоди

0
Поради про те, що повинні робити батьки, якщо вони виявили, що їхня дитина завдає собі шкодиФормування пізнавальної компетенції молодших школярів

0
Об’єктом дослідження є розумовий розвиток учнів як поетапний процес переходу від здатності вирішення навчальних завдань спочатку на нижчих і, поступово, на чимраз вищих планах розумової діяльності (від наочно – дійового – до наочно – образного і, нарешті, на словесно – логічному плані).Великі можливості маленького ґудзика

1
Творчий проект по темі "Великі можливості маленького ґудзика" для дітей з особливими освітніми потребами«Веселкова педагогіка».

0
Теоретичні основи «Веселкової педагогіки» оздоровчо-випереджувального та поглибленого навчання базовані на філософських, психолого-педагогічних здобутках Л.Виготського, С.Рубінштейна, М.Ібука, П.Гальперіна, Л.Занкова, Д.Давидова, О.Савченко, М.Зайцева.Алгоритм організації роботи з обдарованими дітьми

0
Алгоритм організації роботи з обдарованими дітьми
Методична рада школи
Шкільне методичне об’єднання Практичний психологВажливість використання ІКТ на уроках природознавства та суспільствознавства.

0
Метою освітньої галузі "Природознавство" є формування
природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної
діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах
життєдіяльності та природоохоронної практики.Державний стандарт початкової загальної освіти – основа для формування цілісної особистості

0
Головний екзаменатор наших учнів – життя. Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати і контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи.Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя

0
Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.Інформаційна компетентність

0
Сьогодення висуває досить високі вимоги до особистості громадянина суспільства. І одним з важливих компонентів загальної культури людини є її інформаційна компетентність. Тому важливо формування інформаційної культури розпочинати з молодшого шкільного віку і навіть раніше, оскільки активне формування знань, умінь і навичок починається приблизно у чотирирічному віці.Курс “Сходинки до інформатики” - крок до вдосконалення комп’ютерної грамотності молодших школярів.

0
Держстандарт початкової загальної освіти передбачає введення викладання у 2 – 4 класах курсу «Сходинки до інформатики». Основними завданнями курсу є: формування у молодших школярів первинних навичок роботи за комп'ютером, розуміння ними сутності застосування комп'ютера

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво