Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Інформаційна компетентність

0
Сьогодення висуває досить високі вимоги до особистості громадянина суспільства. І одним з важливих компонентів загальної культури людини є її інформаційна компетентність. Тому важливо формування інформаційної культури розпочинати з молодшого шкільного віку і навіть раніше, оскільки активне формування знань, умінь і навичок починається приблизно у чотирирічному віці.



Курс “Сходинки до інформатики” - крок до вдосконалення комп’ютерної грамотності молодших школярів.

0
Держстандарт початкової загальної освіти передбачає введення викладання у 2 – 4 класах курсу «Сходинки до інформатики». Основними завданнями курсу є: формування у молодших школярів первинних навичок роботи за комп'ютером, розуміння ними сутності застосування комп'ютера



Можливості використання інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя початкових класів

0
Використовуючи інформаційні технології можна зробити наступні висновки:
1. Якою б складною і нудною не була тема уроку, вона стане цікава школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлений у фарбах, зі звуком і іншими ефектами.



Організація уроків з комп'ютерною підтримкою.

0
Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.



Педагогічні основи використання інформаційно - комунікаційних технологій навчання в початковій школі

0
Проблема використання та вивчення ІКТ в початковій школі є доволі актуальною. Щоб дати відповідь на запитання «чи потрібно вивчати інформатику у школі?» необхідно проаналізувати цілі, які стоять перед школою.



Возрастные особенности учащихся начальных классов 4 класс

1
В это время заканчивается формирование основных новообразований младшего школьного возраста. Последние можно сравнить с фундаментом дома. Поэтому можно сказать, что заканчивается строительство фундаментальных характеристик ребенка, на основе которых будет продолжено развитие в подростковом возрасте.



Единство в осуществлении индивидуального подхода в школе и семье

0
Только родители и педагоги могут найти единую линию воспитания с учётом требований школы и особенностями ребёнка. Ясна и общая цель – воспитание здорового в нравственном и физическом отношении человека. Нельзя забывать: « Воспитание – это не только воздействие на детей, но развитие их самостоятельности, собственной активности и организация жизни детей».



Зневажливе ставлення дитини до батьків

0
Іноді батьки скаржаться, що діти ставляться до них зневажливо: «Моя дитина часто огризається нахабним чином, кричить на мене, а іноді навіть ображає. Чим більше я її караю, тим гірше вона поводиться».



Изучение особенностей ребёнка - первый этап индивидуального подхода к нему.

0
От того, как подготовится ребёнок к школе, зависят его успехи в учебной деятельности, а значит, ощущение радости и удовлетворения от каждого школьного дня.



Индивидуальный подход в воспитании ребёнка

0
Высшей ценностью общества является человек. Внимание к воспитанию, забота о развитии его способностей входит в задачу школы.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво