Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Вплив математичної спадщини стародавніх греків на появу "Семи чудес світу"

0
Головне завдання освітнього процесу розвивати учнів уміння і навички саморозвитку особистості, створення належних умов для навчання. Тема інтегрованого уроку Вплив математичної спадщини стародавніх греків на появу "Семи чудес світу" дає можливість розвивати вміння використовувати математичні навики у нестандартних ситуаціях; розвивати розумові здібності учнів на основі прийомів створення образу виховувати повагу до шедеврів світової культури, розвивати світогляд та словниковий запас школярів, розвивати пізнавальний інтерес до історії та математикиДовжина кола.Площа круга

0
даний урок має на меті закріпити знання учнів з теми "Довжина кола. Площа круга", уміння застосовувати їх під час розв’язування задач творчого та прикладного типу; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; показати зв’язок даної теми з життям: практичне застосування
площі круга та довжини кола; виховувати інтерес до математики; естетичні смаки та творчу уяву.Брейн-ринг "Її величність - Фізика"

0
Повторити основні положення та закони з розділів «Взаємодія тіл», «Тиск твердих тіл, рідин і газів» в ігровій формі; розвивати навички застосування теоретичних знань, отриманих на уроках до розв'язування конкретних проблем; формувати вміння аналізувати, робити висновки, навички роботи з допоміжною літературою в процесі підготовки до уроку; розвивати активність учнів; формувати міжпредметні зв'язки; пізнавальний інтерес до фізики; показати її важливу роль серед інших наук у пізнанні світу;вміння працювати в творчих групах; виховувати почуття відповідальності за свою команду.Машини та механізми. Прості механізми.Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило механіки».

0
Машини та механізми. Прості механізми.Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило механіки».Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл

0
Дана робота містить причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах; пояснює природу їх походження. Формує поняття про Архімедову силу; на підставі закону Паскаля навчає пояснювати дію рідини або газу на занурене тіло.
Цей урок спрямований визначити напрям дії та точку прикладання виштовхувальної сили; вимірювати виштовхувальну силу; формувати закон Архімеда; обчислювати за формулою виштовхувальну силу; з’ясовувати причини виникнення виштовхувальної сили, та умови плавання тіл; наводити приклади дії виштовхувальної сили у природі та житті.ПРИСТОСУВАННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДО ДІЇ АРХІМЕДОВОЇ СИЛИ І ВАГОВОГО ТИСКУ

0
У безпосередній цікавій формі повторити основний програмний матеріал; розвивати пізнавальну активність і творчість учнів, їхню кмітливість, спостережливість, почуття гумору; розширити технічний кругозір; показати використання законів фізики в техніці, прояв законів фізики в навколишньому середовищі, живій природі; здійснювати екологічне виховання.Суд над енергією

0
Узагальнити та систематизувати знання учнів про енергію, підкреслити роль фізики у науково-технічному розвитку; формувати вміння учнів готувати повідомлення, опрацьовувати науково-технічну літературу, вести дискусію.
Над усім, що здійснюється в безмежному просторі, в потоці часу, володіє Енергія, як цариця наук чи богиня, освітлюючи своїм сяйвом і билинку в полі, і геніальну людину, тут даруючи, там забираючи, але залишаючись у цілому кількісно незмінною...Об'єм циліндра

0
Урок з теми "Обєм циліндра" в групі кухарів-кондитерів другого курсу з використанням навчального тесту.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво