Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Динамика интимного мотива в поэзии Дмитрия Павличко

0
В статье исследуется динамика интимного мотива в поззии Дмитрия Павличко, изучаются средства художественно-образной системы поэта. Эротическая лирика Дмитрия Павличко рассматривается как оригинальное явление в украинской поззии XX века.Конспект уроку №41. Розв'язування задач. Самостійна робота.

0
Мета.
Освітня. Поглибити та систематизувати знання із теми «Геометрична оптика».
Розвиваюча. Розвивати логічне, алгоритмічне та абстрактне мислення.
Виховна. Виховувати культуру оформлення розрахункових та графічних задач.Творческие задания для учащихся по интегрированному курсу «Литература». 9 класс

0
Изучение литературы в современной средней школе дает учителю возможность интересно, разнообразно проводить не только уроки литературы, но и тематическое оценивание по этому предмету. В методике наработана система контроля и оценивания знаний учащихся по литературе. Однако эти виды контроля достаточно традиционны. В старших классах появляется необходимость их разнообразить дополнительными заданиями, развивающими творческие способности учеников, их индивидуальное самовыражение. Такие задания мобилизуют творческий потенциал учащихся, делают их работу интересной и увлекательной.Урок № 61 Тема. Розв'язування задач

Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про вивчені співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику та їх властивості. Відпрацювати навички застосовувати набуті знання для розв'язування прямокутних трикутників та задач на знаходження елементів інших фігур.
Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

?УРОК 3/61 Тема. Відбиття світла. Плоске дзеркало

Мета уроку: ознайомити учнів з особливістю поширення світла на границі двох середовищ, розказати їм про закони, яким підкоряється це явище.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ПЛАН УРОКУ
Контроль знань 4 хв. 1. Промені й пучки.
2. Закон прямолінійного поширення світла.
3. Тінь і півтінь.
Демонстрації 4 хв. 1. Відбиття світла.
2. Рівність кутів під час відбиття від дзеркальної поверхні.
3. Дзеркальне й розсіяне відбиття.
Вивчення нового матеріалу 25 хв. 1. Відбиття світла.
2. Закон відбиття світла.
3. Принцип Гюйгенса й закон відбиття світла.
4. Плоске дзеркалоУрок русского языка «Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное»

0
Цели:
1. Обобщить знания уч-ся по теме «Части речи». Закрепить знания об имени существительном и имени прилагательном; составить сравнительную характеристику имён существительного и прилагательного.
2. Развивать связную речь, мышление, память, внимание, орфографическую зоркость. Формировать навыки выполнения разбора слов и предложений.
3. Воспитывать самостоятельность в работе.Практикум №18-19. Обобщение изученного по орфографии

0
Материал содержит несколько типов заданий для повторения и обобщения изученного по теме "Орфография"Правописание служебных частей речи. Тестовые задания

0
Материал для зачетной работы содержит десять тестовых заданий с четырьмя вариантами ответов, один из которых - правильныйСлитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Тестовые задания

0
Материал для зачетной работы содержит десять тестовых заданий с четырьмя вариантами ответов, один из которых - правильныйПравописание суффиксов и окончаний глаголов. Тестовые задания

0
Материал для зачетной работы содержит десять тестовых заданий с четырьмя вариантами ответов, один из которых - правильный

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво