Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Отримуємо послуги.

0
Мета. Дати учням поняття про послуги, сферу послуг, пояснити відмінність послуги від товару, а квитанції від чека; розповісти про джерела інформації про послуги для споживачі; розвивати уявлення про важливість для споживача при отриманні послуги якості, вчасності виконання, ввічливості обслуговуванні; виховувати ввічливого і розумного отримувача послуг.Тема. Купуємо товари.

0
Мета. Дати поняття учням про «покупку» як обмін грошей на товар; вчити їх плануванню покупок та відповідних витрат; виховувати ввічливість у стосунках споживача з продавцем; розвивати грамотного покупця.Тема. Інформація з етикетки.

0
Мета. Дати поняття «етикетка». Ознайомити з інформаційним призначенням етикетки, з видами етикеток.
Розвивати уміння пояснювати значення етикетки для свідомого вибору споживача.
Виховувати бажання захищати права споживача.Тема. Закон. Закон України «Про захист прав споживачів».

0
Мета. Допомогти школярам усвідомити зміст поняття «закон»; вчити орієнтуватися в різноманітності законів, розуміти потрібність та корисність для споживача. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, розширювати світогляд. Виховувати почуття поваги до Української держави її законів, конституційних прав і обов’язків кожного громадянина.Тема. Право на якість і безпеку.

0
Мета. Ознайомити із законодавчим встановленням правил щодо якості та безпеки споживання, розповісти про важливість дотримання споживачами певних правил поводження з товаром, для збереження його якості та безпеки при користуванні; розвивати особистий споживчий досвід учня; виховувати культуру споживання.Тема. Право на споживчу освіту.

0
Мета. Ознайомити учнів із поняттям «право на споживчу освіту», розповісти про важливість споживчих знань протягом усього життя людини; розвивати особистий споживчий досвід учня; виховувати культуру споживання.Тема. Право на здорове довкілля.

0
Мета. Ознайомити учнів із поняттям «право на здорове довкілля»,розповісти про необхідність людини жити у чистому навколишньому середовищі і її повного права на це; розвивати особистий споживчий досвід учня, встановлювати взаємозв’язок між поведінкою людини та станом довкілля; виховувати культуру споживання, бережне ставлення до довкілля.Тема. Право на вибір.

0
Мета. Допомогти учням усвідомити, що таке право на вибір,про необхідність вдосконалювати і підвищувати свою споживчу грамотність протягом усього життя; пояснити, що право споживача на вибір тісно пов’язане з його правом на інформацію; розвивати особистий споживчий досвід учня; виховувати культуру споживання.Тема. Маємо наміри придбати товари та послуги.

0
Мета.Ознайомити учнів з різноманітністю потреб людини, встановити взаємозв’язок між фінансовими можливостями та задоволенням визначених потреб. Розвивати вміння визначати цінові межі запланованих покупок, знаходити необхідну інформацію на етикетках, у продавців, консультантів. Виховувати раціональність, почуття взаємоповаги .Тема. Використовуємо товари і послуги.

0
Мета. Дати учням поняття «використання товарів та послуг»; про використання товарів як матеріальних речей та послуг як результату виконання роботи; про задоволення матеріальних потреб споживачів товарами, нематеріальних – послугами; виховувати бережне ставлення до придбаних товарів; грамотного споживача харчових продуктів;
обережне ставлення до побутових приладів та техніки; ввічливого споживача при отриманні покупок та послуг; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення учнів.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво