Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Установлення прав і норм господарських відносин у "Руській правді"

"Руська правда" — збірник установлень правди, закону. Це свого роду кодекс цивільного права, що містить норми майнових відносин, принципи відшкодування за втрати і злочини. Положення Правди, звід звичаїв, судові встановлення, термінологія допомагають уявити правові та господарські основи життя в Київській Русі.Економічні ідеї Київської Русі

Економічна думка в Україні у період раннього середньовіччя найбільш широко відображена в літературній пам'ятці періоду Київської Русі — "Руській правді" (XI ст.): законом охоронялась приватна власність, визначалась міра покарання за зазіхання на неї.Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму

Особливістю економічної думки раннього канонізму було те, що в період раннього середньовіччя засуджували торговельний прибуток і лихварський відсоток, які розглядались як результат нечесного обміну і присвоєння чужої праці, тобто як гріх. Еквівалентним і пропорційним обмін вважався лише за умови встановлення "справедливих цін", тобто таких, які дорівнюють витратам праці.Економічні погляди Середньовіччя

Економічні погляди цього періоду мають яскраво виражений релігійний характер. Автором однієї з концепцій суспільного прогресу на базі економічних факторів був Ібн-Хальдун. Багатство держави він вбачав у наявності вироблених товарів. Тому він робить висновок про те, що продукти праці здобуваються "шляхом рівноцінного обміну", тобто відрізняє вартість від ринкової ціни. Гроші — "основа придбання, нагромадження і скарбу".Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності

У стародавні часи економічної науки як такої ще не було. У працях мислителів, записках, трактатах містяться практичні рекомендації, поради щодо організації, методів ведення господарства. Літературні джерела, створені за багато років до нашої ери, становлять конгломерат різних знань про господарство і суспільство; це свого роду "переддень" узагальнень, понять, категорій, що склалися набагато пізніше. Щодо самого терміна "економіка" ("домоведення"), то він прийшов до нас із давньогрецької (oikos — будинок, господарство; nomos — закон, правило).Меркантилізм

Меркантилізм (італ. — "купець, торговець") — напрям економічної думки, послідовники якого вбачали джерело багатства у зовнішній торгівлі, за рахунок досягнення активного торгового балансу (перевищення експорту над імпортом товарів).Економічна думка Середньовіччя

Джерелами економічної думки Середньовіччя стали:

- в арабських країнах: Коран (610—632); вчення Ібн-Хальдуна (1332—1406);

- у Західній Європі: ідеї Августина Блаженного (354— 430); Фоми Аквінського (Аквіната) (1225—1274);

- у Росії та Україні: "Руська правда" (XII—XIII ст.) — збірка законів Київської держави; ідеї І. С. Пересвєтова (кінець XV — початок XVI ст.); М. Башкін (XVI ст.).Економічна думка Стародавнього Сходу

Виразники економічної думки стародавнього світу — великі мислителі (філософи) й окремі правителі рабовласницьких держав — прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і натуральне господарство.Теоретичні проблеми економічного вчення марксизму

Марксистське вчення генетично пов'язане з англійською класичною школою в політичній економії.
Маркс виходить із рікардіанського розуміння трудової теорії вартості, але вносить в аналіз принципово нові моменти. Будь-який товар має дві сторони: споживну і мінову вартість. Як споживні цінності товари, за Марксом, непорівнянні. Порівнюваними їх робить те, що всі вони — продукти праці. Маркс говорить про подвійний характер праці, втіленої в товари.«В країні бережливості»

0
Мета: Поглибити знання вихованців про бережливість та економію. Формувати навички економічного мислення та економічного уявлення. Розвивати уміння аналізувати, давати правильну оцінку вчинкам. Продовжувати знайомити із причинами виникнення пожежі та з елементарними правилами протипожежної безпеки.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...