Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Запис і читання трицифрових чисел

0
Тема. Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов’язані із нумерацією чисел. Творча робота над задачею.

Мета: розширити знання учнів про історичний розвиток математики, перевірити знання табличного множення і ділення, вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел, домагатися свідомого розв’язування задач, працювати над удосконаленням обчислювальних навичок, вчити творчому підходу до задач.
Розвивати увагу,творчу уяву, логічне мислення, довільну пам'ять.
Виховувати інтерес до математики як науки, бажання глибше знати цей предмет.Дієслово (урок-блок)

0
ТЕМА. ДІЄСЛОВО (УРОК-БЛОК)Інтегрований урок, з природознавства та математики

0
Інтегрований урок, з природознавства та математики в 3 класі
Тема. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. (Природознавство).
Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що включають знаходження невідомого компонента (зменшуваного). (Математика).Правила життя в суспільстві

0
ознайомлення учнів із правилами життя в суспільстві; розвивати мислення, мовлення;виховувати любов до рідної землі, національну свідомість, приналежність доукраїнського народу, народу спілкуванняАлгоритми в нашому житті

0
ТЕМА. Алгоритми в нашому житті
Мета:
навчальна: формувати ключові та предметні компетентності: сформувати поняття виконавець алгоритму, вміння складати алгоритми, вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя учнів, застосовуючи алгоритмічний підхід;
розвивальна: розвивати алгоритмічне мислення, мовлення, увагу;
виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, культуру поведінки в комп’ютерному класі.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Обладнання: підручники, зошити, мультимедійна презентація, мультимедійний проектор, комп’ютер.Як ти дістаєшся до школи?

0
План-конспект уроку з англійської мови у 3 класі на тему "Як ти дістаєшся до школи?"Урок природоведения «В чём загадочность мира грибов»

0
Цели: сформировать у учеников представление о грибах, как особом царстве
живой природы; познакомить с особенностями строения и разновидностями грибов; учить сравнивать грибы с растениями и находить отличительные признаки; способствовать развитию интереса к природе, расширению кругозора
учеников, любознательности ;показать роль грибов в природе; учить правильному сбору грибов;способствовать воспитанию экологической грамотности учеников и бережному отношению к природеВода в природі, три її стани. Властивості води - рідини

0
Плануючи даний урок, виходила із нових вимог до діяльності вчителя в умовах сучасного навчального процесу.
Завдання уроку сформовані відповідно вимог до знань і умінь.
Приймала до уваги те, що при визначенні мети уроку природознавства основним є аналіз істотних ознак виучуваного явища, опора на спостереження, проведення дослідів, встановлення причинних зв'язків.
Вибираючи методи та форми роботи, опиралася на положення сучасної педагогічної науки про те, що найбільш доцільними є тривалі й короткочасні спостереження, практичні заняття, пошукова робота, самостійне опрацювання підручника, а результативність уроку досягається завдяки добре продуманої його структури.
Вибір структури даного уроку залежав від того, що на вивчення теми « Вода» за програмою відведено дві години, тому завданням цього уроку було сформувати уявлення про воду, її три стани, визначити властивості рідини.
Саме виходячи із мети і завдань уроку й сформована його структура.
Кожен етап виконує визначену функцію.
Робота учнів спланована відповідно до мети певного етапу з урахуванням факторів, що впливають на засвоєння знань учнями в залежності від індивідуальних можливостей.
На кожному етапі учням пояснюється мета виконуваного завдання, роз'яснюються прийоми роботи з навчальним матеріалом.
Мета повідомляється так, щоб вона була зрозуміла дітям, активізувала їхні зусилля і підтримувала співпрацю з учителем.
Добираючи зміст навчального матеріалу, звертала увагу на те, щоб він був цікавим, корисним для формування життєвих компетенцій, а вправи і завдання були послідовними.
Урок № 65 Підсумковий урок за рік. Міні-проект «Ми — за здоровий спосіб життя»

Мета уроку: закріплювати знання учнів про природу та її вплив на організм людини; розширювати кругозір учнів; розвивати вміння працювати в групах, соціокультурні навички; виховувати інтерес до просвітницької діяльності в різних її проявах.