Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Засвоєння мовних норм як важливий чинник формування комунікативної компетентності учнів

2
Так як зміст і методика викладання української мови має певні специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів, учитель вважає своїм основним завданням – формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження.
Проблема, над якою працює вчитель, у світлі сучасних вимог нашого суспільства проблема засвоєння учнями мовних норм, що сприяє формуванню комунікативної компетентності, набуває особливої актуальності.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво