Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Методична розробка з організації самостійної роботи студентів з предмету "Військово-медична підготовка"

0
Методична розробка представлена як зразок оформлення організації самостійної позааудиторної роботи студента ВНЗ з предмету "Військово-медична підготовка". У змісті висвітлені такі розділи:1. Санітарно-гігієнічне забезпечення військ; 2. Медичний контроль за станом здоров'я особового складу військ;3. Санітарний нагляд за розміщенням військ;4. Польове розміщення військ;5. Завдання військової епідеміології.Театральний гурток у школі – запорука гармонійного розвитку особистості (індивідуальний творчий проект)

0
Тема мого індивідуального творчого проекту «Театральний гурток у школі - запорука гармонійного розвитку особистості».Зарубіжна література - цілісний мистецький організм, який розвиває творчі можливості учнів, їхній інтелект, духовно вдосконалює, благотворно впливає на спектр почуттів, думок кожного. Тож власне завдання, я, вчитель зарубіжної літератури, бачу в тому, щоб навчити своїх вихованців належно розуміти художній твір, аргументовано його, аналізувати і оцінювати, а також емоційно сприймати.Адаптація дітей шестирічного віку до нових умов навчання та виховання

0
Матеріал призначений для роботи вчителеві 1 класу з метою допомогти першокласникам швидше адаптуватися до шкільного життяВикористання ІКТ на уроках математики. З досвіду роботи.

0
Бурхливий розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив трансформацію парадигми освіти. Головною метою навчання стало не лише набуття учнем певної суми абстрактних знань, а й виховання освіченого, активного і відкритого до спілкування члена сучасного суспільства. Відповідно змінилась і методика навчання. Ефективна освіта стала неможливою без інтенсивного використання у навчальному процесі останніх досягнень науки та техніки.«Філософія лідерства»

0
У модернізації освіти, у рeфoрмувaнні освітнього процесу центральною фігурою є вчитель-дослідник, учитель-лідер нової формації – духовно розвинена, творча особистість, компетентний фахівець, який прoфecійнo володіє всім арсеналом педагогічних засобів, прагне до постійного самовдосконалення; нece відповідальність за формування та розвиток виcoкooсвіченої творчої особистості та її максимальну самореалізацію.Дана публікація дасть можливість зрозуміти місію сучасного вчителя-лідера.Домашні завдання з фізичної культури для учнів 5 класу

0
Домашні завдання з фізичної культури є невід’ємною частиною фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи. Зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку і рухової активності, закріплення вивченого на уроках – ось далеко не повний перелік задач, які краще вирішуються при впровадженні домашніх завдань в режим дня школярів. Систематичні домашні тренування підвищують розумову працездатність, заповнюють вільний час учня активними фізичними заняттями. Система домашніх завдань допомагає більш плідно здійснювати індивідуальний, диференційований підхід у навчанні.«Медсестринський процес при порушенні функції нирок».

0
Комплексне відкрите практичне заняття на регіон з теми:«Медсестринський процес при порушенні функції нирок».Формування та розвиток мотиваційних установок учнів на уроках математики

0
Створення умов для формування і розвитку позитивних установок на засвоєння математичних знань при поглибленні практичної спрямованості змісту уроку.Ігровий квест як форма роботи із старшими дошкільниками

0
Навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах має на меті формування найпростіших навичок усного мовлення на основі засвоєного лінгвістичного матеріалу.Презентація

0
Інтегровані уроки: методика та доцільність їх проведення
Напевно досвід проведення інтегрованих уроків є у кожного вчителя. І хоч це вимагає великої підготовки, ефективність таких уроків доволі висока. Взаємозв'язок двох навчальних дисциплін в рамках 45 хвилин повинна виглядати гармонійно і бути зрозумілою учневі. У чому ж переваги інтегрованого уроку і як він виглядає сьогодні?

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво