Від партнерів

Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Викладання фізики за модульною системою (приклади технологічних карт)

0
У даній статті запропоновані методичні рекомендації з розробки технологічних тематичних карт та приклади таких карт для викладання фізики у 10 класі академічного рівня за модульного системою навчання.Роль інформаційно-комунікативних технологій в корекційній роботі

0
Перед кожним педагогом виникають такі проблемні питання:
• Як викликати в дітей інтерес до навчальної діяльності?
• Як перетворити аудиторію з пасивними спостерігачами на активних учасників занять?
• Як зробити педагогічну взаємодію найбільш успішною і результативною на всіх рівнях навчального-виховного процесу?
Один з варіантів розв’язання цих питань навіяний сучасним суспільством, яке значно корегує роботу кожного навчального закладу, примушуючи враховувати віяння часу.Модульное обучение на уроках русского языка в средней школе

0
В последние годы в Украине активно используются различные модификации модульного обучения, родиной которого считается Англия.
Модуль - относительно самостоятельная часть учебного процесса, которая содержит одно или несколько близких по содержанию и фундаментальных по значению понятий и принципов, это целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций).К вопросу модульной системы обучения астрономии в Одесском лицее "Приморский"

0
Как известно, модульная система обучения позволяет формировать ключевые компетенции, исходя из личностных качеств учащихся. Ее сущность в том, что учащимся дается значительная самостоятельность при изучении учебного материла. Поэтому в настоящей статье рассмотрены принципы построения модульного урока по астрономии и приведен пример технологической карты для урока по теме "Малые тела Солнечной системы".Особливості побудови уроків в початкових класах з використанням інноваційних технологій навчання

0
Робота містить теоретичні та практичні рекомендації з власного досвіду вчителя початкових класів Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, щодо особливостей побудови уроків в початкових класах з використанням
інноваційних технологій навчання. Видання розраховане на вчителів початкових класів.Буклет "З досвіду ведення навчальних досліджень"

0
Практика проведення навчальних досліджень зорієн­тована на розвиток вашої дослідницької, творчої активності, а також на поглиблення і закріплення існуючих знань, умінь і навичок.ПЕДРАДА: технологія підготовки та проведення

0
Збірник містить методичні рекомендації щодо організації підготовки та проведення педагогічної ради як основного колегіального органу управління в дошкільному навчальному закладі, опис нетрадиційних форм проведення, а також орієнтовні тематики педагогічних рад.
Рекомендовано для завідуючих та методистів дошкільних установ.Сучасний урок

0
Урок –це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними межами відрізок навчально-виховного процесу. Водночас – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.Засоби активізації розумової діяльності учнів на уроці.

0
Створіть таке спілкування, яке пробуджує внутрішні духовні сили, викликає внутрішню роботу розуму і серця, спрямовану на самопізнання і самовдосконалення.

В. СухомлинськийТренінг-проект"Обов язки громадянини України "

0
Ця розробка може допомогти моїм колегам познайомити учнів з основними обовязками громадянина України, у проведенні системної виховної роботи , формуванні соціальних компетентностей, навичок конструктивної комунікації.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво