Від партнерів

Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


З досвіду роботи

0
Досвід роботи вчителя біології Актуальним є те, що, використовуючи різні форми екологічного виховання, виявляються закономірності розвитку творчості учня, його толерантності.
Екологічне виховання підростаючого покоління сьогодні стає нагальною потребою суспільства. Знання з екології сприяють формуванню в молоді дбайливого ставлення до природи, розвитку екологічної культури, екологічної свідомості, розуміння навколишнього світу й місця людини в ньому.
в умовах сучасної школи.Методи навчання в географії

0
Дидактична суть методу навчання географії
Географічна освіта в сучасній школі вимагає вибору оптимальних методів формування теоретичних знань.
Будь – який метод являє собою засіб взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення триєдиної мети: освітньої, розвивальної і виховної.
Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії зобов’язує вчителя чітко уявити співвідношення внутрішньої і зовнішньої сторони методу.Формування мотиваціїнавчання

0
Етап уроку Формування мотивації
Назва прийому Асоціації на дошці
Опис прийому
Цей метод залучає власний досвід учнів, має високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально. Його доцільно використовувати під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу (ідеї, поняття) та питань методології. Залежно від змісту має три форми проведення:Дисципліна в класі

0
Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості — рис, що в нашому характері репрезентовані надто слабко. У їх формуванні значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні.
Шкільна дисципліна — дотримання учнями правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання ними своїх обов'язків, підкорення громадському обов'язку.Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії

0
Актуальність теми . Сьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій. Новітні комп’ютерні технології,що так стрімко увірвалися в наше життя, є потужним інструментом отримання найрізноманітнішої інформації.В освітній галузі вони стали ефективним засобом реалізації принципів наочності,доступності,систематичності та послідовності,науковості, підвищили інтерес до навчання.“Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології”

0
Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень не просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну систему розумових дій, спрямованих на засвоєння знань.Конспект заняття з математики для середньої групи за програмою " Віконечко" .

1
Конспект заняття з математики для дітей середньої групи за програмою « Віконечко» .
Програмовий зміст:
• Продовжувати вчити дітей рахувати в межах 5.
• Вчити розпізнавати геометричні фігури, порівнювати предмети за довжиною.
• Формувати вміння орієнтуватися в просторі, використовуючи слова над, під.
• Розвивати увагу, пам'ять.
• Виховувати охайність під час роботи з роздатковим матеріалом.
Демонстраційний матеріал: фігури тварин зайця, лисиці, вовка, ведмедя, діда, баби, колобка, трикутна форма та квадрат із тіста.Активізація пізнавальної діяльності учнів, як прояв творчої майстерності педагога

0
Методичні рекомендації для вчителів хімії та біології. Застосування різних форм і методів активізації пізнавальної діяльності учнів на різних етапах уроку.Активізація пізнавальної діяльності учнів, як прояв творчої майстерності педагога

0
Методичні рекомендації для вчителів хімії та біології. Застосування різних форм і методів активізації пізнавальної діяльності учнів на різних етапах уроку.Інтеграція Олімпійської освіти в практику роботи школи

0
Ідея сталого розвитку – об’єктивна вимога часу, бо вона зумовлює майбутнє будь-якої країни і може відіграти важливу роль у визначенні державних пріоритетів, стратегії соціально-економічного розвитку і подальшого реформування. Створення сучасної системи освіти і виховання підростаючого покоління неможливе без оптимального вирішення цілої низки соціальних, економічних, валеологічних, екологічних, політичних, правових, патріотичних та інших завдань.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво