Від партнерів

Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Формування сімейних цінностей на уроках української літератури

0
Наш час – це час кардинальних змін у суспільстві. Саме зараз у країні потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, вирішувати різноманітні проблеми, громадяни, у яких добре розвинене критичне мислення, які вміють творчо працювати.
Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати учня школи до сучасного життя та діяльності.
Тому вважаю за потребу формувати соціальні компетенції учнів на уроках української мови та літератури.
Родинне виховання на уроках – одна з провідних компетенцій учнів.Формування сімейних цінностей на уроках української літератури

0
Наш час – це час кардинальних змін у суспільстві. Саме зараз у країні потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, вирішувати різноманітні проблеми, громадяни, у яких добре розвинене критичне мислення, які вміють творчо працювати.
Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати учня школи до сучасного життя та діяльності.
Тому вважаю за потребу формувати соціальні компетенції учнів на уроках української мови та літератури.
Родинне виховання на уроках – одна з провідних компетенцій учнів.Методична розробка з організації самостійної роботи студентів з предмету "Військово-медична підготовка"

0
Методична розробка представлена як зразок оформлення організації самостійної позааудиторної роботи студента ВНЗ з предмету "Військово-медична підготовка". У змісті висвітлені такі розділи:1. Санітарно-гігієнічне забезпечення військ; 2. Медичний контроль за станом здоров'я особового складу військ;3. Санітарний нагляд за розміщенням військ;4. Польове розміщення військ;5. Завдання військової епідеміології.Театральний гурток у школі – запорука гармонійного розвитку особистості (індивідуальний творчий проект)

0
Тема мого індивідуального творчого проекту «Театральний гурток у школі - запорука гармонійного розвитку особистості».Зарубіжна література - цілісний мистецький організм, який розвиває творчі можливості учнів, їхній інтелект, духовно вдосконалює, благотворно впливає на спектр почуттів, думок кожного. Тож власне завдання, я, вчитель зарубіжної літератури, бачу в тому, щоб навчити своїх вихованців належно розуміти художній твір, аргументовано його, аналізувати і оцінювати, а також емоційно сприймати.Адаптація дітей шестирічного віку до нових умов навчання та виховання

0
Матеріал призначений для роботи вчителеві 1 класу з метою допомогти першокласникам швидше адаптуватися до шкільного життяВикористання ІКТ на уроках математики. З досвіду роботи.

0
Бурхливий розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив трансформацію парадигми освіти. Головною метою навчання стало не лише набуття учнем певної суми абстрактних знань, а й виховання освіченого, активного і відкритого до спілкування члена сучасного суспільства. Відповідно змінилась і методика навчання. Ефективна освіта стала неможливою без інтенсивного використання у навчальному процесі останніх досягнень науки та техніки.«Філософія лідерства»

0
У модернізації освіти, у рeфoрмувaнні освітнього процесу центральною фігурою є вчитель-дослідник, учитель-лідер нової формації – духовно розвинена, творча особистість, компетентний фахівець, який прoфecійнo володіє всім арсеналом педагогічних засобів, прагне до постійного самовдосконалення; нece відповідальність за формування та розвиток виcoкooсвіченої творчої особистості та її максимальну самореалізацію.Дана публікація дасть можливість зрозуміти місію сучасного вчителя-лідера.Домашні завдання з фізичної культури для учнів 5 класу

0
Домашні завдання з фізичної культури є невід’ємною частиною фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи. Зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку і рухової активності, закріплення вивченого на уроках – ось далеко не повний перелік задач, які краще вирішуються при впровадженні домашніх завдань в режим дня школярів. Систематичні домашні тренування підвищують розумову працездатність, заповнюють вільний час учня активними фізичними заняттями. Система домашніх завдань допомагає більш плідно здійснювати індивідуальний, диференційований підхід у навчанні.«Медсестринський процес при порушенні функції нирок».

0
Комплексне відкрите практичне заняття на регіон з теми:«Медсестринський процес при порушенні функції нирок».Формування та розвиток мотиваційних установок учнів на уроках математики

0
Створення умов для формування і розвитку позитивних установок на засвоєння математичних знань при поглибленні практичної спрямованості змісту уроку.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво