Від партнерів


Реклама

Останні публікації

2018-02-14 00:05
2018-02-14 00:01
Обмежити пошук фільтруванням:


Античні міста-держави Північного Причорномор я

2
Урок історії у 6 класі "Античні міста-держави Північного Причорномор я"Повні й неповні речення

1
дати поняття про неповні речення, вдосконалювати вміння і навички визначати їх, правильно використовувати їх у мовленні, формувати навички та обґрунтовувати вживання тире в неповних реченнях;
? розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять;
? підвищувати культуру мовлення, розвивати творчі здібності;
? виховувати в учнів культуру усного, писемного й діалогічного мовлення, любов до рідного краю.Числівник

4
поглибити знання учнів про числівник як частину мови, дати відомості про поділ числівників на групи за значенням (кількісні та порядкові) і за будовою (прості, складні та складені);
" формувати уміння розпізнавати числівники в реченнях, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль;
" розвивати в учнів логічне мислення, пам'ять, уміння ставити мету;
" спонукати до пошукової діяльності, активного мислення школярів;
" сприяти розвитку словникового запасу;
виховувати інтерес до мови, бажання самовдосконалюватисяКонспект уроку з теми "Лексикологія. Професійна лексика. Терміни"

2
Розробка уроку "Лексикологія. Професійна лексика. Терміни" створена з метою узагальнити та систематизувати знання про слово як предмет вивчення лексикології; сформувати уявлення учнів про спільні та відмінні риси понять «терміни» та «професіоналізми»; розвивати вміння доцільно вживати у власному усному та писемному мовленні ці лексичні одиниці; формувати вміння працювати зі словником; виховувати повагу до різних професій.Розробка уроку за творчістю Г. Г. Маркеса "Стариган з крилами"

1
Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю
жорстокість навколишнього світу, і це можливо!
О. ГенріФразеологія як розділ мовознавства. Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення ( розробка уроку з використанням ІКТ )

1
Розробка уроку з української мови для 10 класу ( профіль - українська філологія ) з мультимедійною презентацією.Комбінаторика. Правило суми і правило добутку. Перестановки. Розміщення. Комбінації

3
Розробка уроку алгебри і початків аналізу для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.Розробка інтерактивного заняття за темою "Загальні відомості про розрізи"

0
Розробка заняття з використанням інтерактивних методів та особистісно орієнтованого підходу. Містить план - конспект та комплект дидактичного забезпечення."Таємниці кори великих півкуль"

0
Вивчення функціональної спеціалізації великих півкуль мозку

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво