Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

2017-03-10 19:15
Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 43 Практична робота 9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України».

0
Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.
Очікувані результати: учні зможуть: самостійно характеризувати рівнинні лісові, лісостепові та степові ландшафти, порівнювати їх, виявляти причини відмінностейУрок № 42 Зона степів

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати ландшафти степової природної зони; пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у степовому ландшафті; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.Урок № 41 Лісостепова зона.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати лісостепові ландшафти; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.Урок № 40 Зона мішаних лісів.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати ландшафти зони мішаних лісів; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.Урок № 39 Районування природних ландшафтів.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати та показувати на карті природні країни та природні зони; аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості; оцінювати наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів.Урок № 38 Ландшафти України.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати чинники формування природних ландшафтів, пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті; аналізувати карту ландшафтів, наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів.

Урок № 34 Основні типи ґрунтів України. Практична робота 8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України».

0
Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади ґрунтів різних типів, характеризувати ґрунтові ресурси України та пояснювати особливості поширення ґрунтів; аналізувати карту ґрунтів України; робити висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах.Урок № 36 Тваринний світ України.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати та характеризувати фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; робити висновки щодо закономірностей поширення основних представників тваринного світу в Україні; наводити приклади тварин, які занесені до Червоної книги України, акліматизованих та реакліматизованих тварин; оцінювати стан та роль тваринних ресурсів.Урок № 35 Рослинний покрив України.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати видовий склад рослинності та характеризувати основні типи рослинного покриву України; наводити приклади видів, що занесені до Червоної книги України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин; оцінювати стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...