Від партнерів


Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема: Західна драматургія

0
На оглядовому уроці теоретичному узагальненню підлягають три питання: 1) «театр абсурду» в західній драматургії другої половини XX ст.; 2) драма-притча; 3) драматургічний спадок Макса Фріша і Фрідріха Дюрренматта.Тема: Західна драматургія

0
На оглядовому уроці теоретичному узагальненню підлягають три питання: 1) «театр абсурду» в західній драматургії другої половини XX ст.; 2) драма-притча; 3) драматургічний спадок Макса Фріша і Фрідріха Дюрренматта.«Розробка колективного проекту на основі кількох інформаційних технологій».

0
Формування вмінь та навичок з правилами опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами, навчити обмінюватися даними засобами для розробки комп’ютерних презентацій, публікацій, імпортувати та експортувати файли документів.Гергарт Гауптман. (1862 - 1946)

0
Гергарт Гауптман-один из крупнейших драматургов Германии, пьесы его вошли в репертуар ведущих театров во многих странах. Гауптман был и поэтом, а также автором ряда получивших в свое время романов и повестейДЖОН ГОЛСУОРСИ (1867—1933)

0
Одним из крупных мастеров критического реализма в английской литературе конца XIX — первой трети XX в. выступил Джон ГолсуорсиБельгийская литература.

0
Конец XIX —начало XX в. ознаменованы также чрезвычайно ярким и интенсивным развитием бельгийской литературы.МОРИС МЕТЕРЛИНК (1862-1949)

0
Метерлинк — автор многих пьес, стихов, философских трактатов. Даже после второй мировой войны продолжала появляться новые произведения Метерлинка.РОМЕН РОЛЛАН (1866-1944)

0
РОМЕН РОЛЛАН (1866-1944)
Франция конца XIX в. дала миру несколько великих художников слова, к числу которых принадлежит и Роллан.АНАТОЛЬ ФРАНС (1844-1924)

0
Один из своеобразнейших умов и талантов прошлого, Франс, казалось, был рожден для спокойных кабинетных занятий, неторопливых философских бесед с друзьями-единомышленниками.Методична розробка з організації самостійної роботи студентів з предмету "Військово-медична підготовка"

0
Методична розробка представлена як зразок оформлення організації самостійної позааудиторної роботи студента ВНЗ з предмету "Військово-медична підготовка". У змісті висвітлені такі розділи:1. Санітарно-гігієнічне забезпечення військ; 2. Медичний контроль за станом здоров'я особового складу військ;3. Санітарний нагляд за розміщенням військ;4. Польове розміщення військ;5. Завдання військової епідеміології.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво