Від партнерів

Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Конкурс знавців Правил дорожнього руху

0
Позакласний тематичний захід для всіх, хто вивчає Правила дорожнього руху.Творчий розвиток майбутнього педагога професійного навчання як чинник професійного становлення

0
Cоціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють значущі зміни у системі професійної освіти. Наше сьогодення вимагає від вищої школи взагалі й від кожного закладу професійної освіти, спираючись на кращі традиції і досягнення професійної освіти та психолого-педагогічної науки, кардинально переглянути сам підхід до організації навчально-виховного процесу, до змісту фахової підготовки і виховання студентської молоді, до розробки та впровадження перспективних технологій навчання.Формування інформатично-комунікативної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання

0
Досліджуючи інформатично-комунікативну компетентність, ми враховували, що дане поняття багатопланове, тому що для вироблення відповідних здібностей потрібно значний інтелектуальний розвиток, прояв таких якостей, як абстрактне мислення, алгоритмічне мислення, саморефлексія, визначення власної позиції і тощо. Наприклад, вибір значущої для майбутнього педагога професійного навчання інформації вимагає розвитку таких особистісних якостей, як: самостійність і критичність. Виходить, потрібні різні типи дій: уміння діяти автономно, використовувати інтерактивні режими.ECONOMIC SYSTEMS (Економічні системи). Mixed economics (Змішана економіка) Вживання структур It is (was) ... that (who)

0
Конспект уроку реалізує наступні цілі:
- Вчити вибирати необхідну інформацію з прочитаного.
- Використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.
- Розвивати вибірковість сприйняття, комунікативні навички студентів.
- Виховувати самостійніть с роботі.Театралізований виховний захід превентивного спрямування "Суд над наркотиками"

0
Проблема превентивності завжди була пріоритетною в системі психолого-педагогічного виховання. У вихованні підлітків ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціокультурних умовах. Спостерігається тенденція до загострення соціально-економічних факторів, які детермінують деструктивну поведінку неповнолітніх.Урок – тренінг на тему: «Сучасні засоби комунікації»

0
Тренінг (від англійського train - виховувати, навчати, привчати) - це процес отримання навиків і умінь в якій-небудь області за допомогою виконання послідовних завдань, дій або ігор, спрямованих на досягнення напрацювання та розвитку необхідного досвіду.
Тренінг дозволяє дати його учасникам інформацію, якої бракує, сформувати навички критичного мислення та орієнтації в мовленєвій та технічній інформації вцілому. Обо'язковим моментом є можливість використати отримані навики в практичній мовленєві діяльності шляхом презентацій, створення ситуацій для рольової гри.Урок – тренінг на тему: «Сучасні засоби комунікації»

0
Тренінг (від англійського train - виховувати, навчати, привчати) - це процес отримання навиків і умінь в якій-небудь області за допомогою виконання послідовних завдань, дій або ігор, спрямованих на досягнення напрацювання та розвитку необхідного досвіду.
Тренінг дозволяє дати його учасникам інформацію, якої бракує, сформувати навички критичного мислення та орієнтації в мовленєвій та технічній інформації вцілому. Обо'язковим моментом є можливість використати отримані навики в практичній мовленєві діяльності шляхом презентацій, створення ситуацій для рольової гри.Організація самостійної роботи студентів при курсовому проектуванні з дисципліни «Технологія і організація будівельного виробництва».

0
Основне завдання організації самостійної роботи студентів полягає в створенні психолого-дидактичних умов розвитку інтелектуальної ініціативи й мислення на заняттях будь-якої форми.Методична розробка відкритого заняття на тему "Поняття, порядок вирішення трудових спорів"

0
Розробка містить методичні рекомендації до проведення відкритого лекційного заняття. Особливу увагу приділено активним методам навчання, співробітництву між викладачем та студентами. Рекомендовано для викладачів правових дисциплін.ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

0
У статті розкрито сучасний підхід до тлумачення поняття "інноваційна технологія", розглянуто особливості використання інноваційних технологій, визначено умови впровадження інноваційних технологій на навчальний процес у сучасній початковій школі.
Ключові слова: технології, педагогічні технології, навчальний процес, інновація, інноваційний процес, інноваційне навчання, інноваційна педагогічна технологія.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво