Від партнерів


Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда

0
1. ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТУ ПРИХОВАНОГО СЛАЙДАДодаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка

0
Даний матеріал подає теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток;формує уміння і навички визначати додаток у реченні: розрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвиває логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховує естетичні почуття, цікавість до історії культури рідного народу.Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка

0
Даний матеріал подає теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток;формує уміння і навички визначати додаток у реченні: розрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвиває логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховує естетичні почуття, цікавість до історії культури рідного народу.Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка

0
Даний матеріал подає теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток;формує уміння і навички визначати додаток у реченні: розрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвиває логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховує естетичні почуття, цікавість до історії культури рідного народу.Новелла О. Генри «Последний лист».

0
совершенствовать умения учащихся анализировать факты произведения, идейное содержание, давать оценку поступкам героев.
Развивать воображение и критическое мышление учащихся.
Воспитывать чувство милосердия, готовности прийти на помощь, чувство доброты и мудростиГ. Х. Андерсен Великая сила искусства по сказке «Соловей»

0
углубить навыки анализа текста, раскрыть его идейно-художественное содержание; показать красоту живой природы, силу настоящего искусства; развивать познавательную самостоятельность, творческое воображение учащихся; формировать жизненные компетентности, воспитывать любовь к прекрасному.Г. Х. Андерсен Великая сила искусства по сказке «Соловей»

0
углубить навыки анализа текста, раскрыть его идейно-художественное содержание; показать красоту живой природы, силу настоящего искусства; развивать познавательную самостоятельность, творческое воображение учащихся; формировать жизненные компетентности, воспитывать любовь к прекрасному.РОЗРОБКА УРОКУ З ТЕМИ: «КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ, ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ»

0
Метою уроку є поглиблення знань школярів про будову текстів, що містять опис місцевості, пам'яток історії та культури.
Продовження роботи над удосконаленням навичок переказу тексту сприятиме розвитку мислення та мови дітей, допоможе виховати в них уважне ставлення до слова.Аналіз образу-персонажа епічного твору: педагогічна технологія (методичні матеріали)

0
З удосконаленням професійної підготовки педагогічних кадрів у сучасних умовах розвитку нашого суспільства, модернізацією всієї системи освіти України, пов’язана робота, спрямована на удосконалення навчального процесу, пошук методів навчання, орієнтованих на формування творчої особистості майбутнього випускника, його умінь та навичок самостійно здобувати знання для свого особистого професійного, інтелектуального й культурного зростання, на оволодіння творчістю в умовах упровадження інноваційних освітніх технологій.Африка.

0
Цикл занять з теми «Африка» розроблений для учнів 7 класу відповідно до оновленої навчальної програми з географії, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" ( лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво