Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


спортивно- виховне свято "Де козак,там і слава"

0
Спортивно-виховне свято для учнів 5-6 класів. Приймають участь хлопці.Свято до дня збройних сил України.Самостійна робота з геометріїза темою "Координати у просторі"

0
Дана самостійна робота дозволяє перевірити знання учнів за темою "Координати у просторі". Мета: подальше коригування знань учнів.Піраміда. Золотий переріз

0
Мета уроку: Засвоєння учнями взаємозв’язку зображення піраміди в залежності від умови задачі, розширення знань про піраміду, її елементів і властивостей, а також підготовка учнів до розв’язування більш складних задач, вивчення піраміди як геометричного тіла і підготовка учнів щодо практичного використання властивостей піраміди. Розвиток творчої та пізнавальної активності учнів, уміння робити висновки на основі даних, отриманих під час досліджень. Розглянути піраміду не тільки як геометричну фігуру, а й різні аспекти її використання. Виховувати в учнів бажання до самовдосконалення.5 класс Имя существительное

0
5 класс
Имя существительное
Не с именами существительным

Цели: закрепить изученный материал об имени существительном; формировать у учащихся навыки правописания не с именами существительными; обогащать речь учащихся, развивать орфографическую зоркость, коммуникативные навыки; логическое мышление, расширить кругозор учащихся.ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (6 класс)

0
ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ
«ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»
(6 класс)
Цели:
I. Повторение и систематизация основных сведений о лексических, морфологических, синтаксических и стилистических признаках имени прилагательного.
II. Развитие орфографической зоркости, умения на практике применять полученные знания.
III. Воспитание чувства прекрасного.
IV. Развитие речи учащихся, умений «слышать» слово, видеть единство разных видов искусства.Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда

1
1. ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТУ ПРИХОВАНОГО СЛАЙДАДодавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда

0
1. ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТУ ПРИХОВАНОГО СЛАЙДАДодаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка

0
Даний матеріал подає теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток;формує уміння і навички визначати додаток у реченні: розрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвиває логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховує естетичні почуття, цікавість до історії культури рідного народу.Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка

0
Даний матеріал подає теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток;формує уміння і навички визначати додаток у реченні: розрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвиває логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховує естетичні почуття, цікавість до історії культури рідного народу.Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка

0
Даний матеріал подає теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток;формує уміння і навички визначати додаток у реченні: розрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвиває логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховує естетичні почуття, цікавість до історії культури рідного народу.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво