Від партнерів


Останні публікації

2017-10-18 19:14

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 4 гостя.
Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок № 61. ФУНКЦІЯ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ

Мета: вдосконалювати та поглиблювати вміння та навички розв’язувати основні види завдань для функції, заданої формулою.
Тип уроку: застосування знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1) № 1, № 2 перевіряємо, зібравши зошити, № 2 бажано розібрати (навести приклади і сформулювати основну ідею, найбільш вдалі роботи можна оцінити).
2) № 3 (випереджальне домашнє завдання) розбираємо ретельно, бо ці вправи є основою для розв’язання вправ високого рівня, запланованих на уроках.Тема. Обобщение изученного по теме «Словосочетание и предложение»

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся о словосочетании и предложении как синтаксических единицах; развивать умения логично и последовательно мыслить, правильно интонировать и писать простые предложения с учетом цели высказывании; воспитывать чувство ответственности и коллективизма.Урок № 60. ФУНКЦІЯ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ

Мета: закріпити термінологію, відпрацювати навички роботи з поняттями функції; відпрацювання навичок роботи із функцією, заданою формулою і таблично; знаходити функції, аргументу, області визначення функції.
Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.
Хід уроку
І. Організаційний момент (традиційно)
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Оскільки основна частина домашнього завдання — опанування теорії (означення понять), то доцільно перевірку домашнього завдання провести у формі математичного диктанту.Тема. Текстообразующая роль простых предложений

Цель: углубить знания учащихся о предложении, научить правильно составлять текст повествовательного характера; развивать устную речь; воспитывать культуру речи, чувство взаимовыручки, ответственности, смелость.
Оборудование: учебник, раздаточный и дидактический материал.Урок №59. ФУНКЦІЯ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ

Мета: домогтися усвідомлення учнями змісту понять «функція», «функціональна залежність», «область визначення функції», «область значень функції», способи задання функції; здійснити первинне закріплення змісту вивчених понять; розпочати роботу з вироблення вмінь: а) задавати функціональні залежності формулами; б) працювати із функціями, заданими таблицею; в) обчислювати за формулою значення функції, якщо відомо значення аргументу, та розв’язувати обернену задачу.Урок №58. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦІЛИХ ВИРАЗІВ

Мета: перевірити рівень засвоєння знань та вмінь, передбачених Програмою математики з даної теми
Тип уроку: контроль знань, умінь, навичок.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, фіксує прізвища відсутніх учнів.
Повідомляє учням мету уроку та умови виконання завдань тематичної контрольної роботи.Урок №57. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦІЛИХ ВИРАЗІВ

Мета: узагальнити та систематизувати знання, вміння, навички учнів; підготуватися до тематичної контрольної роботи.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку та повідомляє тему.Тема. Актуальное членение предложения. Логическое ударение

Цель: научить правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания, эмоциональной окраске, выделять значимые слова при помощи логического ударения; развивать культуру речи, умения и навыки выразительного чтения; воспитывать интерес к изучению биографий выдающихся личностей, настойчивость в достижении цели.Урок №56. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВИРАЗІВ

Мета: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів щодо різних видів перетворень цілих виразів; відпрацювання навичок застосування набутих знань та вмінь під час розв’язування завдань на доведення подільності.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Перевіряємо готовність учнів до уроку, повідомляємо тему уроку та план роботи на уроці.Урок №55. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВИРАЗІВ

Мета: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів щодо способів перетворень цілих виразів, набутих учнями в ході вивчення алгебри в 7 класі; систематизувати знання щодо видів завдань, які передбачають застосування цих знань та способів дій; відпрацювати навички класифікації, вибору відповідного способу розв’язання названих видів виразів.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, наявність учнів (фіксує прізвища відсутніх), повідомляє тему уроку.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Статистика

  • Олена2513
  • Антипова Антоні...
  • Аютка
  • Йодик
  • KreDy