Від партнерів


Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 2 гостя.
Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок №21 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

Мета:
? навчальна: поглибити знання та вміння працювати з усною та письмовою формами тексту, з планом та переказом;
? розвивальна: розвивати культуру мовлення учнів;
? виховна: виховувати естетичні смаки.
Внутрішньопредметні зв'язки: усне й писемне мовлення; види мовленнєвої діяльності; стилі мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література.Урок №20 Тема. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів'я й приказ

Мета:
? навчальна: закріпити знання і навички із зазначеної теми;
? розвивальна: розвивати вміння працювати з текстом, інформацією;
? виховна: виховувати належне ставлення до слова, його значення і образності мовлення.
Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія; пунктуація, орфографія; мовлення.
Міжпредметні зв'язки: мова, література, інші шкільні предмети.Тема. Контрольная работа № 2. Тестирование. Чтение молча

Цель: проверить у школьников уровень усвоения теоретического материала по изученным темам; проверить у них навык беглого чтения и понимания основного содержания незнакомого текста; развивать у детей умение применять теоретические знания на практике; воспитывать у них интерес к истории, лучшие моральные качества.Урок №19 Тема. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення. Інтонування розділових, питальних, спонукал

Мета:
? навчальна: поглибити та розвинути знання учнів про види речень за метою висловлювання, закріпити навички постановки розділових знаків у кінці речень;
? розвивальна: розвивати вміння виразно читати;
? виховна: виховувати естетичні смаки на мовному матеріалі.
Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, пунктуація, стилістика.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.Урок №18 Тема. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

Мета:
? навчальна: поглибити знання про речення, ознайомити з реченнями, що мають один головний член;
? розвивальна: розвивати вміння аналізувати та робити висновки;
? виховна: виховувати прагнення до розширення культурного світогляду.
Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, пунктуація, морфологія, орфографія.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.Урок №17 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонован

Мета:
? навчальна: поглибити знання про структуру тексту; дати поняття про абзац, ключові слова, вимоги до мовлення;
? розвивальна: розвивати вміння удосконалювати власне мовлення;
? виховна: виховувати культуру мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях спілкування.
Внутрішньопредметні зв'язки: мова і мовлення; види мовлення.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.Урок №16 Тема. Словосполучення лексичні і фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів'їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність слово

Мета:
? навчальна: дати поняття про лексичні і фразеологічні словосполучення, сформувати вміння користуватись синонімічністю словосполучень, крилатими висловами;
? розвивальна: розвивати мовленнєву гнучкість;
? виховна: виховувати прагнення вміло користуватись образністю мови.
Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, лексикологія.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.Тема. Сравнительный оборот

Цель: ознакомить учащихся со сравнительным оборотом; научить отличать обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом с союзами как, будто, словно, точно, от сказуемых, присоединяемых теми же союзами; развивать у детей навык постановки запятой перед обстоятельством, выраженным сравнительным оборотом; воспитывать культуру речи учащихся.Відомості з синтаксису та пунктуації Урок №15 Тема. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі гол

Мета:
? навчальна: засвоїти знання про словосполучення, його відмінності від слова і речення; сформувати навички аналізувати словосполучення, правильно використовувати його в мовленні;
? розвивальна: розвивати лінгвістичне мислення;
? виховна: виховувати увагу до милозвучної української мови.
Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія, культура мовлення.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.Урок №14 Тема. Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант).

Урок №14 Тема. Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант).
Мета:
? навчальна: перевірити результат повторення матеріалу;
? розвивальна: розвивати навички самоконтролю;
? виховна: виховувати почуття шани до своєї національної культури.
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація; мова, мовлення.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Статистика

  • Natphilippovna
  • Paxamova Marina
  • Яцко Любов Олек...
  • О л я Коваленко
  • Світлана Маммаб...