Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Історичний брейн ринг

0

Сучасне викладання історії вимагає від вчителя творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів. Сьогодні учням потрібні ділові та рольові ігри, проблемні групи, різні активні форми навчання. За допомогою інноваційних методів учні формують вміння та навички класифікувати й узагальнювати матеріали, робити висновки, давати об'єктивні оцінки історичним подіям.
Одним із типів уроків, які сприяють активному засвоєнню знань - є урок-рольова гра, урок-вікторина, урок- гра брейн- ринг, міні-вистави.
На уроках намагаюсь створити ситуації на яких учень повинен:
? відстояти свою точку зору;
? знайти підтвердження фактам;
? оцінити відповіді товаришів;
? допомогти товаришам у виконанні колективних та індивідуальних творчих робіт.
Велику увагу приділяю розвитку творчих здібностей учнів, на уроках створюю атмосферу зацікавленості, пошуку. На кожному уроці учні відчувають себе учасниками історичних подій. Намагаюсь стимулювати дітей до власних висловлювань, створити умови, при яких учень сам проявляє ініціативу та самостійність. Актуальними є бесіди, тестування, моделювання та розв'язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії. Розвитку творчих здібностей учнів при підготовці до уроків історії сприяє:
? пошукова робота;
? дослідницька робота;
? використання Інтернет - ресурсів;
? створення мультимедійних презентацій.
Здобуті знання з історії допомагають краще розібратися у вихрі сучасних подій.
Працюю над темою: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та позаурочний час". В цьому контексті особливу увагу приділяю використанню проектної діяльності, що сприяє підвищенню мотивації учнів до пошукової діяльності та вивченні суспільних дисциплін. На сучасному етапі розвитку освіти, пріоритетним є впровадження проектних технологій, які забезпечують вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Метод проекту у виховній роботі є перспективним, доцільним і результативним. Проектна діяльність допомагає усвідомити відповідальність за спільну справу, підвищити рівень особистої участі, якомога ефективніше виконати роботу та представити її результат.
Вивчення історії рідного краю – це один з елементів сучасної освіти, який є дієвим засобом громадсько-патріотичного виховання, формування національно-історичної свідомості молодого покоління.
На основі власного досвіду підтверджується позитивна роль краєзнавчої роботи у підвищенні, як рівня знать учнів з історії, так і рівня їх виховання.
Краєзнавча робота є одним з елементів сучасної освіти в наші дні і набуває нового змісту. Вона стає дієвим засобом громадсько-патріотичного виховання, формує історичну свідомість та державницькі почуття у молодого покоління українців.
Краєзнавча робота стає школою вміння висловлювати особисті думки й обмінюватися ними. Проектна робота допомагає напрацювати навички продуктивної спільної роботи між учнями й педагогами.
Свою навчально-виховну роботу планую таким чином, щоб сформувати перш за все людину-особистість, внутрішньо дисциплінованого громадянина-патріота не на словах, а за внутрішніми переконаннями.

Автор: 

Старовойтова Тетяна Володимирівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід