Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок з біології

0

Заняття ток-шоу «Стосується кожного»
Тема: Діяльність людини і сучасний стан біосфери
Мета: сформувати поняття про людину, як частинку природи, її вплив на стан біосфери, шляхи подолання екологічних проблем; розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності учнів, удосконалювати вміння учнів працювати з науково-популярною літературою; розвивати вміння висловлювати свої думки, аргументувати їх; виховувати любов до природи, потребу в дбайливому ставленні до неї, необхідності творити добро для продовження життя на Землі
Форма заняття : рольова гра
Методика проведення ток-шоу: Класичне ток-шоу являє собою трикутник: ведучий – запрошені співрозмовники (експерти) – глядач у студії. Ток-шоу поєднує у собі прийоми журналістики та сценічні прийоми. Кожен з учасників ток-шоу, якою б не була його функція у програмі, одночасно є героєм цього шоу. Ток-шоу відрізняється незвичайною тематикою та функціональною широтою жанрової різноманітності. Драматургія ток-шоу тісно пов’язана з основою цього жанру: питання – відповідь. В залежності від задачі, яку ставить ведучий на різних етапах програми, він використовує різні типи питань. Обов’язковими компонентами ток-шоу виступають гості, експерти. На ток-шоу обов’язково присутні в студії десятки глядачів. Цей жанр дозволяє змоделювати будь яку ситуацію, дає зрозуміти, що проблема однієї людини, має не лише особистий характер, вона є загальною проблемою, на передачі можна запропонувати рішення проблеми.

Хід заняття:

Зупинися, людино, на мить
І відчуй, як планеті болить
Як із серця крик вирина –
Зупинися, Земля в нас одна!

Як у серці тліє любов,
Щоб колись розгорітися знов,
Зупинися, людино, на мить
І відчуй, як планеті болить…..

Ведучий: Добрий день, шановні гості нашого ток-шоу «Стосується кожного». Упродовж мільйонів років Земля породжує та впорядковує життя, стигле колосся колишеться за вітром, щебечуть птахи у височині, зелене мереживо лісів дає притулок різним звірям, вирує життям океан. Поряд з цим забруднюється атмосфера, гідросфера, грунти, руйнується середовище життя, накопичуються відходи.
До нашої студії надійшов лист від студентів Мигійського коледжу. Діти дуже занепокоєні станом нашої природи. Адже, кожного дня вони проїжджають повз узбіччя, повз річку Південний Буг і бачуть, в якому стані знаходяться ці об’єкти. Cкільки поліетиленових пакетів, пляшок, різного побутового сміття викидають люди!!!Так, так, саме люди!!!! забруднюють нашу природу.
Разом з листом, вони підготували відеоролик про стан нашої біосфери, і попросили розібратися, чим це загрожує людству в майбутньому!
(Перегляд відеоролику)
Отже, хто допоможе вирішити ці проблеми?
І ви вже зрозуміли, що тема нашого шоу: «Діяльність людини і сучасний стан біосфери»
До дискусії ми запросили експертів з цього питання.
Це історик - Чумак Наталія,
біологи – Чепелюк Анжела та Андрюшко Світлана,
еколог – Анастасенко Денис,
географ –Ткачук Денис,
речник МЕПРУ – Бланько Ярослав,
А також журналісти та технічна підтримка проекту.
Отже, римський оратор Цицерон говорив, що будь-що можна описати, відповівши на сім простих питань: «Що? Хто? Де? Як? Коли? Чим? Для чого?».
Давайте і ми спробуємо відповісти на ці запитання. Ну і перше питання «Що?». Що таке біосфера? «Досліджувати – означає бачити те, що бачили всі, та думати так, як не думав ніхто» сказав Альберт Сент-Д'єрд'ї ,а я надаю слово географу – Ткачуку Денису.

Географ: Біосфера є найбільш великою (глобальною) екосистемою Землі.
Вона охоплює нижні шари атмосфери до висоти близько 11 км, всю гідросферу і верхній шар літосфери до глибини 3–11 км на суші й 0,5–1,0 км під дном океану. Товщина біосфери на полюсах Землі близько 10 км, на екваторі — приблизно 28 км.
Атмосфера Землі — найлегша оболонка Землі, що межує з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом. Переважні елементи хімічного складу атмосфери: азот — N2 (78%), кисень — O2 (21%), аргон — Ar (1%), вуглекислий газ — CO2 (0,03%).
Гідросфера — водна оболонка Землі. Унаслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найчистіші атмосферні води містять від 10 до 50 мг/л розчинних речовин. Переважні елементи хімічного складу гідросфери, окрім власне води: йони натрію , магнію, кальцію, хлору, Сульфуру, Карбону.
Літосфера — зовнішня тверда оболонка Землі, що складається з осадових, магматичних і метаморфічних порід. Поверхневий шар літосфери, у якому відбувається взаємодія живої матерії з мінеральною (неорганічною), являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (органічну речовину ґрунту). Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, повітря. Переважні елементи хімічного складу літосфери: Оксиген (кисень) — O, Силіцій (кремній) — Si, Алюміній — Al, Ферум (залізо) — Fe, Кальцій — Ca, Магній — Mg, Натрій — Na, Калій — K.

Ведучий:
Отже ми відповіли на питання «Що?». На питання «Хто?Хто досліджував біосферу», нам допоможе відповісти наш історик – Чумак Наталія.

Історик:
Перші уявлення про біосферу як «область життя» та зовнішню оболонку Землі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» вперше застосував австрійський геолог Е.Зюсс (1875), називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський. У його наукових працях термін «біосфера» вперше з'явився у 1911 році. У 1926 році він видав книгу «Біосфера», в якій виклав вчення про біосферу як особливу сферу Землі, що включає сферу поширення живої речовини.
Олександр Гумбольдт в 1845 р. у своїй фундаментальній праці «Космос» одноразово використав поняття «життєсфера». Впритул до поняття «біосфера» підійшов французький географ Еліс Реклю. Одна з основних його робіт — 12-томна «Земля. Опис життя земної кулі» (1868–1872 рр.). В томі Х цієї роботи, який називається" Життя на Землі «, зустрічаємо такі слова:» Вся сукупність живих істот на поверхні планети утворює як би свого роду тонку оболонку або покрив; … ми повинні визнати, що життя на Землі єдине. Як би далеко рослини, тварини і люди не розходилися один від одного, як би вони не розрізнялися своїм виглядом і будовою, всі вони все-таки, перш за все, діти Землі. Їх створив один і той же ґрунт, вони дихають одним і тим же повітрям; … царства рослин і тварин не стоять одне від одного окремо, а перебувають у тісній взаємної залежності, утворюючи один загальний світ органічних істот, які є прямим продовженням неорганічного світу".

Ведучий:
Дякуємо за інформацію. Наступне питання: «Коли? Коли і чим людина почала забруднювати біосферу?». На це питання нам допоможуть відповісти наші біологи – Чепелюк Анжела та Андрюшко Світлана.
Біолог 1: Космічний корабль Земля – унікальна серед планет Сонячної системи. Це єдина планета, на якій відоме життя. Тільки на Землі є всі умови для цього: тепло, вода, повітря.
Утворилась Земля близько 4, 5 млрд. років тому. Близько 3 – 3,5 млрд. років тому на ній виникло життя, почався розвиток біосфери, тобто живої речовини: бактерій, грибів, рослин, тварин.
Нині на Землі живе близько 2, 5 мільйонів видів тварин і 0,5 мільйонів видів рослин. 3 мільйони чудес відразу! І кожен вид по-своєму унікальний, дивовижний, неповторний!
Людина – лише один із 3 млн. видів. Усі ми належимо до одного виду – Людина розумна. Звичайно, цю назву вигадали самі люди. Цим самим поставивши себе в центрі планети та Всесвіту. Але людина ніколи не змогла б і не може вижити на цій планеті без природи.
Тому з розвитком цивілізації людина почала активно підкорювати природу. Тепер діяльність людини визначає обличчя Землі. Людина перетворилася на могутню силу, що впливає на природу. Ми забули, що є частинкою Природи й Космосу, із силами яких необхідно рахуватися.
Сотні тисяч років тому, коли кількість людей на Землі була обмеженою, їхній розумовий і технічний потенціал дуже слабким, а могутність природи незрівнянно більшою у порівнянні з людською, природне середовище практично не відчувало на собі тиску Хомо Сапієнса, воно легко самоочищалося і самовідновлювалося. Але минули тисячоліття, людське населення почало зростати такими темпами, досягло такої адаптації й поширення на планеті, яких не знала жодна інша популяція. Людська діяльність з часом перетворилась в могутню силу, здатну впливати на природу не лише в межах окремих районів і континентів, але й на планеті в цілому. Але свого відношення до природи, її ресурсів, людина за віки не змінила, і це призвело до виникнення глобальних екологічних кризових ситуацій.

Біолог 2: Джерела забруднення біосфери бувають природніми та промисловими. Природні джерела забруднення викликані природними процесами (виверженням вулканів, грунтова пил і т.д.).
Промислові джерела забруднення біосфери можна розділити на матеріальні (тобто речовини), що включають механічні, хімічні і біологічні забруднення, і енергетичні (фізичні).
Механічні забруднення - це аерозолі, тверді тіла і частки, що містяться у воді та грунті. Хімічні забруднення - різноманітні газові, рідкі та тверді хімічні сполуки, що вступають у взаємодію з біосферою.
Біологічні забруднення - мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності. До енергетичних забруднень відносять всі види енергії - теплову, механічну, світлову, електромагнітну, енергію іонізації.
Хімічні забруднення - найбільш небезпечні види забруднень, так як вони викликають різного роду зміни в біосфері, а отже, можуть впливати і на організм людини.
Область біосфери постійно розширюється; цьому сприяє науково-технічний прогрес, зокрема застосування літаків, ракет, космічних кораблів, а також проникнення людини в земні надра, наприклад буріння глибинних свердловин, аж до мантії Землі.
Основними джерелами забруднення атмосфери, водойм і грунту є шкідливі речовини, які утворюються в результаті хіміко-технологічних процесів. Атмосфера забруднюється в найбільшою мірою газами, що відходять, що включають з'єднання сірки, особливо діоксид сірки, що міститься в димових газах від спалювання сірчистих вугілля і мазуту, а також в газах, що є в кольоровій металургії.
Оксиди азоту утворюються за рахунок окислення атмосферного азоту в металургійних, електричних печах при високих температурах.
Основними джерелами забруднення атмосфери є теплові електростанції та автотранспорт (чадний газ і ароматичні вуглеводні), а також підприємства чорної і кольорової металургії (пил, діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні). Дуже значні кількості газопилових викидів дає промисловість будівельних матеріалів.
Особливий вид забруднень повітряного басейну становлять радіоактивні речовини, виділення яких можливо головним чином при аваріях на АЕС або при випробуванні атомної і водневої зброї.

Ведучий:
Дякую. Є ще одне питання, на яке хотілося б почути відповідь. «Які?Які саме екологічні кризові ситуації актуальні на сьогоднішній день?»
Для відповіді на це питання ми запрошую до слова еколога – Анастасенко Дениса.

Еколог:
І. Забруднення повітря. Основна причина забруднення атмосферного повітря - спалювання великої кількості природного палива. У великих містах найбільшим джерелом забруднення є автотранспорт. До атмосфери при згоранні палива надходить дедалі більша кількість вуглекислого газу, і це посилює парниковий ефект, внаслідок якого підвищується температура повітря в приземному шарі. Великі побоювання викликає руйнація озонового шару атмосфери різними хімічними сполуками.
ІІ. Використання прісної води. Вода - найважливіший для людства ресурс. Багато регіонів Євразії і Північної Америки почали відчувати гостру нестачу прісної води (водяна криза). Це пов'язано з широким використанням води в промисловості, сільському і комунальному господарстві. Постійне зниження якості поверхневих вод обмежує можливості їх застосування в питному водопостачанні, потребує досконаліших систем очистки тощо. Забруднюються людиною і води Світового океану, особливо внутрішні моря. Це призводить до зменшення рибних ресурсів, рекреаційної цінності курортних зон та ін.
ІІІ. Відбувається інтенсивне забруднення ґрунтів. Щоб компенсувати зниження природної родючості грунтів, у них вносять мінеральні добрива, що змінюють їх хімічний склад. Для боротьби з бур'янами і шкідливими комахами використовують ядохімікати, які накопичуються в грунті. Забруднюють грунт важкі метали та інші інгредієнти, що осідають із забрудненої атмосфери. В результаті діяльності людини різко скоротилася площа лісів, перетворюються на пустелі савани.
ІV. Стрімке зростання населення в країнах, що розвиваються,- демографічний вибух (хоча в більшості регіонів він пішов на спад). Незначне зниження темпів приросту народонаселення в окремим країнах, що розвиваються, стало помітним з другої половини 80-х рр. Уряди 125 країн заявили про схвалення програм планування сім'ї, хоча 14 країн (Болівія, Ірак, Камбоджа, Кенія, Лаос і ін.) не погодилися на такі кроки. У ряді країн державні заходи спрямовані не на обмеження, а на збільшення народжуваності й природного приросту В європейських країнах (ФРН, Нідерланди, Швеція та Ін.) впроваджують грошові субсидії, визначають заходи соціального захисту й стимулювання сімей і жінок, що мають дітей.
V. Неконтрольована урбанізація - характерна риса країн, що розвиваються та обрали індустріальний шлях розвитку. Міста з населенням у 10-20 і більш млн чол. стають реальністю. Шляхи вирішення проблеми відомі - розосередити промислове виробництво, прискорити темпи індустріалізації і т. п. Проте світова практика не має досвіду боротьби з псевдоурбанізацією таких величезних масштабів, як в Індії або Латинській Америці.

Ведучий:
І залишається питання «Як? Як подолати екологічні проблеми? Чи є реальні шляхи вирішення екологічної проблеми?».
На це питання нам допоможе відповісти наступний запрошений гість – речник Міністерства екології та природних ресурсів України – Бланько Ярослав.

Речник МЕПРУ : Такі шляхи є і до того ж їх кілька.
Оскільки виробнича діяльність викликає порушення природного середовища, суспільству випадає взяти на себе турботу щодо відновлення її властивостей та охорони від подальшої деградації. В Україні охорона навколишнього середовища розглядається як самостійно політичне завдання.
Політика щодо навколишнього середо¬вища - це сукупність усіх дій, спрямо¬ваних на уникнення втручання в навко¬лишнє середовище, на його зменшення та на усунення пошкоджень довкілля, що вже стались.
Конкретні цілі та програми стосуються на¬самперед:
• визначення граничнодопустимих значень шкідливих для навколишнього се-редовища викидів;
• економії енергії;
• спри¬яння використанню відходів тепла;
• ути¬лізація старих матеріалів, а також відходів;
• підтримання здоров'я лісів та природної сили самоочищення водойм;
• впровадження автомобілів з мінімальною кількістю відпрацьованих газів і бензинів без вмісту свинцю;
• заохочення бережливого ставлення споживачів до навколишнього се¬редовища.
Заходи щодо поліпшення довкілля, а саме:
1) технологічні — розробка і впровадження нових технологій, очис¬них споруд, видів палива;
2) архітектурно-планувальні — озеленення населених пунктів, орга¬нізація санітарно-захисних зон, раціональне планування підприємств і житлових масивів;
3) інженерно-організаційні - зниження інтенсивності руху транс¬порту на перевантажених автомагістралях, організація екологічно-па¬трульного контролю;
4) економічні - вкладання коштів у розвиток нових, ресурсозбережуваних технологій;
5) правові — прийняття і додержання законодавчих актів щодо підтри¬мання якості атмосфери, водойм, ґрунту;
6) освітянсько-виховні - формування екологічної культури, насам¬перед у молоді.

Ведучий:
Дякуємо Вам, пан речник. Ви дуже допомогли нам !.
Отже, ми прийшли на цю Землю, щоб жити, працювати, розвиватися, творити. Але ніколи не забуваймо про те, що кожен із нас і всі ми взяті разом – невід’ємна частинка матінки – природи.
Але може незабаром настати такий час, коли природа стане проти людей, щоб людство задумалося, що наша Земля жива, що вона вимагає до себе кращого ставлення. То щоб цього не сталося, треба вже сьогодні задуматися над своєю діяльністю і навчитися жити на планеті в гаронії з природою!!
Отже, відповіді на всі запитання одержані !Проблема повністю розкрита!А це значить, що наша зустріч добігає кінця!
Завершити наше ток-шоу я хочу словами Е. Чаргафа «…в науці часто важливо не те, хто був першим, а хто буде останнім…». Тож у всіх нас є можливість вписати своє ім’я в історію біосфери.

Автор: 

Зінов'єва Ірина Романівна викладач біології та хімії Мигійського коледжу МНАУ

Отримати сертифікат

Користувацький вхід