Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Уроки в 2,3,5 класах.

3

В даній роботі представлені плани-конспекти комбінованих уроків англійської мови для 2, 3 та 5 класу з використанням інтерактивних технологій.
Для вчителів іноземної мови, практикантів,а також для всіх, хто вивчає іноземну мову.

Тема: Частини тіла. Повторення.
Мета: повторити вивчені слова, розвивати навики говоріння, письма;виховувати почуття дружби.
Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.
Обладнання: підручник О.Карп’юк’’Англійська мова для 2 класу”, картки з літерами, малюнок людини, картки із зображеннями дівчинки і хлопчика.

ХІД УРОКУ.
1.Оргмомент.Привітання.

2.Тема та мета уроку. Now look at the blackboard. The topic of our lesson is”Parts of the body”.At the end of the lesson you must name the parts of your body.

3.Warm up.Sound [W].(Розповісти, як утворюється звук.Починаємо вимовляти як український звук У, а потім вимовляємо звук В.)

Why do you cry,Willy?
Why do you cry?
Why, Willy?
Why,Willy?
Why,Willy? Why?
4.Game”Guess”.
Look! I have a beautiful bag.There is something interesting in it.You must guess what is it asking”Is it a…?”

5.Розвиток навичок говоріння. We know many poems by heart.Let’s repeat them.
What is your name?
What is your name?
Now tell me ,please,
What is your name?
My name is Ira,
My name is Ira,
My name is Ira,
That’s my name.
How old are you?
How old are you?
Now tell me ,please,
How old are you ?
I am seven,
I am seven,
I am seven,
That’s my age.
Where do you live?
Where do you live?
Now tell me, please,
Where do you live?
I live in Chervonozavodske,
I live in Chervonozavodske,
I live in Chervonozavodske,
That’s where I live.

6.Фізкультхвилинка.We are tired. Have a rest.(Do it ,please.Зарядка на уважність.Ведучий виконує рухи і говорить Do it ,please.При команді Do it! програє той,хто зробив цей рух.Повинен залишитися один переможець.

7.Складання діалогів.Do you like to speak with each other? I think, you do.
-Hello!
-Hello!
-What is your name?
-My name is Yulia.
-What is your name?
-My name is Ann.
-How old are you?
-I am seven.
-How old are you?
-I am eight.
-Thanks. Good-bye.
-Good-bye!

8.Oh, we forgot about our letters.Let’s recollect them.Show me the letters…(Поділити клас на групи і яка команда перша покаже названу вчителем літеру ,тій зараховується один бал. Виграє та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.)

B,D,C,E,F,I,G,P,T,O,N,A,U,V,W,H,K,L,M,S.
Із цих літер скласти слова по темі «Частини тіла».(Face,hand,nose,leg)

9.Фізкультхвилинка.

10.Робота на карточках.Our girl and boy are waiting for us.(Підписать олівчиком частини тіла.)Малюнок людини на дошці і учні по черзі виходять до дошки і пишуть назви частин тіла(face,hair,eye,ear,nose,mouth,hand,leg.)

11.Робота з підручником.Сторінка 99.Game “Captain Flint”.Спочатку вчитель читає вправу, потім учні хором повторюють ,після цього вибирається капітан ,який читає ці слова ,а учні за ним повторюють.Капітан читає слово неправильно і якщо команда виправляє його ,вони пливуть далі ,а якщо ні ,то корабель тоне і потрібно вибирати іншого капітана.

12.Підсумок. Які слова запам’ятали ?

13. Домашнє завдання.Намалювати людину і підписати всі вивчені частини тіла стор.99 читати.

3 клас
Тема: Професii.

Мета: закрiпити лексику з теми; активiзувати читання,говорiння,аудiювання;виховувати позитивне ставлення до iноземної мови.

Обладнання: пiдручник “ENGLISH” для 3 класу В.М.Плахотника,кольоровi картки з теми “Професiї”, карточки для парної роботи.

Хiд роботи
1)Органiзацiйний момент.
Good morning,pupils!We have many guests at our lesson.
Let’s greet them.(Вiрш”Good morning”).Sit down,please.Get ready for the English lesson.Show me your English books.Show me your English copybooks.Show me your vocabularies..Show me your daybooks.Show me your pens.Thanks,your are ready for the English lesson.Who is on duty today?Who is absent?The topic of our lesson is “Professions”.At the end of the lesson you must name the professions,speak about some of the professions,read the dialogue.

2)First we do warm-up.Look at the blackboard.Here is the tongue-twister about one of the professions and we repeat the sound[O]

THE TEACHER THOUGHT AND THOUGHT AND THOUGHT AND NOBODY KNOWS THE THOUGHT HE THOUGHT.

Now listen to a small poem.

I like coffee,
I like tea.
I hate the dentist
And he hates me

Who can translate it? Do you know what does the dentist do?(treat our teeth)

3)You know a lot of professions.Look,I have some letters from different people.I want to read them and you will say what these people are.

1.I like children very much.I like to read books,to write on the blackboard too.What am I?(a teacher.)

2.I like children very much,but I do not like to write on the blackboard.I go to the hospital every day.What am I?(a doctor.)

3.I like cars and buses.I like to travel very much.I can drive a car,
a bus or a tram too.What am I?(a driver)

4.I like flowers and trees.Every day I go to the garden and water flowers there.What am I?(a gardener)

4)You are very good pupils.And now tell me,please,what other professions do you know?

Let’s make up “A MAP OF PROFESSIONS”

PROFESSIONS

A singer a worker a militiaman a builder an engineer

5)Are you tired?Have a rest.Who wants to be a trainer?

I can jump,jump,jump.
I can swim,swim,swim.
I can run,run run.
I can fly,fly,fly.

6)Let’s write something.Match the words with their definitions.
1.a singer a)teaches pupils
2.a businessman b)makes cakes
3.a teacher c)treats people
4.a doctor d)sings songs
5.a builder e)builds houses
6.a gardener f)works in the field
7.a cook g)drives cars
8.an engineer h)works at the office
9.a farmer i)waters the flowers and trees
10.a driver j)constructs machines

Keys:1d,2h,3a,4c,5e,6i,7b,8j,9f,10g.

7)Now open your books on page 118 exercise 8.We’ll read the dialogue
about professions.Who wants?

WHAT AM I?
Pete:Can you guess,Ann,what I am?
Ann:Do you work at school?
Pete:No,Ann,I am not a teacher.
Ann:Do you work at the factory?
Pete:No,Ann,I am not worker.
Ann:Do you write books?
Pete:No, Ann,Iam not a writer.
Ann:Then what do you?
Pete:I plant flowers and trees.
Ann:Then you are a gardener.
Pete:Yes,Ann,I am a gardener.

8)After that we play a game.I’ll show you some pictures and ask questions.You must say “Yes,he is” or “No, he is not”

-Is he a teacher?Yes,he is.He is a teacher.

-Is he a driver?No, he is not.He is a militiaman.
-
Is he a tractor-driver?No,he is not.He is a doctor.

-Is he a cook?Yes,he is.He is a cook.
-
Is he an engineer?No,he is not.He is a builder.

-Is he a combine-operator?No,he is not.He is a tractor-driver.

-Is he a worker?No,he is not.He is a driver.

9)We have worked a lot.Now let’s sing a song”I’m a policeman”

I’m a policeman dressed in blue.
Here are some things I like to do.
Direct the traffic in your town,
Help to keep you safe and sound.

CHORUS:It’s my job and like it fine.
No one has a better job than mine.

Home task: Make up a story about your family and tell what your parents are.

We have done much work today.I must say your are good pupils.Your marks are…The lesson is over.Good-bye.

5 клас
Тема: Вулиця, на якiй я живу.
Мета: допомогти отримати iнформацію про свою вулицю iноземною мовою; розвивати навики говорiння, письма, аудiювання i читання; виховувати почуття гордостi за рiдне мiсто.
Тип уроку: комбiнований.
Обладнання: пiдручник О.Карп'юк ”Англiйська мова для 5 класу ”, карта-схема Червонозаводського, картки для групових та парних робiт.

Хiд уроку
1)Органiзацiйний момент.
2)Warm-up
Betty Botter bought some butter
But shе said my buttеr’s bittеr
При вимові звука «В» губи спочатку змикаються,потiм миттєво розмикаються. Звук дзвiнкий.
Now find some words with this sound into your books.
3)Тема та мета уроку(At the end of the lesson your will have some information about your street.)But now we want to know about the main street of our town-Matrosov street.Три учнi розповiдають,iншi слухають i задають запитання.
4)Складання карти-схеми
MIND-MAP”BUILDINGS”
School shop cinema plant hospital bank
Pupils milk film worker doctor money
Writing.Запропонувати учням написати по одному слову,
яке б пiдходило до тих чи iнших споруд.
Here is the map of Chervonozavodske.At the end of the lesson you must guess what building is hidden here.

5)Do you want to draw?Подання тексту для читання”Kyiv”(намалювати схематично план міста,користу-
ючись текстом)
KYIV
Kyiv is the capital of Ukraine.It stands on the Dnipro.Kyiv is a very big and beautiful city.In the streets of Kyiv you can see many high and wonderful buildings,large shops,many cars,buses,trolley-buses and trams.There are many parks and squares in Kyiv.In the streets,in the parks and on the squares you can see many trees and flowers.The main street of Kyiv is Khreschatyk.
There are many plants,factories,schools,institutes,theatres and cinemas in Kyiv.It is very beautiful.

6)Фiзкультхвилинка.
Pick up,put down
Stand up,turn round.
Clap left,clap right
Clap up,clap down.
Look left,look right
Look up,look down.
Turn round,sit down
Touch something brown.

7) Do you want to speak to your partner?Do it,please.
-Do you like your street?
-What can you see in your street?
-Can you see many cars and buses there?
-What must you do before you cross the street?
-What must you do when the light is red?
-What can you do when the light is green?

Парна робота.This exercise will help you to do your hometask for the next lesson.
Прочитай текст i дай вiдповiдi на запитання про свою вулицю.

My name is Semen.I live with my family in a big town.I live in Rivna street.My street is long.There are many green trees and flowers in our street.You can see many big houses and new shops in our street.My school is in our street too.In Rivna street you can always see many trams,buses and cars.In our street there are many men,women and children.My street is clean and nice.I like it very much

Do you live in a town or in the village?
What street do you live in?
Is your street long?
Are there many people in your street?
Are the houses in your street big or small?
Is your street clean?
Do you like your street?Why?

9) Робота з пiдручником. One of you will be a teacher.Read the questions about Kyiv and ask pupils to answer (Впр.1стор.152)
Is Kyiv a new city?
How many people live in the capital?
What is the biggest river in Ukraine?
What is the name of the main street?
What is in the centre of Kyiv?
Are there any places of interest?
What is the symbol of the city?

10)Пiдсумок. What new information did you get? Оцiнки прокоментувати. Вiдгадати, яка будiвля схована.

11) Домашнє завдання: Початковий рiвень-намалювати свою вулицю.
Середнiй - намалювати i пiдписати споруди, якi розташованi на вулицi.
Достатнiй - намалювати,пiдписати i розповiдати.
Високий - розповiдати,додаючи власнi реченн

Автор: 

Ярміш Надія Василівна

Джерело: 

1.Карп’юк О.Д Англійська мова. Підручник для 2 класу, с.106-107.
2.Плахотник В.М. Англійська мова. Підручник для 3 класу, с.118
3.Кучма М.О.Англійська мова. Підручник для 4 класу, с.72
4.Журнал “Англійська мова в початковій школі.”
5.Яцкевич О.О.Англійська мова. Дидактична мозаїка. 3 клас, с.122

Отримати сертифікат

Користувацький вхід