Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Таблица числительных

0

Изучаем польский язык с нуля!

Таблица числительных
Количественные Порядковые
jeden, jedna, jedno
dwa, dwie, -?ch
trzy, -ech
cztery, -ech
pi??, -ciu
sze??, -ciu
siedem, -dmiu
osiem, o?miu
dziewi??, -ciu
dziesi??, -ciu
jedena?cie, -stu
dwana?cie, dwunastu
trzyna?cie, -stu
czterna?cie, -stu
pi?tna?cie, -stu
szesna?cie, -stu
siedemna?cie, -stu
osiemna?cie, -stu
dziewi?tna?cie, -stu
dwadzie?cia, dwudziestu
dwadzie?cia jeden, dwudziestu jeden
dwadzie?cia dwa, dwudziestu dw?ch
trzydzie?ci, -stu
czterdzie?ci, -stu
pi??dziesi?t, -?ciu
sze??dziesi?t, -?ciu
siedemdziesi?t, -?ciu
osiemdziesi?t, -?ciu
dziewi??dziesi?t, -?ciu
sto, -u
dwie?cie, dwustu
trzysta, -u
czterysta, -u
pi??set, pi?ciuset
sze??set, sze?ciuset
siedemset, siedmiuset
osiemset, o?miuset
dziewi??set, dziewi?ciuset
tysi?c, -a pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
pi?ty
sz?sty
si?dmy
?smy
dziewi?ty
dziesi?ty
jedenasty
dwunasty
trzynasty
czternasty
pi?tnasty
szesnasty
siedemnasty
osiemnasty
dziewi?tnasty
dwudziesty
dwudziesty pierwszy
dwudziesty drugi
trzydziesty
czterdziesty
pi??dziesi?ty
sze??dziesi?ty
siedemdziesi?ty
osiemdziesi?ty
dziewi??dziesi?ty
setny
dw?chsetny
trzechsetny
czterechsetny
pi??setny
sze??setny
siedemsetny
osiemsetny
dziewi??setny
tysi?czny

Автор: 

невідомий

Отримати сертифікат

Користувацький вхід