Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Жерела до історії України-Руси. Т.1-5, 7 (1895-1903) PDF


Жерела до історії України-Руси – серійне багатотомне видання літописних, юридичних, літературних, статистичних пам’яток та документальних матеріалів з історії церкви, освіти та культурири 16—18 ст., яке видавалося Археогрографічною комісією Наукового товариства імені Шевченка у Львові протягом 1895—1924. Томи «ЖДІУ-Р» друкувалися за редакцією та з коментарями М.Грушевського (т. 1—3, 7; за його заг. редакцією — т. 8, 12), С.Томашівського (т. 4—6, 16), М.Кордуби (т. 12), В.Модзалевського (т. 22) та І.Крип’якевича (т. 8). Виходили нерегулярно. З запланованих до видання томів видруковано тільки частину (т. 1—8, 12, 16, 22).
«ЖДІУ-Р» складаються з 5 основних джерельних комплексів: 1) люстрацій (описів) 1564—66 та 1570; 2) документальних матеріалів, літописних пам’яток та розвідок з історії Галичини кін. 40 — поч. 70-х рр. 17 ст. (т. 4—6); 3) документів з історії укр. козаччини 1531—1631 (т. 8) та 1648—57 (т. 12); 4) донесень рим. нунціїв про Україну 1648—57 (т. 16); 5) щоденника (1735—40) генерального підскарбія Я.Марковича (т. 22). Останній том завершує публікацію «Щоденника» в 4-х томах, яку розпочав О.Лазаревський (Київ, 1893—97, т. 1—3). Деякі томи «ЖДІУ-Р» мають подвійну порядкову нумерацію: заг. серійну та окремих джерельних комплексів.
Більшість документів та матеріалів, вміщених у «ЖДІУ-Р», були вперше введені до наукового обігу. Всі документи надруковано мовою оригіналів (лат., польс., італ., нім., рос.) зі збереженням мовних особливостей та правопису. Частину документів подано зі скороченням. Майже всі томи мають ґрунтовні вступні розвідки, іменний та геогр. покажчики, коментарі.

Том 1.
Описи королівщин в землях руських XVI віку. Люстрації земель Галицької і Перемиської / Під ред. М.Грушевського. Львів, 1895. 402 с.
Том 2.
Описи королівщин в землях руських XVI віку. Люстрації земель Перемиської й Сяноцької / Під ред. М.Грушевського. Львів, 1897. 370 с.
Том 3.
Описи королівщин в землях руських XVI віку. Люстрації земель Холмської, Белзької й Львівської / Під ред. М.Грушевського. Львів, 1900. 496 с.
Том 4.
Матеріали до історії Галичини 1648-1649 / Зібрав і впорядкував С.Томашівський. Львів, 1898. 479 с.
Том 5.
Матеріали до історії Галичини. Акти з 1649-1651 / Зібрав і впорядкував С.Томашівський. Львів, 1901. 137 с.
Том 7.
Описи королівщин в землях руських XVI віку. Люстрація 1570 р. / Під ред. М.Грушевського. Львів, 1903. 422 с.

Видавництво : Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка
Рік видання : 1895-1903
Сторінок : 1826
Формат : PDF
Розмір файлу : 112 MB
Мова : Українська, польська, латинська, російська

Скачати книги

Автор: 

Археологічна комісія

Джерело: 

Отримати сертифікат

Користувацький вхід