Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Відкритий урок "Традицiї харчування у Великiй Британiї Traditional British Meals"

0

Цілі уроку:
Розвивальна: розвити пам’ять, розвити здiбностi до логiчного викладу змiсту, розвити умiння вести бесiду на задану тему, розвити мовну здогадку й мовленнєву реакцiю учнiв, розвити пiзнавальнi iнтереси та ерудицiю учнiв.
Навчальна: розширити лексичний запас учнiв, cформувати навички вимови, вдосконалити навички читання та усного мовлення, вдосконалити навички виконання тестових завдань та вживання граматичних часiв Present Simplе / Present Continuous.
Виховна: виховувати зацiкавленicть учнiв у розширеннi cвоїх знань, виховувати толерантне ставлення до iнших й загальну культуру учнiв, виховувати iнтерес до культури та iсторiї британського народу.
Обладнання: наочнi посiбники, роздавальний матерiал, мультимедiйна презентацiя.
Тип уроку: комбiнований
План уроку
I. Органiзацiйний момент, пiдготовка до сприйняття iншомовного мовлення
II. Активiзацiя фонетичних та лексичних навичок
III. Розвиток навичок читання та дiалогiчного мовлення з пошуком необхiдної iнформацiї
IV. Активiзацiя граматичних навичок
V. Підведення підсумків уроку

Автор: 

Викладачі англійської мови Маріупольського професійного ліцею будівництва
Корсун Лілія Ігорівна
Позднякова Валентина Володимирівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід