Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Макет як засіб наочності та активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках основ здоров'я

0

Макет як засіб наочності та активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках основ здоров’я
Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток у дітей здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього. Оволодіння вихованцями основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки є основною метою даного предмета. Особливу увагу треба приділяти позитивній мотиваційній установці учнів не лише на вибір здорового способу життя , а й на активне , щоденне і неухильне виконання ними правил і вимог збереження і зміцнення здоров’я. Успішна реалізація вчителем програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я» можлива при впровадженні у навчально – виховний процес всіх принципів дидактики : свідомості і активності, наочності, системності та послідовності, міцності, науковості, доступності, зв’язку теорії з практикою. Саме принцип наочності ще Я.А Коменський назвав у свій час «золотим правилом» дидактики , згідно з яким у навчальному процесі треба використовувати всі органи чуття дитини. Наочність у навчанні основана на такій закономірності процесу пізнання як його рух від чуттєвого до логічного , від конкретного до абстрактного. К.Ушинський так говорив про значимість принципу наочності у процесі навчання дитини: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы покажите тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова , начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». Запорукою формування здорової особистості учня є взаємопорозуміння, взаємоповага і толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя ґрунтується на активній участі всіх учнів: роботі в групах, мозкових штурмах, рольових іграх , дискусіях , творчих групах, інтерв’ю, розв’язанні життєвих ситуацій тощо. Навчальні макети , їх використання на уроках основ здоров’я, вважаю, одним із важливих засобів не лише наочності, а і засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Навчальні макети – це особлива група навчальних засобів , які допомагають відпрацювати на практиці життєві уміння і навички учнів, створюють умови для активного діалогу між учасниками навчально – виховного процесу, залучають учнів до самооцінювання і взаємооцінювання різних видів своєї діяльності, у тому числі і розвитку життєвих навичок. Навчальні макети , виготовлені власноруч, використовую на різних етапах уроку: на етапі активізації пізнавальної діяльності , мотивації навчально – пізнавальної діяльності учнів, при вивченні чи засвоєнні нового матеріалу , при узагальненні знань вмінь та навичок школярів. Навчальні макети на різних етапах навчального процесу відіграють роль джерела знань при поясненні нового матеріалу, а також засобу узагальнення чи засвоєння знань. Пропоную навчальні макети, які виготовлені мною, вчителем, у співпраці з учнями.

Автор: 

Тищенко Олена Петрівна
вчитель біології та хімії Темирівської ЗОШ

Джерело: 

Основи здоров’я. 5– 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013; Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
pidruchniki.com/1382092435464/pedagogika/didaktichniy_printsip_naochnosti

Отримати сертифікат

Користувацький вхід